ေျမာက္ပိုင္းေဒသ

အေလာင္းေတာ္ကႆပအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ ထင္းရွဴးပင္မ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မထိမေတြ႕ရေသးေသာ သစ္ေတာ မ်ား၏ ႏွစ္လိုဖြယ္ရႈခင္းမ်ားႏွင့္ အဆိုပါေဒသတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရွိေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ႏွစ္သက္သေဘာက်စြာခံစားႏိုင္ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ အေလာင္းေတာ္ ကႆပအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ဗုဒၶ ဘာသာကိုးကြယ္မႈဓေလ့မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္းျဖင့္ ဘာသာေရးအရ ကိုးကြယ္ရာ ေနရာမ်ား ကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၆၂၀.၃၅ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-မႏၲေလး (တစ္နာရီၾကာ-ေလယာဥ္ျဖင့္)
မႏၲေလး- အေလာင္းေတာ္ကႆပ (ကားျဖင့္ ၂၃၈ ကီလိုမီတာ)

ခ်ပ္သင္းေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

အဆိုပါ ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေက်းအင္း၏အလွအပႏွင့္ တမူထူးျခားေသာ သစ္ေတာ မ်ားကို ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ရရွိခံစား ႏိုင္ပါသည္။ထို႔ျပင္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီး အဆိုပါေနရာကို အဓိကသုေတသနေနရာတစ္ခုျဖစ္ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေနပါ သည္။ ၎တြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပသထားေသာ ျပတိုက္တစ္ခုလည္းရွိပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၁၀၃.၅၅ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-မႏၲေလး-ခ်ပ္သင္း (၅၁၇ မိုင္ -ရထားျဖင့္)
ရန္ကုန္-မႏၲေလး-ခ်ပ္သင္း (၅၆၀ မိုင္ -ကားျဖင့္)

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

အဆိုပါေဒသတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားအပါအဝင္ က်ား၊ဆင္ စသည့္ ေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္မ်ားကိုပါ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။၎သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးဆုံး သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးေဒသ – က်ားထိန္းသိမ္းေရးစခန္းအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏ သဘာဝအေလ့အထမ်ားကို ေခ်ာင္းတြင္းေလွစီးၿပီး ေလ့လာ ႏိုင္ပါ သည္။

Learn More

တည္ေနရာ
တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
အက်ယ္အဝန္း
၂,၄၉၄ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ျမစ္ႀကီးနား ( ႏွစ္နာရီၾကာ- ေလယာဥ္ျဖင့္)
ျမစ္ႀကီးနား-တႏိုင္း (၁၉၃ ကီလိုမီတာ- ကားျဖင့္)

ဖုန္ကန္ရာဇီသဘာဝေဘးမဲ့ေတာ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

ေရခဲေတာင္မ်ား၏ ရင္သက္ရႈေမာဖြယ္ရာ အလွအပမ်ားႏွင့္ ထင္းရွဴးေတာမ်ားသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ေဘးမဲ့ေတာသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။ အစိမ္းေရာင္သစ္ေတာမ်ားဝန္းရံထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသတြင္ ေလွစီးျခင္းႏွင့္ ေတာင္တက္ျခင္း စသည့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔တာကို အက်ိဳးရွိစြာ ကုန္ဆုံးေစပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ျမစ္ႀကီးနား (ႏွစ္နာရီၾကာ- ေလယာဥ္ျဖင့္)
ျမစ္ႀကီးနား-ပူတာအို(ႏွစ္ဆယ့္ငါးမိနစ္ၾကာ- ေလယာဥ္ျဖင့္)
ပူတာအို-ရွိန္းေခါင္႐ြာ(၂၀ မိုင္-ကားျဖင့္)
ရွိန္းေခါင္႐ြာ- ဖုန္ကန္ရာဇီေတာင္ (သုံးရက္)

ခါကာဘိုရာဇီအမ်ိဳးသားဉယ်ာဥ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

 

ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားမ်ိဳးစိတ္အသစ္မ်ားကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ေဘးမဲ့ေတာ၏ရင္သက္ရႈေမာဖြယ္ လွပေသာရႈခင္းမ်ားကို ခံစားရင္း ေရခဲ ေတာင္တက္ျခင္း အေတြ႕အႀကဳံကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။ခါကာဘိုရာဇီေတာင္သည္ ဟိမဝႏၲာ ေတာင္တန္းႏွင့္တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ၿပီး ၅,၈၈၁ မီတာျမင့္သည္။အဆိုပါေဘးမဲ့ေတာရွိ သစ္ေတာမ်ားသည္ သဘာဝကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ေနၿပီး ၎တို႔အတြက္ သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

 

Learn More

တည္ေနရာ
ေနာင္ေမာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
အက်ယ္အဝန္း
၁,၄၇၂ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ျမစ္ႀကီးနား (ႏွစ္နာရီၾကာ- ေလယာဥ္ျဖင့္)
ျမစ္ႀကီးနား-ပူတာအို(ႏွစ္ဆယ့္ငါးမိနစ္ၾကာ- ေလယာဥ္ျဖင့္)
ပူတာအို-ေနာင္ေမာင္း(သုံးဆယ့္ငါးမိနစ္ၾကာ-ကားျဖင့္)

