ခ်င္းျပည္နယ္

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဟားခါးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ အျမင့္ေပ ၃၀၅၃ မီတာ ျမင့္၍ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေတာင္တက္ ခရီးႏွစ္သက္သည့္ ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြး တိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည္။ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔သြား ေရာက္ရန္ အေကာင္းဆုံးလမ္းမွာ ပုဂံမွ ခ်င္းျပည္နယ္၏ဝင္ေပါက္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကို ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္စီး၍ ကမၼ၊ ေပါက္ႏွင့္ ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕တို႔ကို ျဖတ္သန္းၿပီး သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ ဝိတိုရိယေတာင္(Mt. Victoria) သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ အျမင့္ဆုံးေတာင္ျဖစ္ၿပီး ကမာၻလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားေတာင္တက္ျခင္းကို ေပ်ာ္ရ္ႊင္ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္ေစာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လမ္း မ်ားျပတ္ေတာက္ေနၿပီး လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားမ်ားက မ်က္စိပသာဒျဖစ္ေစေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ ၏ ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္အတူ ခရီးသြားမ်ားကို ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

အမ်ားစုမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တီးတိန္၊ လိုင္ႏွင့္ ဗမာစကားမ်ားကို ေျပာဆို ၾကသည္။ ခရစ္စယာန္ႏွင့္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကို အဓိကကိုးကြယ္ၾကသည္။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ခ်င္း ေတာင္တန္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မေကြး တိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၃၆၀၁၈.၈ စတုရန္းကီလိုမီတာ (၁၃၉၀၆.၉ စတုရန္းမိုင္) က်ယ္ဝန္းၿပီး ရာသီဥတုမွာ အနည္းငယ္ ပူေႏြးစိုစြတ္သည္။

ထူးျခားမႈမ်ား

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လမ္းအမ်ားစုကို ေတာင္တန္းမ်ားအားပတ္၍ ေဖာက္လုပ္ထားသည္ မွာ ခ်င္းေတာင္တန္း၏ ပထဝီဝင္အေနအထားကို ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳး သမီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ မတူညီေသာေဆးမင္ေၾကာင္ အ႐ုပ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါ သည္။ ထိုေဆးမင္ေၾကာင္မ်ားကို ၾကည့္၍ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ ရွားပါး သည့္ တခ်ိဳ႕ေသာ ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ား စုံလင္သည့္ ပန္းႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ားကို ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ အပင္ႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေတြ႕ရွိႏိုင္ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္ကို ရွာေဖြလိုက္ပါ။

သဘာဝအလွမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းေဒသ

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ သစ္ပင္ပန္းမန္ႏွင့္ တိရိစာၦန္မ်ိဳးစိတ္ တစ္ရာေက်ာ္ တည္ရွိရာ ေနရာေဒသ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရွားပါးၿပီး ထိမ္းသိမ္းမႈျပဳလုပ္ထားသည့္ ပန္းပြင့္မ်ား၊ အပင္မ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ အင္းဆက္မ်ား၊ ထူးျခားဆန္းျပားေသာဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားက ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို အမွတ္ရေစသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူေပးပါ သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေဒသရင္းငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား အပါ အဝင္ ၁၅၉ မ်ိဳးေသာငွက္တို႔ေပ်ာ္စံရာ အရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္ေလ့လာလိုသူမ်ား အတြက္ နိဗၺာန္ဘုံအလားပင္ ထင္ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ထူးျခား သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားေပးသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွက်ားသစ္မ်ား၊ ေတာဝက္မ်ားကိုလည္း ထိုေဒသတြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားပါသည္။
ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားသည့္ ၉ထပ္ေရတံခြန္ႀကီးတြင္ သဘာဝအလွခံစားရင္း မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရတံခြန္ႀကီး၏ ေဘးဖက္ရွိ ေက်ာက္နံရံမ်ားေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ ပ်ားအုံႀကီးမ်ား စြဲကပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေရတံခြန္၏အေပၚဖက္အဆင့္ မ်ားတြင္ ရွားပါးသစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ား ဖူးပြင့္ေနသည္ကို ရႈျမင္ခံစားႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္ေျခ ႐ြာ မွ ေရတံခြန္သို႔ သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သစ္ပင္မ်ား အုံ႔ဆိုင္းကာ ခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္ ေရတံခြန္သို႔သြားရင္း သဘာဝသစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ား၊ ရွားပါးဇီဝ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါမ်ားကိုပါ တစ္ခါတည္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဒ႑ာရီဆန္ေသာေရကန္ (ရိဒ္ေရကန္)

