Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
Attractions-Entry-Fee_MOHT_Main-Banner_1400x500

STT

Khu/Khu vực

Địa điểm

Phí vào cửa

1

YANGON

Chùa Shwe Dagon

Ks 10.000/-

Chùa Sule

Ks 3000/-

Chùa Botahtaung

Ks 6000/-

Chùa Kaba Aye Pagoda (Chùa Bình An Thế Giới)

Ks 5000/-

Bảo Tàng Quốc Gia

Ks 5000/-

Công Viên Nhân Dân

Ks 3000/-

Vườn Kan Daw Gyi

Ks 2000/-

Bảo Tàng Đá Quý

Tương đương 5 đô-la Mỹ

Tượng Phật Abaya-larba-muni

Ks 1000/-

Làng Dân Tộc Quốc Gia

Ks 3000/-

Bảo Tàng Bogyoke

Ks 5000/-

Bảo Tàng Thuốc

Ks 3000/-

Chùa Xá Lợi Răng Phật

1 đô-la Mỹ

Chùa Nga-htat-gyiNga-htat-gyi Pagoda

2 đô-la Mỹ

Công Viên Hoang Dã Hlawga

Ks 5000/-

2

Thanlyin

Chùa Kyaik-khauk

1 đô-la Mỹ (hoặc) Ks 1000/-

Chùa Ye-lei(Kyauk Tan)

2 đô-la Mỹ

3

Bago

Phí tham quan khu vực

Ks 10000/-

4

Kyaikhto

Chùa Kyaik-hti-yo

Ks 6000/-

5

Hpa-an

Hang Kawgun

Ks 3000/-

Hang Saddan

Ks 3000/-

6

Bagan

Phí tham quan khu vực

Ks 25000/-

Bảo Tàng Khảo Cổ

Ks 5000/-

Tháp Nan Myint

5 đô-la Mỹ

Cung Điện Vàng

5 đô-la Mỹ (hoặc) Ks 5000/-

Người lớn (trong nước) – Ks 500/-

Trẻ em – Ks 250/-

7

Salay

Bảo Tàng Khảo Cổ (Thiền Viện Yokesone)

Ks 5000/-

8

Mandalay

Phí tham quan khu vực

Ks 10000/-

9

Sagaing

Phí tham quan khu vực

Ks 5000/-

10

Pyin-oo-lwin

Vườn Quốc Tế Kandawgyi

Ks 6000/-

Tháp Nan Myint

Ks 1000/-

Thác Pwe Kauk

Ks 500/-

11

Monnywa

Pho-win-taung

3 đô-la Mỹ

Đồi Shwe Ba

2 đô-la Mỹ

Chùa Thanbokeday

3 đô-la Mỹ

12

Inlay (Nyaung Shwe)

Phí tham quan khu vực

Ks 12000/-

13

Pindaya

Chùa Shwe-oo-min

Ks 3000/-

Danu (Khu vực có phí vì là khu tự trị)

5 đô-la Mỹ

14

Taunggyi

Bảo Tàng Taunggyi

2 đô-la Mỹ

Hang Htam-sam

20 đô-la Mỹ

Chùa Kakku

3 đô-la Mỹ

15

Pyay

Thành Phố Cổ Srikestra

Ks 5000/-

Bảo Tàng Khảo Cổ

5 đô-la Mỹ (hoặc) Ks 5000/-

16

Shwe Bo

Thành Phố Cổ Hanlin

Ks 5000/-

Bảo Tàng Khảo Cổ

Ks 5000/-

17

Taung-twin-gyi

Thành Phố Cổ Baikthano

Ks 5000/-

Bảo Tàng Khảo Cổ

Ks 5000/-

18

Tagaung

Bảo Tàng Khảo Cổ

Ks 5000/-

19

Sittwe

Bảo Tàng Quốc Gia Rakhine

2 đô-la Mỹ

20

Mrauk-U

Phí tham quan khu vực

5 đô-la Mỹ

Bảo Tàng Mrauk-U

5 đô-la Mỹ

21

Nat-ma-taung

(Đỉnh Victoria)

Phí tham quan khu vực

10 đô-la Mỹ (hoặc) Ks 10000/-

22

Nay Pyi Taw

Bảo Tàng Quốc Gia

Người nước ngoài – Ks 5000

Bảo Tàng Đá Quý

Tương đương 5 đô-la Mỹ

Vườn Đài Phun Nước

Người bản xứ (hoặc) người nước ngoài Ks 700

23

Loikaw

Bảo Tàng

Ks 5000/-

Trường dạy dệt may

Ks 3000/-