Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

NGÀY & THỜI GIAN TỔ CHỨC

Được tổ chức vào khoảng giữa tháng Sáu vào ngày rằm Waso

ĐỊA ĐIỂM

Cả nước

ĐIỂM NHẤN

Lễ hội này được tổ chức khắp Miến Điện trong tháng Bảy. Sư sãi sẽ tổ chức các khóa tu tập ở thiền viện để dạy giáo lý và thiền tịnh. Tín đồ Phật giáo sẽ cúng lên cho các sư thầy các bộ y lễ và nhu yếu phẩm.

Lễ hội linh thiềng này rất được dân địa phương coi trọng và thường được tổ chức vào tháng Sáu khắp cả nước. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ ba cột mốc trọng đại trong cuộc đời của Đức Thích Ca Mâu-ni trước khi trở thành Phật Tổ. Thứ nhất là sự kiện Phật ra đời, thứ hai là sự kiện ông rời cung vàng điện ngọc, từ bỏ cuộc sống của hoàng tử để đi lang bạt, thứ ba là bài thuyết pháp đầu tiên cho các đồ đệ. Trong kỳ lễ này, sư sãi sẽ tổ chức tu tập ba tháng liền ở thiền viện và không được phép đi bất kỳ nơi đâu nếu nơi đó khiến họ mất hơn một ngày đường di chuyển. Tương trình, thông tục này được chính Đức Phật tạo ra. Tới lễ, tín đồ đạo Phật sẽ cúng y lễ và các vật dụng khác cho các sư thầy trong thiền viện, đây cũng là một cách làm công quả của họ. Sư sãi và ni cô tăng lữ sẽ dành cả ngày trong mùa mưu ở đây thiền tịnh và thuyết pháp.