Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
Festivals_MOHT_Main-Banner_1400x500
Festivals_MOHT_Main-Banner_(Mobile)750x450

NGÀY & THỜI GIAN TỔ CHỨC

Trong tám ngày, từ ngày mồng 3 trăng khuyết tới ngày mồng 10 trăng khuyết đầu tháng ở Tabaung

ĐỊA ĐIỂM

Pakhan, Thị Trấn Yayzagyo

ĐIỂM NHẤN

Dân địa phương mừng vui cúng các cô hồn vui vẻ mà họ tin rằng sẽ chăm sóc cho họ. Du khách sẽ được thưởng thức món ăn và đồ uống bản địa trong kỳ lễ này.

Lễ hội diễn ra ở Phân Khu Magwe (Pa Khan, Thị Trấn Yayzagyo) trong tháng Hai (ngày mồng 3 trăng khuyết tới ngày mồng 10 trăng khuyết đầu tháng Tabaung). Nó được tổ chức bởi những người thờ Nat (cô hồn) ở Miến Điện. Ko Gyi Kyaw Nat là một cô hồn vui vẻ thích nhậu nhẹt và bài bạc. Những người cúng cô hồn Nat cũng là người thờ Ko Gyi Kyaw Nat sẽ cúng đồ ăn, đồ uống và tiền. Một số người cúng như vậy để mưu cầu phúc lành cho công việc làm ăn. Dân địa phương khi tổ chức cúng cô hồn cũng uống rượu và ăn các món đồ cúng lên cô hồn. Du khách sẽ thấy nhiều người bán hàng rong bán đủ thứ đồ cúng cô hồn, thường là gà quay mà dân địa phương sẽ ăn để giải rượu.

Other Festivals In February

LỄ HỘI HTAMANE

Ngày: Tháng Hai (Ngày Rằm Tabodwe)

Địa điểm: khắp cả nước

 
Learn More

LỄ CHÙA MAHA MYAT MUNI

Ngày: Tháng Hai (ngày14 trăng khuyết đầu tháng và ngày rằm Tabodwe)

Địa điểm: Mandalay

Learn More

LỄ CHÙA KYAIK KHAUK

Ngày: Tháng Hai (ngày8 trăng khuyết đầu tháng cho tới ngày rằm Tabodwe)

Địa điểm: Thanlyin (gần Yangon)

Learn More