Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
ASEAN_MOHT_Main-Banner_(Desktop)1400x500

Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á

Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á, tức ASEAN, được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 ở Băng Cốc, Thái Lan, tại lễ ký kết Tuyên Bố Chung ASEAN (Tuyên Bố Băng Cốc) bởi các Thành Viên Sáng Lập ban đầu của ASEAN, gồm có Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Brunei Darusalem gia nhập vào ngày 7 tháng Một năm 1984; Việt Nam vào ngày 28 tháng 07 năm 1995; CHDCND Lào và Miến Điện vào ngày 23 tháng 07 năm 1997; Campuchia vào ngày 30 tháng 04 năm 1999. Hiện nay có mười nước thành viên ASEAN.

TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH

Theo như Tuyên Bố ASEAN, tôn chỉ và mục đích của ASEAN là:

 1. Đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, tiến bộ văn hóa trong khu vực thông qua các nỗ lực và thành tựu chung trên tinh thần bình đẳng, hợp tác nhằm tăng cường sức mạnh cho nền tảng của một cộng đồng các Quốc Gia Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng;
 2. Thúc đẩy hòa bình và sự ổn định trong khu vực thông qua việc tôn trọng công lý và luật pháp trong các mối quan hệ đa phương giữa các quốc gia trong khu vực, tôn trọng các nguyên tắc của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc;
 3. Thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ song phương tích cực trên các vấn đề thuộc về lợi ích chung, trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, kỹ thuật, khoa học và quản trị;
 4. Hỗ trợ nhau bằng các chương trình huấn luyện, nghiên cứu trên các lĩnh vực giáo dục, chuyên môn, kỹ thuật và quản trị;
 5. Hợp tác hiệu quả hơn với nhau để tận dụng thế mạnh nông nghiệp và công nghiệp, mở rộng thương mại mậu dịch, cùng nhau nghiên cứu các vấn đề về mậu dịch hàng hóa quốc tế, cải thiện hạ tầng truyền thông và giao thông, nâng cao mức sống của người dân;
 6. Thúc đẩy nghiên cứu Đông Nam Á học; và
 7. Duy trì mối quan hệ gần gũi ích lợi với các tổ chức khu vực và quốc tế hiện tại với cùng một tôn chỉ và mục đích, khám phá mọi cơ hội vươn đến một mối quan hệ hợp tác gần gũi hơn với nhau.

 CỘNG ĐỒNG ASEAN

Tầm Nhìn ASEAN 2020 được các Lãnh Đạo ASEAN đồng thuận vào Lễ Kỷ Niệm 30 năm thành lập ASEAN, với tầm nhìn chung của ASEAN là trở thành một khối các quốc gia ASEAN thống nhất hướng ra bên ngoài, sống hòa bình, bình ổn và thịnh vượng, gắn bó với nhau trong mối quan hệ đối tác phát triển năng động, một cộng đồng quan tâm và san sẻ.

Tại Hội Nghị ASEAN diễn ra năm 2003, các Lãnh Đạo ASEAN đã tuyên bố thành lập Cộng Đồng ASEAN.

Tại Hội Nghị ASEAN lần thứ 12 diễn ra vào tháng 01 năm 2007, các Lãnh Đạo công nhận cam kết đẩy mạnh thành lập Cộng Đồng ASEAN vào năm 2015 và ký kết Tuyên Bố Cebu về việc Đẩy Mạnh Thành Lập Cộng Đồng ASEAN vào năm 2015.

Cộng Đồng ASEAN bao gồm ba cột trụ, đó là Cộng Đồng Chính Trị-An Ninh ASEAN, Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN và Cộng Đồng Xã Hội-Văn Hóa ASEAN.

Trung Tâm ASEAN-Hàn Quốc

Trung Tâm ASEAN-Hàn Quốc được thành lập ngày 13 tháng Ba, năm 2009 ở Seoul, Hàn Quốc. Các hoạt động hợp tác du lịch giữa Miến Điện và Trung Tâm ASEAN-Hàn Quốc bao gồm:

 • Hội Chợ Văn Hóa và Du Lịch ASEAN-Hàn Quốc
 • Khóa Huấn Luyện Ngôn Ngữ Hàn Quốc
 • Hội Thảo Quảng Bá Du Lịch Văn Hóa ASEAN-Hàn Quốc
 • Chương Trình Phát Triển Nguồn Nhân Lực Du Lịch ASEAN
 • Thông Tin Du Lịch và Chiến Lược Quảng Bá Du Lịch

Trung Tâm ASEAN-Hàn Quốc tham dự các kỳ Hội Động Các Tổ Chức Du Lịch Quốc Gia ASEAN (NTO) và các Hội Nghị Bộ Trưởng Du Lịch ASEAN.

