Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar  Myanmar

NGÀY & THỜI GIAN TỔ CHỨC

Lễ này được tổ chức trước ngày Rằm Tazaungmone

ĐỊA ĐIỂM

Chùa Shwedagon, Yangon, và những ngôi chùa khác khắp đất nước

ĐIỂM NHẤN

Người nào dệt xong chiếc áo cà sa trong thời gian nhanh nhất là người chiến thắng. Áo cà sa sẽ được cúng lên cho tượng Phật ở chùa.

Truyền thống này đã được lưu giữ nhiều thế kỷ vào tháng Mười Một ở Chùa Shwedagon, Yangon, và nhiều chùa khác khắp đất nước. Mục đích của cuộc thi là tìm ra người nào có thể dệt được một chiếc cà sa trong thời gian ngắn nhất. Áo cà sa phải làm xong trong đêm, vì sáng hôm sau nó sẽ được cúng lên Phật. Các nhóm thợ dệt may sẽ làm việc cùng nhau để dệt cà sa. Người nào không làm xong áo trong đêm được xem là không thành công. Đây là cuộc thi độc đáo vô cùng, vì nó tạo cơ hội cho mọi người làm công quả và bảo tồn truyền thống dệt áo cà sa có từ lâu đời.

Những lễ hội vào tháng

Lễ Chùa Shwesandaw (Pyay)

Ngày: Tháng Mười Một (Ngày rằm Tazaungmone)
Địa điểm: Pyay, Khu Bago

 
 
Learn More

Lễ Chùa Phowintaung

Ngày: Tháng Mười Một (Một ngày trước ngày rằm Tazaungmone)
Địa điểm: Monywa, Khu Sagaing

Learn More

Lễ Chùa Shwezigon

Ngày: Tháng Mười Một (Ngày rằm Tazaungmone, Khu Mandalay)
Địa điểm: Nyaung U (gần Bagan)

Learn More