ပဲခူး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပဲခူးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအနီးတြင္ တည္ ရွိပါသည္။ယခင္က ဟံသာဝတီဟုေခၚတြင္ခဲ့ေသာ ပဲခူးၿမိဳ႕သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၈၀ ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တည္ရွိေသာပဲခူးၿမိဳ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေက်ာ္ၾကားေသာ လည္ပတ္စရာေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ပဲခူးၿမိဳ႕သည္ ဧည့္သည္မ်ားကို ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ သဘာဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုကို ေပးစြမ္းပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕သည္ လက္မႈပညာေၾကာင့္သာမက က်ယ္ေျပာေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာမ်ားေၾကာင့္လည္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ ဆင္စခန္းမ်ား ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းမွသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝမ်ားကို ေတြ႕ႀကဳံခံစား ျခင္းတို႔အထိ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ဧည့္သည္မ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ခံစားႏိုင္ သည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုေပးရန္ပဲခူးမွေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိပါသည္။

ေပါမ်ားေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား

ပဲခူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေကာင္းဆုံးသစ္ေတာအခ်ိဳ႕တည္ရွိရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္၏ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာေဖာ္ထုတ္လိုသူမ်ားအတြက္ အေကာင္း ဆုံးေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဖိုးက်ားဆင္စခန္းသည္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ဧည့္ သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဆင္မ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ေလ့လာခံစား ႏိုင္ပါသည္။

ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာဘုရားမ်ား

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာျပည္၏ အလွပဆုံးဘုရားမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕လည္းတည္ရွိေနသည္။ဘု ရားမ်ားအနက္ ေ႐ႊေမာ္ေဓာဘုရား၊ ႀကီးမားေသာေလ်ာင္းေတာ္မူဘုရားျဖစ္သည့္ ေ႐ႊသာေလ်ာင္း ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ က်ိဳက္ပြန္ဘုရား၏ အလြန္ႀကီးမားလွသည့္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ၄ ဆူ တို႔ သည္ ပဲခူး၏အထူးၫႊန္းဆိုရေလာက္ေသာ ဘုရားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕၏ ထင္ရွားေသာ ဘုရားျဖစ္သည့္ ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားသည္ ဧရာဝတီျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ေ႐ႊမ်က္မွန္ဘုရားသည္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ အေရးႀကီးေသာ အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္ပါသည္။ ၁၅၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားႀကီး တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ကေမာၻဇသာဒီနန္းေတာ္သို႔လည္း သြားေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္သည္။မူလနန္းေတာ္တြင္ ခန္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ခန္းမေဆာင္မ်ား ၇၆ ခုရွိၿပီး ၁၅၉၉ ခုႏွစ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ အေကာက္ေတာင္သို႔လည္း သြားေရာက္ကာ ေက်ာက္နံရံမ်ား အေပၚတြင္ ထုဆစ္ထားေသာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာ သင့္ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္ ခရီးသြားမ်ားကို ပဲခူးသို႔လာေရာက္ရန္ ႀကိဳလင့္ ေနသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း၏ ေျခာက္ေသြ႕ဇုန္တြင္ တည္ရွိေသာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဟန္လင္း၊ ဗိႆႏိုးႏွင့္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ယူနက္စကို ကမာၻ႔ေရွ႕ေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ပဲခူးတြင္ ျမန္မာျပည္၏ အေကာင္းဆုံးေသာ လက္မႈပညာရွင္အခ်ိဳ႕လည္း ေနထိုင္ေသာေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကို လိုခ်င္ေသာ ခရီးသည္မ်ားအဖို႔ ပဲခူးရွိ အလြန္မ်ားျပားေသာ လက္မႈ ပစၥည္းအလုပ္႐ုံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္သည္။ ပူျပင္းေသာ ရာသီဥတုမွ ခဏေရွာင္ရွားလိုေသာ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေခတ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေတာင္စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ သံေတာင္သို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ၿမိဳ႕သည္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရင္ႏွီးမႈရလိုေသာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ သာမက ေအးျမေသာရာသီဥတုကို ခံစားလိုသူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေသာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားေပးစြမ္း ႏိုင္သည္။

ABUNDANT WILDLIFE

Bago is home to some of the best forests of Myanmar and as such is heaven to someone who wants to explore the wildlife of Myanmar. The Pho Kyar Elephant Camp is located in the Yedashe Township where tourists can enjoy various activities involving elephants. It is a reserve forest area on the bank of Thaing creek. The Moe Yun Gyi Wildlife sanctuary is located only 29 km from Bago. It is an ideal place to view some exotic species of birds.

