Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
Duties_MOHT_Main-Banner_(Desktop)1400x500

VĂN PHÒNG BỘ TRƯỞNG LIÊN HIỆP CHÍNH PHỦ

Cơ Quan Quản Lý Hành Chính và Phát Triển Nguồn Nhân Lực

 • Quản lý các công tác hành chính của các sở ngành trực thuộc quyền hạn Bộ Trưởng và Ủy Viên Thường Trực.
 • Quản lý nhân viên và công tác điều hành chung của văn phòng Bộ.
 • Điều phối công tác tuyển chọn nhân sự tham gia huấn luyện ở Miến Điện
 • Giám sát các hoạt động của các phái đoàn trực thuộc Bộ trong các chuyến công tác hội thảo, triển lãm và huấn luyện ngắn hạn tổ chức ở Miến Điện và nước ngoài.
 • Điều phối quản lý hoạt động đăng ký kinh doanh, cấp phép, và quản lý thuế vụ theo như phạm vi quyền hạn của Bộ.

Sở Quản Lý Chính Sách

 • Xem xét các quy định và chỉ thị của Luật Khách Sạn và Du Lịch Miến Điện.
 • Đệ trình khuyến nghị hoặc điều chỉnh đối với Luật Khách Sạn và Du Lịch Miến Điện khi cần thiết.
 • Xem xét và góp ý kiến cho các quy định và chỉ thị.
 • Triển khai thực hiện theo sự cố vấn pháp lý của Chánh Văn Phòng Luật Sư Đoàn nhằm thực thi các luật lệ, quy định, điều lệ và quy trình mà pháp luật yêu cầu – đây chính là bộ khung hướng dẫn của ngành du lịch ở Miến Điện.
 • Trả lời các câu hỏi và kiến nghị có liên quan từ các đại biểu quốc hội.
 • Đệ trình kiến nghị thư lên các Đại Hội Đồng Liên Minh Bộ Ngành Chính Phủ cũng như các ủy ban tương đương của Chính Phủ Liên Minh.
 • Triển khai các chính sách, chỉ thị, quy định, thông báo cần thiết nhằm đảm bảo ngành du lịch hiện tại tuân thủ đúng với pháp luật hiện hành.
 • Điều chỉnh và xem xét các yêu cầu quy định pháp luật về lĩnh vực cấp phép kinh doanh.
 • Thực thi Luật Kinh Doanh Du Lịch Miến Điện (Bản Dự Thảo) sao cho phù hợp với các quy định pháp luật ngành du lịch quốc tế.

Sở Kế Hoạch và Thống Kê

 • Báo cáo tiến độ lên kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và kế hoạch thường niên.
 • Đàm phán và triển khai các dự án của Bộ, Bang & Khu Vực.
 • Điều phối công tác thu thập dữ liệu thống kê từ MOHT để cung cấp dữ liệu cho các Bộ khác.
 • Quản lý công tác thu thập dữ liệu thống kê có liên quan hiện hành.
 • Thu thập và lưu trữ hồ sơ và dữ liệu bằng công nghệ vi tính.
 • Liên tục giám sát công tác thu thập và phân phối dữ liệu cho các Bang & Khu Vực.
 • Ứng dụng chính phủ điện tử và hệ thống công nghệ thông tin.
 • Đánh giá và phân tích các nghiên cứu.
 • Đảm bảo hiệu quả hoạt động của các tổ chức ở dưới quyền giám sát của MOHT căn cứ theo ICT.

Sở Kiểm Toán Nội Bộ và Tài Chính

 • Quản lý ngân sách theo các quy trình của Bộ.
 • Thu thập dữ liệu ngân sách từ các bộ ngành hàng tháng.
 • Giám sát công tác phân bổ ngân sách và mở rộng bộ ngành theo các chức năng đã được Chính Phủ chỉ định.
 • Quản lý quy trình ngân sách sao cho đồng bộ với quy trình.
 • Tiến hành kiểm toán nội bộ trong Bộ ngành.
 • Điều phối Tổng Văn Phòng Kiểm Toán Viên Liên Đoàn tiến hành kiểm toán; quản lý các vấn đề phát sinh từ quy trình kiểm toán.

