Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စားသောက်ဆိုင်များ

ကလေးမြို့

 • ရွှေအိမ်ရှင်
 • ရွှေစင် (၁)
 • ရွှေစင် (၂) 
 • နောင်နောင်
 • နန်းစပယ်
 • ချမ်း
 • ရွှေဥယျာဉ်
 • စိန်မြင့် (၁)
 • စိန်မြင့် (၂)
 • နှင်းပုလဲ
 • အင်ပါယာ
 • solar
 • Flow 

မုံရွာမြို့

 • ကျေးဇူးတော်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်
 • ကောင်းလက်ဘက်ရည်ဆိုင်
 • ချစ်မေတ္တာလက်ဘက်ရည်ဆိုင်
 • သင်္ဂဟလ္ဘက်ရည်ဆိုင်
 • ဆုံဆည်းရာလ္ဘက်ရည်ဆိုင်
 • ယူနီကာလ္ဘက်ရည်ဆိုင်