၂၀၁၉ခုနှစ်၊ဧပြီလ

ဘာသာရပ်            :           ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း (အပါတ်စဉ်-၁/၁၉)

စတင်သည့်ရက်      :           ဧပြီလ (၂၂) ရက် ၂၀၁၉ မှ မေလ (၁၇) ရက် ၂၀၁၉

သင်တန်းကာလ    :           (၄) ပါတ်

အချိန်                 :             တင်္နလာနေ့မှ သောကြာနေ့ (နံနက် ၉:၀၀ မှ ညနေ ၅:၀၀)

နေရာ                  :           ကလေးမြို့

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           ကလေးရုံးခွဲ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

                                                ဖုန်း- ၀၇၀-၂၁၀၁၁။

၂၀၁၉ခုနှစ်၊မေလ

ဘာသာရပ်                   :           လက်ထောက်စားဖိုမှူးသင်တန်း

စတင်သည့်ရက်            :           မေလ (၆) ရက်

သင်တန်းကာလ           :           (၃) လ

အချိန်                       :             တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ (နံနက် ၉:၀၀ မှ နေ့လည် ၁၂:၀၀)

နေရာ                       :           ခရီးသွားလာရေးနှင့် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           https://www.facebook.com/thtctourism/         

ဘာသာရပ်                 :           ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုဘာသာရပ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်  အဆင့်(၁)                            

စတင်သည့်ရက်            :           မေလ (၆) ရက်

သင်တန်းကာလ           :           (၆) လ 

အချိန်                       :             တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ (နံနက် ၉:၀၀ မှ ညနေ ၄:၀၀)

နေရာ                       :           ခရီးသွားလာရေးနှင့် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           https://www.facebook.com/thtctourism/

ဘာသာရပ်                  :           ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုဘာသာရပ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်  အဆင့်(၂)                            

စတင်သည့်ရက်            :           မေလ (၆) ရက်

သင်တန်းကာလ           :           (၃) လ

အချိန်                      :             တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ (နံနက် ၉:၀၀ မှ ညနေ ၄:၀၀)

နေရာ                       :           ခရီးသွားလာရေးနှင့် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကုန်)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           https://www.facebook.com/thtctourism/

ဘာသာရပ်                   :           အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း (အခြေခံ)                           

စတင်သည့်ရက်            :           မေလ (၆) ရက်

သင်တန်းကာလ           :           (၁) လ          

အချိန်                       :             တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ (နံနက် ၈:၀၀ မှ နေ့လည် ၁၂:၀၀)

နေရာ                      :           ခရီးသွားလာရေးနှင့် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကုန်)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           https://www.facebook.com/thtctourism/

ဘာသာရပ်                   :           ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း (အပါတ်စဉ်-၁)

စတင်သည့်ရက်             :           မေလ (၆) ရက် ၂၀၁၉ မှ ဇွန်လ (၂၁) ရက် ၂၀၁၉

သင်တန်းကာလ           :           (၇) ပါတ်

အချိန်                        :             တစ်ပါတ်လျှင် (၅) ရက် (၂၁၀ နာရီ)

နေရာ                        :           ရန်ကုန်၊  နေပြည်တော်၊ မန္တလေးနှင့် ပုဂံ ရှိ Swiss Contact

နှင့် မိတ်ဖက် ဟိုတယ်များ (Great Wall Hotel, M Gallery, Myat Taw Win Hotel, Horizon Lake View Hotel,  Hotel Bo Bo  Min, Cherry Hills Hotel, Hotel M, Pleasure View Hotel, My Hotel, City Hotel, Hotel Azure Accord Hotel, Sakura Princess Hotel, Rupar Mandalar Hotel, Mandalay City Hotel, Hotel Mandalay, Great wall Hotel(Mandalay), Ice Land Hotel, Hotel Dingar, Yadanabon Dynesty Hotel, Ayarwaddy River View Hotel, Famous Hotel 1, Famous Hotel 2, Bagan Sense Hotel, Bagan Ayar River View Hote, Araindamar Hotel, We Stay @ Bagan Lotus Hotel)            

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           Swiss Development Cooperation ဖုန်း-၀၉၂၅၅၇၂၅၊ ရုံးဖုန်း-၀၉၈၉၂၅၀၇၃၀၀

