Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ သြစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟန်ဂေရီ နိုင်ငံ၊ လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ နှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ တို့မှ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ခွင့်ပြုမည်

 • ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်အထိ စမ်းသပ်ကာလ (၃) နှစ် သတ်မှတ်၍ လေကြောင်းဖြင့် လာရောက်မည့် သာမန်နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူ သြစတြီးယား၊ ချက်၊ ဟန်ဂေရီ၊ လူဇင်ဘတ်နှင့် နယူးဇီလန် နိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တို့တွင် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) အတွက် ဗီဇာကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀) ကောက်ခံ၍ နေခွင့် (၃၀) ရက် ခွင့်ပြုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • အလည်အပတ် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝင်ရောက်ခြင်း အတွက်သာ ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • နေခွင့်သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။
 • ဆိုက်ရောက်ဗီဇာကမ္ဘာလှည့်ဖြင့် ဝင်ရောက်လာသော သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူ သြစတြီးယား၊ ချက်၊ ဟန်ဂေရီ၊ လူဇင်ဘတ်နှင့် နယူးဇီလန် နိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များသည်-
  • မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လေးစား လိုက်နာရမည်။
  • မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လုံခြုံရေးအရ ကန့်သတ်ထားသော နယ်မြေမှအပ နိုင်ငံခြားသားများ သွားလာခွင့်ရှိသည့် နေရာများကို လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်သည်။
  • ဆိုက်ရောက်ဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်ရန် ရောက်ရှိလာသူသည် သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့မှ စိစစ်ပြီး ဝင်ခွင့်မပြုနိုင်သူဖြစ်လျှင် ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။
  • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်လာသူသည် မည်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝင်/ထွက်ပေါက်မှမဆို ပြန်လည် ထွက်ခွာနိုင်သည်။

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဟောင်ကောင် အထူးအုပ်ချုပ်ရေး ဒေသ နှင့် မကာအို အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ တို့မှ သာမန် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများကို ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှ သာမန် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင် သူများကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ခွင့်ပြုထားမှုကို စမ်းသပ်ကာလ (၁) နှစ် ထပ်မံ သက်တမ်း တိုးမြှင့်မည်  

 

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဟောင်ကောင် အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ နှင့် မကာအို အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသတို့မှ သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများကို ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် (၁-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ စမ်းသပ်ကာလ (၁) နှစ် သတ်မှတ်ပြီး ပြည်ဝင်ခွင့် ပြုခဲ့ပါသည်။

    ထို့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံမှ သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ကို (၁-၁၀-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ လည်းကောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ကို (၁-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၃၀-၁၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ လည်းကောင်း စမ်းသပ်ကာလ (၁) နှစ် သတ်မှတ်ပြီး ခွင့်ပြု ပေးခဲ့ပါသည်။

    ယခုအခါ အဆိုပါနိုင်ငံများနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးတက်ရေး ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသ နှင့် မကာအို အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသတို့မှ သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့် ခွင့်ပြုထားမှုကို (၁-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ လည်းကောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ခွင့်ပြုထားမှုကို (၁-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၃၀-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ လည်းကောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ခွင့်ပြုထားမှုကို (၁-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှ (၃၀-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ လည်းကောင်း၊ နောက်ထပ် (၁) နှစ် ထပ်မံ သက်တမ်း တိုးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အီတလီနိုင်ငံ၊ စပိန်နိုင်ငံ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျာမနီ နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့မှ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ခွင့်ပြုမည်

  • ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်အထိ စမ်းသပ်ကာလ (၁) နှစ် သတ်မှတ်၍ လေကြောင်းဖြင့် လာရောက်မည့် သာမန်နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူ အီတလီ၊ စပိန်၊ သြစတြေးလျ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျာမနီ နှင့် ရုရှား နိုင်ငံသား  ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တို့တွင်  ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
  • ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ (ကမ္ဘာလှည့်) အတွက် ဗီဇာကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀) ကောက်ခံ၍ နေခွင့် (၃၀) ရက် ခွင့်ပြုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
  • အလည်အပတ် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝင်ရောက်ခြင်း အတွက်သာ ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
  • နေခွင့်သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။
  • ဆိုက်ရောက်ဗီဇာကမ္ဘာလှည့်ဖြင့် ဝင်ရောက်လာသော သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူ အီတလီ၊ စပိန်၊ သြစတြေးလျ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျာမနီ နှင့် ရုရှား နိုင်ငံသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များသည်-