ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ေပါႂကြယ္ဝလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္ခုန္လႈပ္ရွားဖြယ္ ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားကို ခံစားၾကည့္ပါ။ ပြဲေတာ္တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းသည္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္၊ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေဒသခံမ်ားက ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိၾကပါသည္။ အလႉအတန္းပြဲမ်ား၊ မီးထြန္းပြဲေတာ္မ်ား၊ မီးပုံးပ်ံပြဲမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားပါဝင္ေနေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကည့္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ရတနာဂူ နတ္ပြဲေတာ္

က်င္းပရာေန႔ရက္  –  ဝါေခါင္လဆုတ္ (၁) ရက္ေန႔မွ (၈) ရက္ေန႔အထိ

က်င္းပရာေနရာ – အမရပူရၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္း။

က်င္းပသည့္ကာလ – (၈) ရက္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေတာင္ျပဳံးနတ္ပြဲ

က်င္းပရာေန႔ရက္  – ဝါေခါင္လဆန္း(၈) ရက္

က်င္းပရာေနရာ – ေတာင္ျပဳံးရြာ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္