Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar
unwto_MOHT_Main-Banner_(Desktop)1400x500

Tổ Chức Du Lịch Thế Giới Liên Hiệp Quốc

Tổ Chức Du Lịch Thế Giới Liên Hiệp Quốc có trụ sở ở Madrid, Tây Ban Nha. UNWTO chịu trách nhiệm thu thập và so sánh thông tin thống kê về du lịch quốc tế và có 157 thành viên.

Mục tiêu chính của tổ chức là quảng bá và phát triển du lịch với mục tiêu đóng góp cho sự phát triển kinh tế, hiểu biết quốc tế, duy trì hòa bình, thịnh vượng và tôn trọng lẫn nhau trên toàn cầu, cũng như bảo vệ quyền con người, các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt sắc tộc, giới tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo.

Miến Điện trở thành một thành viên của UNWTO năm 1996 và vì vấn đề hạn chế ngân sách; Miến Điện rút lại quyền hội viên vào ngày 9th tháng Chín năm 1999.

Tiến Sĩ Taleb Rifai, Tổng Thư Ký của UNWTO, đến Miến Điện từ ngày 5 đến ngày 7 tháng Năm, năm 2012. Trong chuyến thăm hữu nghị này, ông đã có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng Thống Miến Điện U Thein Sein và trình bày một lá thư ngỏ. Sau đó ông đã gặp gỡ với các viên chức chỉnh phủ; kết quả là Miến Điện trở lại làm thành viên của UNWTO vào ngày 1 tháng Sáu, năm 2012. Kể từ năm 2012, Bộ Khách Sạn và Du Lịch đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày UNWTO vào ngày 27 tháng Chín hàng năm.