                                                www.swisscontact.org                                                      

ဘာသာရပ်                   :           အခြေခံ ဒေသတွင်းဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်း                           

စတင်သည့်ရက်             :           မေလ (၆) ရက် မှ မေလ (၃၁) ရက်

သင်တန်းကာလ          :           (၄) ပါတ်

အချိန်                       :             တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ (နံနက် ၉:၀၀ မှ ညနေ ၅:၀၀)

နေရာ                       :           ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           ဘားအံရုံးခွဲ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

                                                ဖုန်း- ၀၅၈-၂၁၀၇၅၊ [email protected]

ဘာသာရပ်                   :           အခြေခံ ဒေသတွင်းဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်း                           

စတင်သည့်ရက်            :           မေလ (၆) ရက် မှ မေလ (၃၁) ရက်

သင်တန်းကာလ           :           (၄) ပါတ်

အချိန်                       :             တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ (နံနက် ၉:၀၀ မှ ညနေ ၅:၀၀)

နေရာ                       :           ပဲခူးမြို့         

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           ပဲခူးရုံးခွဲ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

                                                ဖုန်း- ၀၅၂-၂၂၂၁၁၁၃၊ [email protected]

ဘာသာရပ်                   :           စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အဆင့်(၁)                            

စတင်သည့်ရက်            :           မေလ (၁၄) ရက်

သင်တန်းကာလ           :           (၁) လ

အချိန်                         :             အင်္ဂါနေ့နှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(နံနက် ၉:၀၀ မှ ညနေ ၅:၀၀)

နေရာ                        :           ခရီးသွားလာရေးနှင့် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကုန်)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           https://www.facebook.com/thtctourism/

လျှောက်လွှာ              :       HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature   

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ဇွန်လ

ဘာသာရပ်                   :           အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ကွန်ပျူတာ အခြေခံသင်တန်း

စတင်သည့်ရက်             :           ဇွန်လ (၉) ရက် ၂၀၁၉ မှ ဇွန်လ (၂၈) ရက် ၂၀၁၉

အချိန်                         :             အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း (နံနက် ၁၀:၀၀ မှ နေ့လည် ၁၂:၀၀) ထိ၊

                                                ကွန်ပျူတာသင်တန်း (နေ့လည် ၂:၀၀ မှ ညနေ ၄:၀၀ ထိ)

သင်တန်းကာလ           :           (၄) ပါတ်                                                                    

နေရာ                       :           မင်းတပ်မြို့၊ ချင်းပြည်နယ်

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           မင်းတပ်ရုံးခွဲ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

                                                ဖုန်း- ၀၇၀-၇၀၃၈၉။

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ

ဘာသာရပ်                 :           ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း (အပါတ်စဉ်-၁)

စတင်သည့်ရက်           :           ဇူလိုင်လ (၈) ရက် ၂၀၁၉ မှ သြဂုတ်လ (၂၃) ရက် ၂၀၁၉

သင်တန်းကာလ         :           (၄) ပါတ်              

အချိန်                      :             တစ်ပါတ်လျှင် (၅) ရက် (၂၁၀ နာရီ)

လျှောက်လွှာ              :              HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature                 

နေရာ                       :           ကျိုက်ထို၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်နှင့် ကော့သောင်းရှိ Swiss Contact နှင့်

မိတ်ဖက် ဟိုတယ်များ (Popular Hotel, Golden Bliss Hotel, Pepper Garden Hotel, Grand Jade Hotel, Myint Mo Hotel, Regent Hotel, Zayar Htet San Hotel, Golden Guest Hotel, Hotel Dawei, Victoria Cliff Hotel, Grand Andaman Hotel)                                        

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           Swiss Development Cooperation ဖုန်း-၀၉၂၅၅၇၂၅၊ ရုံးဖုန်း-၀၉၈၉၂၅၀၇၃၀၀

                                                www.swisscontact.org

ဘာသာရပ်                   :           ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း (အပါတ်စဉ်-၂)

စတင်သည့်ရက်            :           ဇူလိုင်လ (၈) ရက် ၂၀၁၉ မှ သြဂုတ်လ (၂၃) ရက် ၂၀၁၉

သင်တန်းကာလ           :           (၄) ပါတ်

အချိန်                         :             တစ်ပါတ်လျှင် (၅) ရက် (၂၁၀ နာရီ)