Các hoạt động hợp tác du lịch giữa Miến Điện và Trung Tâm ASEAN-Hàn Quốc bao gồm:

 • Bộ Khách Sạn và Du Lịch tổ chức Hội Chợ Du Lịch Hàn Quốc với sự hợp tác của Trung Tâm ASEAN-Hàn Quốc (2014, Yangon)
 • Hội Chợ Văn Hóa Du Lịch ASEAN-Hàn Quốc lần 6 có sự tham dự của bảy đại biểu đến từ Bộ Khách Sạn và Du Lịch và Bộ Văn Hóa (2014, Seoul, Hàn Quốc)
 • Khóa Huấn Luyện Ngôn Ngữ Hàn Quốc – 2014 (2014, Trường Huấn Luyện Hướng Dẫn Viên, Yangon)
 • Phó Bộ Trưởng của MOHT và một đại biểu từ khối doanh nghiệp tư nhân đã tham dự Hội Thảo Du Lịch Phát Triển ASEAN-Hàn Quốc – 2015 (2015, Seoul, Hàn Quốc)
 • Hội Thảo Quảng Bá Du Lịch Văn Hóa ASEAN-Hàn Quốc có sự tham dự của năm mươi đại biểu đến từ ngành du lịch Miến Điện (2015, Yangon)
 • Các đại diện Bộ Khách Sạn và Du Lịch và một nhóm múa văn hóa từ Bộ Văn Hóa cũng tham dự Hội Chợ Du Lịch và Văn Hóa ASEAN hàng năm (ACTF).

AJC (Trung Tâm ASEAN – Nhật Bản)

Trung Tâm ASEAN-Nhật Bản được thành lập vào ngày 15 tháng Năm, 1981 tại Tokyo, Nhật Bản. Miến Điện trở thành một thành viên của Trung Tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC) còn được gọi là Trung Tâm Quảng Bá ASEAN về Thương Mại, Đầu Tư và Du Lịch APC năm 2006. Các quốc gia thành viên ASEAN đóng hội phí AJC, số tiền hội phí sẽ rơi vào (3) hạng mục bao gồm Thương Mại, Đầu Tư và Du Lịch. Các hoạt động hợp tác du lịch của Miến Điện với Trung Tâm ASEAN-Nhật Bản như sau:

 • Các chuyến đi tìm hiểu (2014)
 • Chương trình trao đổi sinh viênh du lịch (2014)
 • Hội thảo kỹ thuật về du lịch cộng đồng với sự tham gia của Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan, và Việt Nam (2015, Tokyo)
 • Phương cách phát triển và quảng bá du lịch cộng đồng (2015, Việt Nam)
 • Diễn Đàn Lãnh Đạo Du Lịch lần thứ 1của ASEAN – hướng đến Cộng Đồng Kinh Tế và Hợp Tác Đa Phương ASEAN (2015, Tokyo)

ACC (Trung Tâm ASEAN-Trung Quốc)

Trung Tâm ASEAN-Trung Quốc được thành lập năm 2011 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm (5) lĩnh vực ưu tiên chính là Thương Mại, Đầu Tư, Giáo Dục, Văn Hóa và Du Lịch.

Trung Tâm ASEAN-Trung Quốc tham dự các kỳ Hội Đồng Các Tổ Chức Du Lịch Quốc Gia ASEAN thường niên (NTO) và các Hội Nghị Bộ Trưởng Du Lịch ASEAN theo lời mời của Tổng Thư Ký ASEAN.

Các hoạt động hợp tác du lịch giữa Miến Điện và Trung Tâm ASEAN-Trung Quốc bao gồm:

 • Các khóa huấn luyện về hợp tác du lịch song phương Trung Quốc – ASEAN (2015, Trung Quốc)
 • Các chương trình video quảng bá ngành du lịch Miến Điện được chiếu trên Kênh CCTV của Trung Quốc một cách đều đặn thường niên kể từ năm 2015, với sự hợp tác của Trung Tâm ASEAN-Trung Quốc.