Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

National Guide Kachin

No. Name License No. Language Address Phone. No
1 U Soe Yi G-1451 French No(34),Aung Nan Qr,Myitkyinar Myo,Kachin State.  
2 Daw Khin Thu Maung G-3345 English ,Myitkyinar Myo,Kachin State.  
3 Daw Aye  Sandar  Myint G-7539 English No.4/104, Myomataung Qr, Haopin Tsp, Kachin  
4 Daw Zar  Ni  Win G-7564 German Takwin(4),Haopin Tsp,Kachin State  
5 U Soe Naing G-8060 English No(195),Yangyi Aung Qr,Myitkyinar Myo,Kachin State.  
6 U Aungran G-8211 English Mularshedi Village,Putao Myo,Kachin State.  
7 U Ngwar Phoo Sar G-8212 English Mularshedi Village,Putao Myo,Kachin State.  
8 U J Phar Se G-8470 English No(34),Makyawt Wai Village,Putao Myo,Kachin State.  
9 Daw T Nen Sar G-8582 English No(447/Kha),Duka Taung Ward,Myitkyinar Myo,Kachin State.  
10 U  Gum  Hkawng  Tu  Raw G-8629 English No(2/34),Aung  Myay  Tha  San  Pya  Village,Myitkyina ,Kachin.  
11 Daw Sai Jar G-8635 English No(392),Myay Myit Qr,Myitkyinar Myo,Kachin State.  
12 U Than Naing G-8820 English No(33), Lal Pon Tan Qr, Moe Nyin Tsp,Kachin State.  
13 U Than Htwe G-8827 English No(Pa-5/13),Nyaung Pin,Inndawkyi,Moenyin Tsp,Kachin State.  
14 U Myo Htet Oo G-9157 English No(TS-374),Tharsi Qr,Banmaw Tsp,Kachin State 95103872
15 U N Tu Ja G-9352 English No-172,Sanpya Ward,Myirtkyine Tsp, Kachin State.  
16 Daw Seng Moon Latt G-9392 English Pa Ka- 1125, Moelay Watha Rd,Banmaw Tsp, Kachin Stat  
17 U Muliti G-9405 English Shwezet,Myitkyina,Kachin State.  
18 U Saw New  Khun Kyaw Kyaw G-9815 English No(Ka),Kaung ka Htaung(1) Qr, Putao Tsp,Kachin State.  
19 U Soe Lin @ Bin Yan G-9877 Chinese No(25), Myoma Ward, Mohnyin Tsp, Kachin State.  
20 Daw Tin Zar Aung G-10054 Korean No(377),Region(5),Ranpu Qr,Myitkyina,Kachin State.  
21 U Zaw Htet Lin G-10093 German mama-177,Myoma Qr,Hpakant Tsp,KachinState.  
22 U Htue Aung G-10126 Chinese No-Sa/51,Zay Gone Yet,Moekaung Myo,KachinState.  
23 Daw Su Su Mar G-10258 English Nyaung Pin Qr,KachinState.  
24 U Kyaw Sar G-10675 English Lone Shar Yin Village,Putao,KachinState.  
25 U Htoi San Aung G-10790 English No-4/47, Ayemyathayar Qr, Myitkyina,KachinState.