Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
Festivals_MOHT_Main-Banner_1400x500
Festivals_MOHT_Main-Banner_(Mobile)750x450

NGÀY & THỜI GIAN TỔ CHỨC

Được tổ chức 5 ngày từ ngày 11 trăng khuyết tới ngày rằm Tabaung

ĐỊA ĐIỂM

Pindaya, Miền Nam Bang Shan

ĐIỂM NHẤN

Các bộ tộc nấu nướng và dựng trại dưới các tán cây trong suốt kỳ lễ. Nông dân bán nông sản và cúng dường cho sư sãi. Người dân Pindaya vẫn duy trì hoạt động có từ ngàn xưa rất thú vị này.

Các bộ lạc ở Pindaya mừng lễ vụ mùa vào tháng Ba hàng năm ở Pindaya, Bang Shan. Nông dân thu hoạch vụ mùa và bán nông sản để cúng dường cho chùa chiền. Tiền cúng dường cũng sẽ được trao cho các sư sãi – những người đã giúp đỡ và hướng dẫn cho tín đồ trong các nghi lễ cầu kinh ở bang. Dân địa phương sẽ làm công quả bằng cách khắc hình tượng Phật lên các bề mặt đá. Các bộ tộc quanh Pindaya sẽ cùng với người Pindaya nấu tiệc và dựng trại bên dưới các cội đa. Ngoài việc quan sát lễ hội, du khách còn có thể tụ hội ở Pindaya để chiêm ngưỡng các hang động và các cấu trúc đá xinh đẹp của khu vực này.

Other Festivals in March

Lễ Chùa Maw Tin Zun

Ngày: Tháng Ba (Ngày 8 trăng khuyết tới ngày rằm Tabaung)
Địa điểm:Thị Trấn, Khu Ayeyarwady

Learn More

Lễ Chùa Shwenattaung

Ngày: Tháng Ba (Ngày 8 trăng khuyết tới ngày rằm Tabaung)
Địa điểm:Shwetaung, Khu Bago

Learn More

Lễ xuất gia

Ngày: Tháng Ba
Địa điểm: Khắp đất nước 

 
Learn More