Sở Quản Hệ Công Chúng & Thông Tin

 • Hỗ trợ công tác truyền thông trong nước và quốc tế.
 • Tiếp thị quảng bá các hoạt động của Bộ Khách Sạn và Du Lịch bằng cách chia sẻ thông tin du lịch trên trang web và mạng xã hội.
 • Hỗ trợ kỹ thuật cho các buổi họp hành hội nghị từ xa qua video với các bộ ngành, khu vực & chính quyền tiểu bang – đây là một phần trong chuỗi hoạt động chính phủ điện tử.
 • Sản xuất phim ảnh, video cho các buổi họp, hội nghị về du lịch, bao gồm các tổ chức quốc tế, lễ hội và sự kiện của Bộ Khách Sạn & Du Lịch.
 • Quản lý quy trình chấp thuận cho các chuyến du lịch đặc biệt đặt chân vào Miến Điện, ví dụ như chuyến du lịch caravan (du lịch bằng ô-tô tự lái), chuyến du lịch phượt bằng xe máy, chuyến du lịch phượt bằng xe đạp, chuyến du thuyền, chuyến du lịch biển, chuyến du lịch sông nước và du lịch thuê bao nguyên chuyến (charter flight.
 • Cung cấp tin tức cho MRTV và tải tin tức lên trang web của Bộ và Facebook.

Văn Phòng Điều Hành

 • Quản lý các hoạt động du lịch trong nước và nước ngoài của các Viên Chức Cấp Cao và Bộ Trưởng Liên Bang.
 • Quản lý các hành trình, bài phát biểu cũng như nhiều vấn đề khác có liên quan đến Bộ Trưởng Liên Bang, Viên Chức Cấp Cao, và các Bộ Ngành.
 • Sắp xếp các công tác tài chính của Bộ Trưởng Liên Bang cũng như các vấn đề thuộc khuôn khổ nội bộ gia đình của các Viên Chức Cấp Cao.
 • Đăng ký thông tin báo chí cho Bộ Trưởng Liên Bang, Phó Bộ Trưởng, Ủy Viên Thường Trực và Phó Ủy Viên Thường Trực.
 • Khi được yêu cầu, hoàn thành các trách nhiệm phụ khác.

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

Sở Quản Lý Khách Sạn và Du Lịch

 • Cấp phép và quản lý giấy phép kinh doanh của các khách sạn, nhà nghỉ, khách sạn mini.
 • Cấp phép và quản lý giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp điều hành lữ hành chuyến.
 • Cấp phép và quản lý giấy phép kinh doanh hoạt động vận tải du lịch.
 • Cấp phép và quản lý giấy phép kinh doanh của hướng dẫn viên du lịch.
 • Xem xét và quản lý các quy định pháp luật, luật lệ, điều lệ và chỉ thị liên quan đến ngành khách sạn và du lịch.
 • Kiểm tra và quản lý giấy phép kinh doanh đã được cấp bởi Bộ Khách Sạn & Du Lịch.
 • Thu thập dữ liệu thống kê về khách sạn và du lịch.
 • Quản lý và giám sát các trách nhiệm của Giám Đốc Sở Khách Sạn & Du Lịch ở các văn phòng chi nhánh có quyền hạn cấp tất cả bốn loại giấy phép nêu trên.
 • Hỗ trợ và hợp tác với Sở Quản Lý Nguồn Nhân Lực cùng nhau phát triển các chương trình kế hoạch cho ngành du lịch & khách sạn, xúc tiến, quảng cáo cho lĩnh vực khách sạn & du lịch.

Sở Huấn Luyện và Đào Tạo

 • Lựa chọn ứng viên phù hợp tham dự các cuộc hội họp, huấn luyện chuyên môn, huấn luyện chuyên đề và các sự kiện do Bộ và các tổ chức liên quan tổ chức.
 • Giám sát và tiến hành hoạt động huấn luyện đào tạo cho các khách sạn và trường học đặc biệt trong khối doanh nghiệp tư nhân.
 • Hợp tác với các cơ quan nước ngoài tiến hành huấn luyện xây dựng năng lực ở Miến Điện.
 • Đăng ký và lưu hồ sơ huấn luyện và hồ sơ người tham dự.
 • Tổ chức các khóa huấn luyện tầm cỡ khu vực cho ngành khách sạn & du lịch.
 • Quản lý thư viện của Bộ Khách Sạn & Du Lịch.
 • Quản lý Sở Huấn Luyện & Đào Tạo Du Lịch
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Sở Kế Hoạch

