Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း

စဉ်

ဟိုတယ်များ

မြို့နယ်

Royal Taunggyi Hotel

တောင်ကြီး

UCT Taunggyi Hotel

တောင်ကြီး

Sun Minn Hotel

တောင်ကြီး

Sweet View

တောင်ကြီး

Cherry Queen Hotel

တောင်ကြီး

Nyein Chan Hotel

တောင်ကြီး

Golden Fish Hotel

တောင်ကြီး

Kaung Loon Motel (I)

တောင်ကြီး

True Treasure Hotel

တောင်ကြီး

၁၀

Hotel Htein Thar

တောင်ကြီး

၁၁

Khay Mar Ya Motel

တောင်ကြီး

၁၂

Golden Win Motel I

တောင်ကြီး

၁၃

Taunggyi Hotel

တောင်ကြီး

၁၄

Kaung Loon Motel (II)

တောင်ကြီး

၁၅

Mai Son Ayetharyar Guest House

တောင်ကြီး

၁၆

BH Motel

တောင်ကြီး

၁၇

Hotel Grace

တောင်ကြီး

၁၈

Muse Hotel

တောင်ကြီး

၁၉

Hotel La Vista

တောင်ကြီး

၂၀

Taw Win Nann Guest House

တောင်ကြီး

၂၁

Treasure Palace

တောင်ကြီး

၂၂

Royal Nadi Resort Hotel

ညောင်ရွှေ

၂၃

Grand Inle Hotel

ညောင်ရွှေ

၂၄

Mingalar Inn

ညောင်ရွှေ

၂၅

Inle Cottage

ညောင်ရွှေ

၂၆

View Point Lodge

ညောင်ရွှေ

၂၇

Diamond Star Guest House

ညောင်ရွှေ

၂၈

White Orchid Hotel

ညောင်ရွှေ

၂၉

Aureum Palace Hotel

ညောင်ရွှေ

၃၀

Thanakha Inle Hotel

ညောင်ရွှေ

၃၁

Song of Travel

ညောင်ရွှေ

၃၂

Amata Garden Resort Hotel

ညောင်ရွှေ

၃၃

Blue Vanda Motel

ညောင်ရွှေ

၃၄

Inle Princess Resort Hotel

ညောင်ရွှေ

၃၅

Novotel Inle Lake Myat Min Hotel

ညောင်ရွှေ

၃၆

Kalaw Garden Hotel

ကလော

၃၇

Seint Hotel

ကလော

၃၈

Green Haven Hotel

ကလော

၃၉

Green Valley Hotel

ကလော

၄၀

Hill Top Vila Hotel

ကလော

၄၁

Dream Villa Hotel

ကလော

၄၂

Dream Mountian Hotel

ကလော

၄၃

Pine Land Oasis

ကလော

၄၄

Kalaw Princess Hotel

ကလော

၄၅

Rail Road Hotel

ကလော

၄၆

Pine Hill Hotel

ကလော

၄၇

Honey Pine Hotel

ကလော

၄၈

Mya Sabai Guest House

ကလော

၄၉

Kalaw Nice Dream Motel

ကလော

၅၀

Eastern Paradise

ကလော

၅၁

Mya Yar Pin

ကလော

၅၂

Kalaw Heritage

ကလော

၅၃

Honey Moon

ကလော

၅၄

Genesis Motel

ကလော

၅၅

New Shine Hotel I & II

ကလော

၅၆

Winner

ကလော

၅၇

Royal Kalaw Hill Resort

ကလော

၅၈

Kalaw Vista

ကလော

၅၉

360 Kalaw Hotel

ကလော

၆၀

Snow White Hotel

ကလော

၆၁

Mya Taw Win Hotel

ကလော

၆၂

Junction Rose Hotel

ကလော

၆၃

Pine View Inn

ကလော

၆၄

Hinoda Hotel

ကလော

၆၅

The Serenity Kalaw Hotel

ကလော

၆၆

Hotel Kalaw Hill Lodge

ကလော

၆၇

Pinn Pinn Kalaw Hotel

ကလော

၆၈

Nature Land II

ကလော

၆၉

Mount Royal Motel

ကလော

၇၀

Hotel Hnin Shwe Yee

အောင်ပန်း

၇၁

M Royal Hotel

အောင်ပန်း

၇၂

View Point II

အောင်ပန်း

၇၃

Hotel SS

အောင်ပန်း

၇၄

Myat Manaw Hotel

အောင်ပန်း

၇၅

Hotel Aung Ban

အောင်ပန်း

၇၆

Win Myanmar Hotel

အောင်ပန်း

၇၇

Golden Bamboo

ဟဲဟိုး

၇၈

Hotel Heho

ဟဲဟိုး

၇၉

Royal Airstrip Hotel

ဟဲဟိုး

၈၀

Inle Inn

ပင်းတယ

၈၁

Conqueror Hotel

ပင်းတယ

၈၂

Pindaya Hotel

ပင်းတယ

၈၃

Myit Phyar Zaw Gyi Hotel

ပင်းတယ

၈၄

Golden Cave

ပင်းတယ

၈၅

Pindaya Farm House

ပင်းတယ

၈၆

Cottage Hotel

ပင်းတယ

၈၇

Shwe Gu Gu Hotel

ပင်းတယ

၈၈

Gold Fish Lake Hotel

နမ့်စန်

၈၉

Htin Shue Myaing Guest House

နမ့်စန်

၉၀

Wine Wine Lae Guest House

ပင်လောင်း

၉၁

Hotel Pinlaung

ပင်လောင်း

၉၂

Queen Daywi

ဖယ်ခုံ

၉၃

Myat Satanar Hotel

ဖယ်ခုံ