Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် (UNWTO) သည် စပိန်နိုင်ငံ၊ မဒရစ်မြို့တွင် အခြေစိုက် ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာရင်းဇယားသတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူစာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်မှုပြုခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင် (၁၅၇) နိုင်ငံရှိပါသည်။

ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏အခြေခံရည်ရွယ်ချက်မှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအကြားနားလည်မှုတည်ဆောက်ရန်၊ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ သာယာဝပြောရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကိုတန်ဖိုးထားရန်၊လူမျိုး၊ ကျား/မ၊ဘာသာစကား နှင့်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများကို မခွဲခြားဘဲ အခြေခံလွတ်လပ်မှုများကိုအပြန်အလှန်အလေးထားရန် စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတစ်ရပ်ကြောင့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၉) ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ (၅) ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ချုပ်ဖြစ်သူDr.TalebRifaiသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီးသမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ သဝဏ်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။