Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar

Outbound ခရီးစဉ် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်ချက်များ

၁။      ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် ခရီးစဉ်လျှောက်ထားစာနှင့် တရားမဝင်            (၁) စောင် ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်ခြင်းမပြုပါကြောင်း ခံဝန်ကတိအပါအဝင် တင်ပြစာအား ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးလိပ်မူ၍ Working Day(၁၄) ရက် ကြိုတင်ပြီး ပေးပို့ရပါမည် ၂။      သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာန၊ သံရုံး၊ ခရီးသွားကုမ္ပဏီတို့မှ ဖိတ်ခေါ်စာ   (၁) စောင် ၃။      သွားရောက်လည်ပတ်မည့်ခရီးသည် အမည်စာရင်း (Passport နံပါတ်) မိတ္တူ  (၆) စောင် ၄။      ခရီးစဉ်ဇယား                                                                                 (၆) စောင် ၅။      ယာဉ်၏ ရှေ့/ နောက်/ ဘေးဓါတ်ပုံ                                                     (၁) စုံ ၆။      ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှု စာအုပ်နှင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင် သက်သေခံကဒ်ပြားမိတ္တူ        (၂) စုံ ၇။      ခရီးလှည့်လည်ရေး Outbound လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ                              (၁) စောင်
About the author

Leave a Reply