ထားဝယ္

ထားဝယ္ၿမိဳ႕သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ ပိုင္းတြင္တည္ရွိပါသည္။ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဧရိယာ ၄၂၆၈.၃ ကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းပါ သည္။ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးပါသည့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သစ္သားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ ကိုလိုနီေခတ္အေဆာက္အအုံမ်ား၊ သက္ငယ္အမိုးျဖင့္ တစ္ထပ္အိမ္ မ်ား၊ အုတ္ႏွင့္အဂၤေတအိမ္မ်ားရွိပါသည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ကြၽန္းမ်ား၊ ထင္ရွားေသာသမိုင္းဝင္ ဘုရားမ်ား ရွိပါသည္။

ႀကီးမားေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ရွည္လ်ားေသာသမိုင္းေၾကာင္း

ထားဝယ္ၿမိဳ႕သည္ ပုဂံေခတ္ ၁၁ ရာစုေလာက္မွ စတင္၍ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ စူခိုထိုင္းႏိုင္ငံေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၂ ရာစုမွ ၁၅ ရာစုအထိ အယုဒၶယႏိုင္ငံေတာ္မွ သိမ္းပိုက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏လက္ ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရေသာ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ကို ၁၈၂၄-၁၈၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔မွ လက္လႊဲယူ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ စနစ္အရ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ကို ‘Tavoy’ ဟုသိထားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ Tavoy သည္ လက္ရွိမြန္ျပည္နယ္၏အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ Tenasserim ေဒသ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ Tavoy မွ ထားဝယ္သို႔ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚလာခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အမည္သည္လည္း တနသၤာရီအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ရွည္လ်ားစြာ တည္ရွိခဲ့ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၏ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအျဖစ္ အခိုင္အမာရပ္တည္ေနၿပီး ခရီးသြားျပည္သူမ်ားကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခ်င္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေနေပေတာ့သည္။

စိတ္ဝင္စားႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ ေစတီပုထိုးမ်ား

ထားဝယ္ၿမိဳ႕သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ တင့္တယ္လွပေသာ ေစတီပုထိုးအခ်ိဳ႕ တည္ရွိရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။၎တို႔အနက္ ၿမိဳ႕၏ေတာင္ဘက္ရွိ ရွင္မုတ္ထိဘုရား၊ ေျမာက္ဘက္ရွိ ရွင္ထားဝယ္ဘုရားႏွင့္ အငူနားရွိ ရွင္ေမာ္ဘုရားတို႔သည္ ထင္ရွားလွသည္။ ထို႔အျပင္ ၇၄ မီတာ ရွည္လ်ားေတာ္မူသည့္ ေလာကသရဖူေလ်ာင္းေတာ္မူဘုရားသည္ ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ခရီးသြား ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားေစတီအသီးသီးသည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ အသီးသီး ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေနၿပီး ဘာသာေရးအရ ကိုးကြယ္ရာေနရာမ်ားအျဖစ္သာမက ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္း ေၾကာင္းအရပါ အေရးပါလွသည့္ ေနရာမ်ားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ အနားရွိ ေမွ်ာ္ရစ္ဘုရားသည္လည္း ထင္ရွားေသာ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါဘုရားသည္ ကြၽန္း၏အလယ္ဗဟိုတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ တည္ေဆာက္ထားရာ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္သည့္ ေနရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏အံ့ၾသဖြယ္ရာ ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ ကြၽန္းမ်ား

ကမ္းေျခၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သည္ အသက္ရွဴမွားေလာက္ေအာင္ ရင္သပ္ ရွဴေမာဖြယ္ လွပေသာ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္သည့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေပါမ်ားသည့္ ခရီးစဥ္ေဒသ ကမ္းေျခၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ားသည့္ ကမ္းေျခမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခသည္ သန္႔ရွင္း လတ္ဆတ္ေသာ ေလေျပေလညႇင္းေလးမ်ား၊ စိတ္အာ႐ုံကို ၾကည္လင္ၿငိမ္းေအးစြာ အနားယူ အပန္းေျဖႏိုင္ေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားမွ အေဝးသို႔ ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္ေသာ ရႈခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကမ္းေျခတြင္ တည္ရွိသည့္ မ်ားျပားလွစြာေသာ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားတြင္ ကမ္းေျခသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအားလုံးသည္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ ခ်ိဳၿမိန္လွေသာ ပင္လယ္စာအစားအေသာက္ မ်ားကို ၿမိန္ေရယွက္ေရ အားပါးတရ စားေသာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စက္စာေအာ္ကမ္းေျခ၊ ဖိုးဖိုးေက်ာက္ကမ္းေျခႏွင့္ ဆင္ေပါက္ကမ္းေျခမ်ားသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား တစ္ေခါက္တစ္ခါ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ထိုက္တန္ေသာ သာယာလွပသည့္ အျခားေသာ ကမ္းေျခမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထူးျခားလွပေသာ လည္ပတ္ဖြယ္ရာ ကြၽန္းေပါင္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ကပၸလီပင္လယ္အတြင္းရွိ ေလာင္လုံဘုတ္ကြၽန္းႏွင့္ ပိန္းဇင္ကြၽန္းမ်ားသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ အမ်ားဆုံးကြၽန္းမ်ား အျဖစ္ တည္ရွိေနၾကပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ၎ကြၽန္းမ်ားတြင္ ေရငုပ္၍ ေရေအာက္ အလွအပမ်ားအား ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ငါးမွ်ား၍ အပန္းေျဖျခင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ မ်ားျဖင့္ ကြၽန္းအနီး တစ္ဝိုက္ လည္ပတ္ျခင္း အစရွိသည့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ရေသာ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တက္ႂကြ စြာ ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုကြၽန္းမ်ားေပၚမွ ၾကည့္ရႈခံစား ရေသာ ေနဝင္ဆည္းဆာ ပန္းခ်ီကားသည္ ၾကည့္ရႈခံစားရသူတိုင္းအတြက္ ဘဝ၏ အမွတ္တရတစ္ခု အျဖစ္ က်န္ရွိမည့္ရသအား ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