 • Phân tích thông tin về các quy trình kiến nghị phát triển các dự án khách sạn, gửi đến các doanh chủ trong nước và nước ngoài.
 • Phân tích, đánh giá các đề xuất dự án khách sạn được đệ trình từ các doanh chủ trong nước và nước ngoài.
 • Phát triển các khu vực khách sạn, phối hợp với các bộ ngành khác trực thuộc Bộ Khách Sạn & Du Lịch cũng như các Cơ Quan Khu Vực.
 • Phát triển các dự án khách sạn mới, tiến hành nghiên cứu và hoạch định tiến trình triển khai.
 • Quản lý các dự án trong và ngoài nước theo luật pháp, quy trình và chỉ thị.
 • Quản lý việc triển khai các dự án trong nước và nước ngoài.
 • Liên tục giám sát công tác thực thi các dự án khách sạn nhằm tuân thủ với điều lệ và quy định đã có trong hợp đồng.
 • Báo về các vấn đề vi phạm hợp đồng để kịp thời có đối sách pháp lý.
 • Điều phối với các sở liên quan về các vấn đề có liên quan trong công tác nâng cấp trang thiết bị, vật liệu khách sạn, vấn đề thuế và các vấn đề khác.
 • Đánh giá các thiết kế xây dựng của dự án.
 • Hợp Đồng Bản Dự Thảo

Sở Hợp Tác Quốc Tế & Khu Vực

 • Quản lý tổng thể các thỏa thuận hợp tác theo bộ khung chương trình ASEAN, Tiểu Vùng Mekong (GMS), thỏa thuận hợp tác Cam-pu-chia – Lào – Miến Điện – Việt Nam, Chiến Lược Hợp Tác Kinh Tế Mekong cho khu vực Ayeyarwady-Chao Phraya (ACMECS), Sáng Kiến Bengal về Hợp Tác Kinh Tế và Kỹ Thuật Đa Khu Vực (BIMSTEC).
 • Thu thập dữ liệu ngân sách từ các sở ngành hàng tháng.
 • Hợp tác song phương với các quốc gia trong khu vực và quốc tế.

Sở Xúc Tiến Du Lịch

 • Tăng cường nhận thức về các điểm du lịch và sự kiện thông qua các hoạt động xúc tiến du lịch lâu dài.
 • Xây dựng các bộ tài liệu quảng cáo tiếp thị như brochure, cẩm nang du lịch, đĩa CD, đĩa DVD cho các hội chợ thương mại quốc tế về du lịch, thúc đẩy quảng cáo cho các hoạt động diễn ra ở các danh lam thắng cảnh thông qua các đại sứ quán Miến Điện ở nước ngoài.
 • Xây dựng các cẩm nang du lịch và brochure quảng cáo cho các điểm du lịch tiềm năng của Miến Điện.
 • Sắp xếp các thủ tục cần thiết để nhân viên tham gia các triển lãm du lịch, các buổi hội thảo, diễn đàn, huấn luyện liên quan tới du lịch.
 • Giữ quan hệ đối ngoại với các quốc gia láng giềng và cả các đối tác tiềm năng để tạo cơ hội tiếp thị và quảng cáo.
 • Triển khai các hoạt động và sự kiện liên quan tới quảng bá và tiếp thị du lịch theo hướng dẫn của Bộ Trưởng Liên Bang.
 • Điều phối và hợp tác trong các sự kiện quảng bá và lễ hội du lịch của thị trường nội địa.

Sở Quản Trị và Ngân Sách

 • Quản lý hoạt động pháp lý và kiểm toán nội bộ của Sở về vấn đề lương bổng, hưu trí, thông tin nhân viên, xây dựng và bảo trì phương tiện.
 • Quản trị hoạt động hoạch định ngân sách và quy trình phân bổ ngân quỹ.
 • Thu phí thuê từ các khách sạn tư và khách sạn JV.
 • Quản lý các hoạt động ngoại tệ.
 • Tổng hợp báo cáo hàng tháng.
 • Soạn thảo báo cáo thống kê thường niên.
 • Đệ trình và trả lời các báo cáo kiểm toán lên Giám Đốc Kiểm Toán Liên Bang.
 • Triển khai các vấn đề hành chính phù hợp với các phòng ban.