Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
Festivals_MOHT_Main-Banner_1400x500
Festivals_MOHT_Main-Banner_(Mobile)750x450

NGÀY & THỜI GIAN TỔ CHỨC

Được tổ chức 3 ngày bắt đầu vào ngày 14 trăng khuyết Tabaung

ĐỊA ĐIỂM

Quần Thể Chùa Cổ Kekku gần Taunggyi, Miền Nam Bang Shan

ĐIỂM NHẤN

Người bán hàng sẽ đến đây bằng xe bò để bán nông sản. Họ sẽ cúng dường tiền bán hàng cho chùa để làm công quả.

Bộ tộc Pa-O của Bang Shan mừng lễ hội này vào tháng Ba tại Quần Thể Chùa Cổ Kekku. Người ta thường tập trung tại chùa để ăn mừng vụ mùa thành công. Họ bán nông sản sau đó cúng tiền bán nông sản cho chùa để làm công quả. Dân địa phương mặc các bộ trang phục truyền thống và tham gia cúng kiếng trước tượng Phật. Du khách khắp thế giới có thể tới đây dự kỳ lễ này. Lễ hội này còn có ý nghĩa quan trọng vì nó đóng góp vào nền kinh tế của khu vực. Các hoạt động trong kỳ lễ hội tạo ra một quang cảnh hiếm thấy vì nhiều người bán hàng rong sẽ đi xe bò tới bán hàng cho dân địa phương và du khách. Trong kỳ lễ này, du khách có thể đi vòng quanh khu này và xem người ta trò chuyện tương tác với nhau trong không gian như một cái chợ.

Những lễ hội tháng ba

Lễ Chùa Maw Tin Zun

Ngày: Tháng Ba (Ngày 8 trăng khuyết tới ngày rằm Tabaung)
Địa điểm:Thị Trấn, Khu Ayeyarwady

Learn More

Lễ Chùa Shwenattaung

Ngày: Tháng Ba (Ngày 8 trăng khuyết tới ngày rằm Tabaung)
Địa điểm:Shwetaung, Khu Bago

Learn More

Lễ xuất gia

Ngày: Tháng Ba
Địa điểm: Khắp đất nước 

 
Learn More