RICH HISTORY

Dawei is a city with a rich history which dates back to the 11th Century when it was a part of the Pagan Empire. It was a part of the Sukhothai Kingdom and its successor the Ayutthaya Kingdom (Siam) from the 13th to the 16th century. Since then, the city was taken over by Siam and Burma time and again till the British took it over around 1824-1826. Under British rule, Dawei was known as Tavoy. After independence in 1948, Tavoy became a part of the Tenasserim Division which also included the current Mon State. In 1974, the Mon State became an independent state and Tavoy became the capital of Tenasserim. In 1989, the city’s name was changed to Dawei from Tavoy and the state’s name changed to Tanintharyi. Old parts of Dawei still host buildings which stand evidence to this rich history, something which every traveller to Dawei needs to explore.

CHARMING PAGODAS

Dawei is home to some of the most beautiful pagodas of the region. The most notable among them is the Shin Motehti Pagoda located to the south of the town, the Shin Datweh Pagoda located to the north and the Shin Maw Pagoda located on the promontory. The Lawka Tharaphu Pagoda featuring a 74-metre long statue of the reclining Buddha remains one of the most popular tourist destinations of the city. Each of these pagodas is unique in their own way and are not only a place for worship but of immense cultural and historical importance. The Myaw Yit Paya located near the Maung Magan Beach is another popular tourist destination. This pagoda is located in the centre of the island and has been built by assembling huge rocks – a must visit place for any tourist.

AMAZING BEACHES & ISLANDS

Being a beach town, Dawei is home to breathtakingly beautiful beaches which are also popular tourist destinations. One of the most popular places is Maungmakan Beach, a clean and serene place to relax and unwind. One can gorge on fresh seafood at the various restaurants and cafes located at this beach. Sat Sar Aww, Phoe-Phoe Kyauk and Sin tauk are other beaches which are worth a visit. Dawei also has amazing islands close by. Loung lone boke island and Pae Zin island on the Andaman sea remain the most visited islands around Dawei. Tourists can engage in activities such as snorkelling, fishing and boat trip in these islands. The picturesque sunset from these islands is something that one will remember a lifetime.

POPULAR PLACES

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ေသာ ရွင္မုထီဘုရားသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန လည္ပတ္ဖူးေမွ်ာ္သင့္ သည့္ ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုဘုရားအား လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀၀) က တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယုံၾကည္သက္ဝင္ၾကၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါရွင္မုထီဘုရားသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ကီလိုမီတာ အနည္းငယ္ အကြာတြင္ တည္ထားပါသည္။

ေ႐ႊသာေလ်ာင္းေတာ္မႈဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏အစြန္၊ ကမ္းနားေစ်းမွ (၅)ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ထို႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ၁၉၃၁ ခုႏွစ္က တည္ထား ခဲ့ၿပီး ထို႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး၏အလ်ားမွာ (၇၄)မီတာ ရွည္လ်ားၿပီး ဉာဏ္ေတာ္မွာ (၂၁)မီတာ ျမင့္မားပါသည္။ ၎ေ႐ႊသာေလ်ာင္းေတာ္မႈဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၏ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခသည္ ကမ္းေျခ၏တစ္ဖက္တြင္ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္ ပင္လယ္တည္ရွိေသာ လွပရႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ ကမ္းေျခေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခသည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ (၁၉) ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ကမ္းေျခမွ နာရီဝက္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ ကာ ကမ္းစပ္တြင္ ေလွငယ္ေလးမ်ားကို ေမးတင္ထားသည့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ တံငါ႐ြာေလး မ်ားသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။