ရိဒ္ေရကန္သည္ အသည္းပုံသ႑ာန္ရွိျခင္းႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတိုင္းတြင္ ေရမ်ား နီၾကင္ၾကင္ အေရာင္သို႔ ေျပာင္းသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားသည္။ ဤသဘာဝ ေရကန္သည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေရမ်ား ျပည့္လွ်ံေနေသာေၾကာင့္ ဧည့္သည့္မ်ား တစ္ႏွစ္လုံး အခ်ိန္မေ႐ြး လာေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္သည္။ ရိဒ္ ေရကန္သည္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ ဘက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိကာ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ား၊ ဘတ္(စ္)ကားမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူသြား ေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္သည္။

ရိဒ္ေရကန္သည္ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္၏ ဒ႑ာရီျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ေက်ာ္ၾကား သည္။ ညီမျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ အစ္မျဖစ္သူ ရိဒ္အိုင္သည္ ေရကန္အျဖစ္သို႔ မိမိကိုယ္ ကို ေျပာင္းလဲဖန္ဆင္း၍ ၎ေရကန္မွ ေရကိုတိုက္ကာ ညီမျဖစ္သူကို အသက္ျပန္လည္ ရွင္ေစခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ညီမျဖစ္သူသည္ ေရကန္အနီးတဝိုက္၌ လွည့္လည္သြားလာရာမွ လုံၿခဳံမည့္ေနရာကို ရွာေဖြရာ ေနာက္ဆုံး ရိဒ္ေရကန္၌ပင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။

စစ္မွန္ေသာေဒသအေတြ႕အႀကဳံမ်ား

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ ကမာၻ လွည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ထူးျခားဆန္းျပားေသာေဒသႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေၾကာင္းကို ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ သည္။ ႐ိုးရာဝတ္စုံမ်ား ဆင္ျမန္းျခင္း၊ အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဧရာမ နားကြင္းမ်ား၊ ထယ္ထိုးျခင္းႏွင့္ လယ္ရိတ္သိမ္းျခင္းမ်ား စသည့္ေန႔စဥ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာ မ်ားကို ခရီးသည္မ်ားမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာပြဲေတာ္ မ်ားတြင္ လည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ပါသည္။
ခရီးသည္မ်ားသည္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးစုတစ္စုခ်င္းစီအေၾကာင္းကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ သူတို႔၏ ႐ြာမ်ားကို ခရီးသည္မ်ားအား လိုလိုလားလားလိုက္လံျပသလိုၾကၿပီး ခ်င္းလူမ်ိဳးစုမ်ားသာ သိေသာ ထူးျခားဆန္းျပားၿပီး မထိခိုက္မပ်က္စီးေသးပဲ သဘာဝအတိုင္းရွိေနေသာေနရာေဒသမ်ားသို႔လည္း လွည့္ လည္ပို႔ေဆာင္လိုၾကသည္။

အထင္ကရေနရာမ်ား

            ဟားခါးၿမိဳ႕သည္ ေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္တည္ရွိကာ သဘာဝေတာေတာင္ အေျခအေနမ်ားကို ထိန္သိမ္းႏိုင္ရန္ U ပုံစံတည္ေဆာင္ထားသည္။ ပင္လယ္ေရျပင္အထက္ ၁၉၈၀ မီတာတြင္တည္ရွိၿပီး ေအးေသာရာသီမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ တိမ္ထူထပ္ကာၿမိဳ႕ကို ပေဟဋိဆန္ေစၿပီး ၾကည္ႏူးဖြယ္ဆြဲ ေဆာင္သည္။ ဆူညံေသာ ၿမိဳ႕ျပမွ အေဝးသို႔ အားလပ္ရက္ခရီးထြက္လိုသူမ်ားအတြက္ ေအးျမေသာေလ သည္ လန္းဆန္းတက္ႂကြမႈကို အေထာက္အကူျပဳ ဖန္တီးေပးသည္။

