Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်စားသောက်ဆိုင်များ

ကျိုင်းတုံမြို့

  • စိန်ပန်းနီနီစားသောက်ဆိုင်
  • Cafe 21 Restaurant
  • ရှုခင်းသစ်စားသောက်ဆိုင်
  • Jin Cafe Restaurant
  • YSY2 Restaurant
  • 99 Restaurant