Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

Online e-Visa လျှောက်ထားမှုများအား ပြန်လည်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း

အသိပေးကြေညာချက် ၁။      လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် Online e-Visa လျှောက်ထား ရယူမှုများ အား ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ လွှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားလာသည့် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက် သည့် ခရီးသွားများအပေါ်   ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆောင်ရွက်သည့် ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (GMT +6:30)၊ (၂၃:၅၉) အချိန်မှစတင်၍ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါသည်။ ၂။       ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း လျှော့နည်းကျဆင်းလာ သည့်အပြင် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ရာ Online e-Visa စနစ်အား ပြန်လည်စတင်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ Business Visa (လုပ်ငန်းဗီဇာ) လျှောက်ထားမှု များအား ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၃။      Online e-Visa (Business) လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့်သတ်မှတ်ချက်များအား မိမိဝန်ကြီး ဌာန၏ website လိပ်စာ https://evisa.moip.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ၍ လျှောက် ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါ ကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန Source From: Ministry of Immigration and Population

Leave a Reply