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ သီးျခားျဖစ္တည္ေနေသာၿမိဳ႕မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕၏ မထိခိုက္၊မပ်က္စီးေသးေသာ သဘာဝရႈခင္းမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေနဝင္ဆည္းဆာမတိုင္ခင္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစားႏိုင္သည္။ စြန္႔စားလိုေသာ ခရီးသြားမ်ားသည္ ဝိတိုရိယေတာင္ (Mt. Victoria) ေတာင္ထိပ္သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ား၏ အလွအပရႈခင္းတစ္ခုလုံးကို အေပၚစီးမွ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕သည္ ေတာင္ေစာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ေတာင္ထိပ္ေပၚတြင္ ပ်ံသန္းသြားလာေနေသာ ရွားပါးငွက္မ်ိဳးစုံမ်ားႏွင့္ လိပ္ျပာမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ ခံစားႏိုင္သည္။

            ဖလမ္းၿမိဳ႕သည္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ကာ အိမ္မ်ားကို ေတာင္ေစာင္း မ်ားတြင္ အဆင့္မ်ားစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ တာ႐ႊန္း႐ြာ သို႔ သြားေရာက္၍ ခ်င္း႐ိုးရာအိမ္မ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားေသာ႐ြာတည္ေဆာက္ပုံမ်ား၊ သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳး စုမ်ားကို ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္သည္။ ဗိသုကာပညာ စိတ္ပါ ဝင္စားသူမ်ားသည္ ၎ေနရာရွိ လွပေသာ ကိုလိုနီအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အဉီမ်ား ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

            မင္းတပ္ၿမိဳ႕သည္ ခ်င္းေတာင္မ်ားဆီသို႔ အလြယ္တကူသြားလာႏိုင္ေသာၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ မင္းတပ္ၿမိဳ႕သည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ျမင့္မား ေသာ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားေဘးတြင္ တည္ရွိေနၾကေသာ သစ္သားအိမ္ကေလးမ်ား၊ ျမင့္မားေသာ ထင္းရွဴးပင္မ်ားသည္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၏ ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစား ႏိုင္ေသာ သဘာဝအလွ ျမင္ကြင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္လွေသာ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၏ အလွတရားမ်ားသည္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား မလြတ္တမ္း လာလည္ခ်င္ေအာင္ အမွန္တကယ္ပင္  ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္၊။

            တီးတိန္သည္ ဝင္းလက္၍ အေရာင္ေတာက္ပေသာ ေရကန္ဟူသည့္ နာမည္မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ “တီတိန္” ဟုေခၚၾကေသာ္လည္း အသံထြက္အမွန္မွာ “တဲဒင္မ္” ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ အသံထြက္မွ ခ်င္းဘာသာအရ အဓိပၸါယ္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဇိုမီးဘာသာစကားအရ “တဲ” ဟူေသာ စကားသည္ ဝင္းလက္ေတာက္ပေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္၍ “ဒင္မ္” ဟူေသာစကားသည္ “တဖ်တ္ဖ်တ္ တလက္လက္” ေတာက္ပေသာ အဓိပၸါယ္ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြလွေသာ ေဒသခံ လမ္းၫႊန္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ တည္ရွိေသာ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၏ အဆုံးမရွိေသာ အလွအပမ်ားႏွင့္အတူ ဆည္မ်ား၊ ေရကာတာမ်ား၊ ေတာင္တန္းမ်ား၊ လႈိဏ္ဂူမ်ားႏွင့္  ခရစ္ယာန္ဘုရား ေက်ာင္းမ်ားကို ကမာၻ႔ လွည့္ခရီးသည္မ်ား စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္ပါ သည္။