လျှောက်လွှာ                 :          HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature

နေရာ                         :           ရန်ကုန်၊  နေပြည်တော်၊ မန္တလေးနှင့် ပုဂံ ရှိ Swiss Contact

နှင့် မိတ်ဖက် ဟိုတယ်များ (Great Wall Hotel, M Gallery, Myat Taw Win Hotel, Horizon Lake View Hotel,  Hotel Bo Bo  Min, Cherry Hills Hotel, Hotel M, Pleasure View Hotel, My Hotel, City Hotel, Hotel Azure Accord Hotel, Sakura Princess Hotel, Rupar Mandalar Hotel, Mandalay City Hotel, Hotel Mandalay, Great wall Hotel(Mandalay), Ice Land Hotel, Hotel Dingar, Yadanabon Dynesty Hotel, Ayarwaddy River View Hotel, Famous Hotel 1, Famous Hotel 2, Bagan Sense Hotel, Bagan Ayar River View Hote, Araindamar Hotel, We Stay @ Bagan Lotus Hotel)            

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           Swiss Development Cooperation ဖုန်း-၀၉၂၅၅၇၂၅၊ ရုံးဖုန်း-၀၉၈၉၂၅၀၇၃၀၀

                                                www.swisscontact.org

၂၀၁၉ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ

ဘာသာရပ်               :           ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း (အပါတ်စဉ်-၂)

စတင်သည့်ရက်         :           စက်တင်ဘာလ (၉) ရက် ၂၀၁၉ မှ အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက် ၂၀၁၉

သင်တန်းကာလ       :           (၇) ပါတ်

အချိန်                    :             တစ်ပါတ်လျှင် (၅) ရက် (၂၁၀ နာရီ)

လျှောက်လွှာ          :                HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature                               

နေရာ                   :           ကျိုက်ထို၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်နှင့် ကော့သောင်းရှိ Swiss Contact နှင့်မိတ်ဖက်

ဟိုတယ်များ (Popular Hotel, Golden Bliss Hotel, Pepper Garden Hotel, Grand Jade Hotel, Myint Mo Hotel, Regent Hotel, Zayar Htet San Hotel, Golden Guest Hotel, Hotel Dawei, Victoria Cliff Hotel, Grand Andaman Hotel)                                     

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           Swiss Development Cooperation ဖုန်း-၀၉၂၅၅၇၂၅၊ ရုံးဖုန်း-၀၉၈၉၂၅၀၇၃၀၀

                                                www.swisscontact.org

ဘာသာရပ်             :           ဧည့်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း (အပါတ်စဉ်-၃)

စတင်သည့်ရက်       :           စက်တင်ဘာလ (၉) ရက် ၂၀၁၉ မှ အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက် ၂၀၁၉

သင်တန်းကာလ      :           (၇) ပါတ်

အချိန်                  :             တစ်ပါတ်လျှင် (၅) ရက် (၂၁၀ နာရီ)

လျှောက်လွှာ          :              HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature          

နေရာ                  :           ရန်ကုန်၊  နေပြည်တော်၊ မန္တလေးနှင့် ပုဂံ ရှိ Swiss Contact

နှင့် မိတ်ဖက် ဟိုတယ်များ (Great Wall Hotel, M Gallery, Myat Taw Win Hotel, Horizon Lake View Hotel,  Hotel Bo Bo  Min, Cherry Hills Hotel, Hotel M, Pleasure View Hotel, My Hotel, City Hotel, Hotel Azure Accord Hotel, Sakura Princess Hotel, Rupar Mandalar Hotel, Mandalay City Hotel, Hotel Mandalay, Great wall Hotel(Mandalay), Ice Land Hotel, Hotel Dingar, Yadanabon Dynesty Hotel, Ayarwaddy River View Hotel, Famous Hotel 1, Famous Hotel 2, Bagan Sense Hotel, Bagan Ayar River View Hote, Araindamar Hotel, We Stay @ Bagan Lotus Hotel)            

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ   :           Swiss Development Cooperation ဖုန်း-၀၉၂၅၅၇၂၅၊ ရုံးဖုန်း-၀၉၈၉၂၅၀၇၃၀၀

                                                www.swisscontact.org