Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

Khám phá những lễ hội thú vị mà đại diện cho văn hóa phong phú của Myanmar, phong tục tập quán. Mỗi lễ hội được thực hiện đáng nhớ và thú vị bởi cả sự tham gia của người dân địa phương tận tình. Tham gia cùng họ trong lễ kỷ niệm của họ và chứng kiến ​​diễu hành đẹp của cúng, đèn, bong bóng không khí nóng và biểu diễn thậm chí thú vị trong lễ hội của Myanmar.

Lễ Chùa Pakokku Thiho Shinl

Ngày: Tháng Năm (Ngày 8 trăng khuyết của tháng Nayon)
Địa điểm: Pakokku, Khu Magway

Learn More