            မတူပီၿမိဳ႕သည္ ထိေတြ႕မႈျပဳလုပ္ျခင္း မရွိလုနီးပါးတည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝ အေငြ႕အသက္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားကို ေလ့လာလည္ပတ္ရန္ မၾကာမီ ကာလကမွ ဖြင့္ေပးလိုက္သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါသည္။ အပူပိုင္း၊သမပိုင္း သစ္ေတာ မ်ားႏွင့္ ဖုံးလႊမ္းလ်က္ရွိေသာ မတူပီၿမိဳ႕သည္ မည္သည့္အဟန္႔အတားမွ မရွိပဲ အဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္ေသာ အလွတရားမ်ားႏွင့္ ဖုံးအုပ္ထားသည္။ တအံ့တၾသ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားေသာ မတူပီၿမိဳ႕၏ မထိေတြ႕ရေသးသည့္ အလွတရားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား ေတြ႕ႀကဳံခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ရွားပါးေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားဟုလည္း ဆိုႏိုင္ ေပသည္။ မ်ားျပားလွေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ေနရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားအေနျဖင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ လူေနမႈ ဘဝပုံစံမ်ား ကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာအေတြ႕အႀကဳံ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပြဲေတာ္မ်ား

သီးႏွံရိတ္သိမ္းပြဲ

            ခ်င္းေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ သီးႏွံရိတ္သိမ္းပြဲကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ က်င္းပေလ့ ရွိၾကသည္။ ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ ေကာက္ညႇင္း အစရွိသည္ တို႔ျဖင့္ ေကာက္သစ္စားပြဲကိုလည္း က်င္းပၾကသည္။ ခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ယဥ္ေက်းမႈ အစစ္အမွန္ ေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္၏ အရသာကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္သည့္ အခြင့္အလန္းတစ္ရပ္ ရရွိမည့္အျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား က်င္းပၾက ေသာ သီးႏွံရိတ္သိမ္းပြဲကိုလည္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာပါဝင္ ဆင္ႏႊဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ခ်င္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္

ခ်င္းေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ခ်င္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ေမလတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ အတူတကြ က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုပြဲေတာ္တြင္ ေဒသခံမ်ားသည္  ကုန္ဆုံး သြားေသာ ႏွစ္ေဟာင္းမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ခြဲခြာ၍ ခမ္းနားေသာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာျခင္း ဆုေတာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္သစ္ကို ကခုန္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုေလ့ရွိၾက သည္။ ခ်င္းေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ရန္ေအာင္ ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ “ဆလံ” အကကိုလည္းေပ်ာ္႐ႊင္စြာ က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။

ခြါဒိုပြဲေတာ္

ခြါဒိုပြဲေတာ္သည္ ခ်င္း(ဇိုမီ)လူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္း(ဇိုမီ)လူမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ားအားလုံးအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရည္ၫႊန္းေသာ ဤဘာသာေရးပြဲေတာ္ကို ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္မ်ား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပလိုက္နာရင္း အဖြဲ႕လိုက္က်င္းပဆက္ႏႊဲေလ့ရွိသည္။ ေကာက္ ပဲသီးႏွံမ်ားေကာက္ရိတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေအာင္ျမင္စြာ ရိတ္သိမ္းျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပျခင္းဟုေခၚၾကသည္။ ဇိုမီတို႔၏ ျပကၡဒိန္သည္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီေပၚ မူတည္၍ တြက္ဆျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤပြဲေတာ္သည္ လာမည့္စိုက္ပ်ိဳးႏွစ္ကာလအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ ဆင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသခံအေခၚအေဝၚအရ ခြန္ခမ္ပဝီဟုေခၚၾကသည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးရာသီေပၚမူတည္၍ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို ခြဲထုတ္ေသာပြဲေတာ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လာမည့္ စိုက္ပ်ိဳးႏွစ္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမလယ္ယာမ်ားအားအခ်ိဳ႕ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဆုံး ျဖတ္ျခင္းသည္ ဤပြဲေတာ္၏ အေရးအပါဆုံး၊ အေရးအႀကီးဆုံးလုပ္ေဆာင္မႈပင္ျဖစ္သည္။