Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
PATA_MOHT_Main-Banner_(Desktop)1400x500

Hiệp Hội Du Lịch Châu Á Thái Bình Dương

Được thành lập năm 1951, Hiệp Hội Du Lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA) là một tổ chức phi chính phủ được công nhận trên quốc tế với vai trò cầu nối trung gian cho sự phát triển du lịch và dịch vụ lữ hành trong phạm vi khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Hiệp Hội này có vai trò ủng hộ, tổ chức các nghiên cứu và sự kiện sáng tạo, giúp đỡ các các tổ chức thành viên, bao gồm 95 chính phủ, cơ quan cấp thành phố về du lịch, gần 29 sân bay quốc tế, hãng máy bay, và dịch vụ lữ hành đường biển, 63 tổ chức giáo dục, hàng trăm công ty du lịch ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và nhiều đơn vị khác nữa.

Kể tử năm 1951, PATA đã giữ vai trò là tiếng nói tiền phong và có thẩm quyền trong lĩnh vực du lịch, lữ hành ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

  • Hợp tác với các thành viên trực thuộc khối tư nhân và cơ quan chính phủ, PATA thúc đẩy sự phát triển bền vững, giá trị và chất lượng của dịch vụ du lịch lữ hành trong phạm vi khu vực này.
  • Hiệp Hội này lãnh đạo và tư vấn cho các tổ chức thành viên, cả trên góc độ cá nhân và chung, bao gồm 95 chính phủ, cơ quan cấp thành phố về du lịch, gần 29 sân bay quốc tế, hãng máy bay, và dịch vụ lữ hành đường biển, 63 tổ chức giáo dục, hàng trăm công ty du lịch ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và nhiều đơn vị khác nữa.
  • Trung Tâm Thông Tin Chiến Lược của PATA (SIC) cung cấp thông tin và dữ liệu rất mới mẻ cập nhật về thị trường du lịch nội địa và nước ngoài ở Châu Á Thái Bình Dương, phân tích và dự báo, báo cáo chuyên sâu về các thị trường du lịch chiến lược.
  • Các sự kiện của PATA tạo ra hàng triệu đô la lợi nhuận đến từ công việc mới cho các thành viên.
  • Hàng ngàn chuyên gia du lịch trực thuộc 43 tổ chức PATA khắp toàn cầu, họ tham gia vào nhiều sự kiện ngành do PATA tổ chức.
  • Quỹ PATA đóng góp cho sự phát triển bền vững và có trách nhiệm của ngành du lịch và lữ hành ở Châu Á Thái Bình Dương, thông qua việc bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và hỗ trợ công tác đào tạo.

Trụ sở PATA nằm ở Băng-cốc, Thái Lan. Hiện có Văn Phòng Châu Á Thái Bình Dương của PATA ở Úc và Văn Phòng PATA Trung Quốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Bộ Khách Sạn và Du Lịch đã phấn đấu phát triển ngành du lịch với tư cách thành viên của Tổ Chức Du Lịch Quốc Tế và Khu Vực, do đó Miến Điện trở thành một quốc gia thành viên của PATA kể từ năm 1995, và hiện vẫn đang đóng góp tích cực cho sự phát triển của du lịch khu vực cùng với các quốc gia và hiệp hội thành viên. Bộ sẽ đóng góp một khoản phí hội viên thường niên.

PATA Miến Điện được thành lập ngày 27 tháng Mười Một năm 2011. Trong PATA Miến Điện, Tổng Giáo Đốc Ngành Du Lịch và Lữ Hành chịu trách nhiệm trong vai trò Chủ Tịch và các viên chức cấp Bộ Khách Sạn và Du Lịch cũng như các nhân vật đại diện từ Hội Du Lịch Miến Điện với các đơn vị thành viên.

Miến Điện đã tham gia các cuộc họp Hội Đồng PATA, Hội Thảo Thường Niên PATA cùng nhiều hoạt động khác. Các đơn vị điều hành chuyến du lịch tư nhân sẽ có gian hàng triển lãm tại Hội Chợ Du Lịch PATA với sự tham dự của các quốc gia trong khối PATA.