ENCHANTING PAGODAS

Bago has some of the most beautiful pagodas of the country. Among the several pagodas, the Shwemawdaw Pagoda, the huge reclining Buddha image of Shwe Tha Lyaung and the four giant Buddha Images of Kyaikpun Pagoda deserve special mention. A notable pagoda in Bago is the Shwesandaw Pagoda located on the eastern bank of Ayeyarwady river. The Shwe Myat Mhan Pagoda housing Buddha with golden spectacles is also an important shrine and worth a visit. Tourists can also visit the Kanbawsathadi palace, built by King Bayinnaung in 1556. The original palace consisted of 76 apartments and halls which were burned down in 1599. The palace has been restored in 1992. Tourists should also visit Akauk Taung and see the famous Buddha images curved on cliffs.

CULTURAL EXPERIENCES

An array of cultural experiences awaits a tourist at Bago. Tourists can visit Pyu Ancient Cities of Halin, Boekthano and Sri Ksetra located in the dry zone of the Ayeyarwady River Basin. They have been designated as UNESCO World Heritage Site since 2014. Some of the best artisans of Myanmar live in Bago. Hence, tourists looking forward to shopping for some authentic handicrafts can visit the innumerable handicrafts workshops located here. Tourists looking to escape the warm temperature can head to Than-Daung, a hill station established during the British era. The town provides lots of opportunities to enjoy the cool weather as well as bond with the local people.

အထင္ကရေနရာမ်ား

ဖိုးက်ားသစ္ေတာအပန္းေျဖစခန္းသည္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕ရွိ သာဂရတြင္ တည္ရွိၿပီး ရန္ကုန္မွ ၂၉၅ ကီလိုမီတာ ကြာေဝးပါသည္။ အဆိုပါစခန္းတြင္ ဆင္ ၁၄ ေကာင္ ရွိၿပီး ဆြာ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမထဲရွိ ‘သိမ္’ ေခ်ာင္းကမ္းပါးတြင္ တည္ရွိပါသည္။

အဆိုပါထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ ငွက္မ်ား၏ ေဘးမဲ့ေတာသည္ဧရိယာ ၁၀၃ စတုရန္း ကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး ပဲခူးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ ၂၉ ကီလိုမီတာအကြာရွိ ပ်ဥ္ပုံႀကီးေက်း ႐ြာအနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေရဌက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၆၅ စိတ္ႏွင့္ ေဆာင္းခိုငွက္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၆၀ တို႔ ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ေပသည္။ အဆိုပါေဘးမဲ့ေတာသည္ ႏိုဝင္ ဘာလမွ မတ္လအတြင္း အေရာင္အေသြးစုံလင္လွပေသာ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကို စံနမူနာျပ တစ္စုတစ္ေဝးတည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ေသာ ေနရာပင္ျဖစ္ေပသည္။

ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဟန္လင္း၊ ဗိႆႏိုး၊ သေရေခတၱရာ ၊ က်ဳံးၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ မပ်က္စီးဘဲ က်န္ေနသည့္ အုတ္ၿမိဳ႕႐ိုး (၃) ခု ပါဝင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းအတြင္း ႀကီး မားက်ယ္ေျပာသည့္ ဆည္ေရေပးေဝသည့္ ေျခာက္ေသြ႕ဧရိယာတြင္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ UNESCO မွ သတ္မွတ္ခဲ့ သည္။

ၿဗိတိသွ်လက္ထက္ ဝိတိုရိယေခတ္တြင္ သံေတာင္သည္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ခဲ့သည့္ ေတာင္ေပၚစခန္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ သံေတာင္၏ ရာသီဉတုသည္ သာယာ ေအးျမၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပူျပင္းရႈပ္ေထြးသည့္ ၿမိဳ႕ျပဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လိုသူ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ေသာအေတြ႕အႀကဳံကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ၎ေဒသတြင္ ႐ိုးရွင္း၍ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဘြယ္ကရင္လူ မ်ိဳးမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ရာလည္းျဖစ္သည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕၏ ကေမာၻဇသာဒီနန္းေတာ္ကို ၁၅၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္ေနာင္မင္းတရာႀကီးက တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ခန္းေဆာင္ႏွင့္ ခန္းမမ်ား ၇၆ ခန္း ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၅၉၉ ခုႏွစ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုနန္းေတာ္သည္ ၁၆ရာစုရွိ ျမန္မာ့အင္ပါယာ၏ခန္႔ျငားထည္ဝါမႈကို ေဖာ္ျပေနေသာ ျပယုဒ္ ျဖစ္ၿပီး နန္းေတာ္ထဲတြင္ ဘုရင့္ေ႐ႊရထားလုံးကဲ့သို႔ေသာ ပုံတူပစၥည္းမ်ားစြာကို ျပန္လည္ ျပဳလုပ္၍ ခင္းက်င္းျပသထားပါသည္။

ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားသည္ ျပည္ၿမိဳ႕၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္ေပ သည္။ ‘ေ႐ႊဆံေတာ္’ ဟု ေခၚရျခင္းမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ကို ဌာပနာ တည္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ အထြက္အျမတ္ထားေသာ ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားကို ဧရာဝတီျမစ္ကမ္း၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ထားပါသည္။ ဘုရားဉာဏ္ေတာ္အျမင့္မွာ ၃၉ မီတာ ျမင့္၍ အုတ္ဖိနပ္မွာ ၈၈ မီတာ က်ယ္ပါသည္။

ဤေဒသသည္ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းပါး၏မတ္ေစာက္ေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးတြင္ ထြင္း ထုထားေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားလွပါသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕၏ ေအာက္ဖက္ ၃၀ ကီလိုမီတာအကြာခန္႔တြင္ တည္ရွိပါသည္။ အေကာက္ေတာင္သို႔ သြားသည့္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္သည္ ေက်းလက္သဘာဝရႈခင္းမ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ထားပါသည္။ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္သမိုင္းဝင္အေထာက္အထားမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ထို႔ေဒသသည္ ေနာက္ဆုံး က်န္ရွိေနေသာ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစား ထားပါေသးသည္။

မ်က္မွန္ႏွင့္ ေ႐ႊေရာင္အဆင္းရွိေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေ႐ႊမ်က္မွန္
ဘုရားဟု ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆုံးဘုရားမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ေ႐ႊမ်က္မွန္ဘုရားပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ မတ္လတြင္ က်င္းပေလ့ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ထိုပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္ပူေဇာ္ၾကသည္။ ေ႐ႊမ်က္မွန္ဘုရားသည္ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ လွပေသာၿမိဳ႕ရႈခင္းမ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္၏ အလွတရားမ်ားကို ခရီးသြားမ်ား ၾကည့္ရႈခံစားရမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၅ ရာစု၌ မြန္ဘုရင္ႏိုင္ငံ၏ ဟံသာဝတီၿမိဳ႕ ဟု ယခင္ကသိခဲ့ေသာ ပဲခူးေဒသသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၈၀ ကီလိုမီတာခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ေ႐ႊေမာေဓာဘုရား၊ ေ႐ႊသာေလ်ာင္းဟုေခၚေသာ အလြန္ႀကီးမားေသာ ေလ်ာင္းေတာ္မူဘုရား၊ က်ိဳက္ပင္ဘုရား၏ ႀကီးမားေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ေလးဆူႏွင့္ ကေမာၻဇသာဒီနန္းေတာ္စေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေရးႀကီးေသာ လည္ပတ္ေလ့လာႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားစြာရွိပါသည္။

ပြဲေတာ္မ်ား

ေ႐ႊမ်က္မွန္ဘုရားပြဲေတာ္

ေ႐ႊမ်က္မွန္ဘုရားပြဲေတာ္သည္ ႏွစ္စဥ္က မတ္လ၌ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ အလြန္သပၸာယ္၍ ေ႐ႊေရာင္အဆင္းရွိသည့္ ဗုဒၶ႐ုပ္ ပြားေတာ္အား လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္အနီးတဝိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ ေဒသထြက္ကုန္မ်ား၊ ႐ိုးရာလက္မႈပညာမ်ားကိုလည္း ထိုပြဲေတာ္တြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္

ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရဘုရားဖူးခရီးစဥ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ေ႐ႊဆံေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ဘုရားဖူးခရီးသြားအ မ်ားဆုံး လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ပြဲေတာ္တစ္ခုဟုလည္း ဆိုႏိုင္ေပသည္။ထိုပြဲေတာ္တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ စြယ္ေတာ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ခန္းမကို ဘုရားပြဲေတာ္က်င္းပသည့္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔၌ ဘုရားဝတ္ျပဳသူမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ား ၾကည္ညိဳဖူးေျမာ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဖြင့္လွစ္ေလ့ရွိပါသည္။

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ပြဲေတာ္

မိုးတြင္းကာလကင္းလြတ္ၿပီးေနာက္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံး ၌ ထိုပြဲေတာ္ကို က်င္းပၾကသည္။ လျပည့္ေန႔တြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား လိုအပ္ေသာ သကၤန္း ဝတ္႐ုံမ်ား ႏွင့္အတူ အစားအစာမ်ား၊ ထီး၊ ညႇပ္ဖိနပ္မ်ား၊ ပန္းကန္လုံးမ်ား၊ တဘက္မ်ား၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားကို ၾကည္ညိဳစြာ ကပ္လႉပူေဇာ္ၾကပါသည္။