အေရွ႕ပိုင္းေဒသ

ပန္းေလာင္-ျပဒါးလင္းဂူေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ရွမ္းျပည္နယ္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အပင္ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္တို႔၏ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ျမန္မာတို႔အၾကား သမိုင္းေၾကာင္းရာဇဝင္မ်ားစြာရွိေသာ ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။၎တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လင္းႏို႔မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ပါ သည္။ပန္းေလာင္ေခ်ာင္းငယ္အတိုင္း ေတာင္တက္ျခင္း၊ ႐ြက္ဖ်င္တဲမ်ားျဖင့္ အေပ်ာ္ခရီး ထြက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ႏိုင္ပါသည္။အထူးသျဖင့္ သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ထုံး ေက်ာက္ လႈိဏ္ဂူမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါေဒသသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား မျဖစ္မေန သြားေရာက္ လည္ပတ္သင့္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္
အက်ယ္အဝန္း
၁၂၈.၈၈ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ဟဲဟိုး(တစ္နာရီၾကာ- ေလယာဥ္ျဖင့္)
ဟဲဟိုး-႐ြာငံ(ေျခာက္ဆယ္မိနစ္ၾကာ-ကားျဖင့္)
ရန္ကုန္-မႏၲေလး(တစ္နာရီၾကာ- ေလယာဥ္ျဖင့္)
မႏၲေလး-ကင္းတားဆည္(ေျခာက္ဆယ္မိုင္-ကားျဖင့္)
ကင္းတားဆည္-ျပဒါးလင္းဂူ(သုံးမိုင္- ေရလမ္းေၾကာင္းျဖင့္)

အင္းေလးကန္ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ရွမ္းျပည္နယ္

သဘာဝသစ္သီးဝလံမ်ား၊စိမ္းလန္းေသာ သစ္ပင္မ်ား၊ငွက္မ်ား၊ ေရခ်ိဳေနသတၱဝါမ်ား အျပင္ အျခားေသာသစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေနေသာ ေဂဟစနစ္ရွိေသာ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားေနရာေဒသတစ္ခုအျဖစ္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားပါသည္။ခရီးသြားျပည္သူမ်ားသည္ ရွားပါးေသာ ေရေနသတၱဝါမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ငွက္မ်ားသာမကာ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား၏ ေရေပၚစိုက္ခင္းမ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္
အက်ယ္အဝန္း
၂၄၈ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ဟဲဟိုး-ေညာင္ေ႐ႊ (၃၀ ကီလိုမီတာ- ကားျဖင့္)
ရန္ကုန္- ဟဲဟိုး (တစ္နာရီၾကာ-ေလယာဥ္ျဖင့္)

အလယ္ပိုင္းႏွင့္အေနာက္ပိုင္းေဒသ

နတ္မေတာင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ခ်င္းျပည္နယ္

၎အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး သာယာလွပ ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ ရွားပါးသစ္ခြမ်ိဳးစိတ္မ်ား အား ေလ့လာျခင္းတို႔ျဖင့္ အပန္းေျဖအနားယူႏိုင္သည္။၎ေဒသသည္ အာဆီယံ အေမြ အႏွစ္ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕၊ခ်င္းျပည္နယ္
အက်ယ္အဝန္း
၂၇၉ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္- ေညာင္ဦး(တစ္နာရီၾကာ-ေလယာဥ္ျဖင့္)
ေညာင္ဦး- ကန္ပက္လက္(၁၀၃ မိုင္-ကားျဖင့္)

ဝက္သည္းကန္ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

ေရေပၚငွက္မ်ားႏွင့္ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား၏ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ ေဘးမဲ့ေတာသည္ ရွားပါးငွက္မ်ိဳးစိတ္ မ်ား၏ အဓိကေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။၎သည္ ျမစ္ကမ္းနားရွိ ေဂဟ စနစ္ကို ေလ့လာရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
စလင္းၿမိဳ႕နယ္၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၁.၇ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ျပည္-ေ႐ႊစက္ေတာ္(၃၁၇ မိုင္အကြာအေဝး)
ရန္ကုန္-မေကြး-ေ႐ႊစက္ေတာ္(၃၆၄ မိုင္အကြာအေဝး)
ေ႐ႊစက္ေတာ္-စလင္း(၄၀ မိုင္အကြာအေဝး)

ေ႐ႊစက္ေတာ္ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

အဆိုပါ ေဘးမဲ့ေဒသသည္ သုေသသနမ်ားအမ်ားဆုံးကို လက္ခံျပဳလုပ္သည့္ ေဘးမဲ့ေဒသ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ထင္ရွားေသာ ေ႐ႊသမင္မ်ားရွိရာ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ေဒသရွိ ငွက္မ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရသည္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား အျပင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရာကိုလည္း ဖူးေျမာ္ႏိုင္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၁၇၉ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ျပည္-ေ႐ႊစက္ေတာ္(၃၁၇ မိုင္-ကားျဖင့္)
ရန္ကုန္-မေကြး-ေ႐ႊစက္ေတာ္(၃၆၄ မိုင္-ကားျဖင့္)

ေလာကနႏၵာေဘးမဲ့ေတာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ေလာကနႏၵာေဘးမဲ့ေတာ၏ အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ားအတြင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာ အပင္မ်ိဳး စိတ္မ်ားႏွင့္ ငွက္ကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အပန္းေျဖႏိုင္သည္။ထို႔အျပင္ ေ႐ႊသမင္မ်ား၊ ေဒါင္း မ်ား၊ ႀကိဳးၾကာမ်ားႏွင့္လိပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ 

Learn More

တည္ေနရာ
ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၁၈ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ေညာင္ဦး (တစ္နာရီၾကာ-ေလယာဥ္ျဖင့္)
ရန္ကုန္-ေညာင္ဦး (၄၃၅ မိုင္-ကားျဖင့္)

ပုပၸါးေတာင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အပူပိုင္းေဒသရွိ အိုေအစစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ လွပေသာရႈခင္းမ်ားႏွင့္ ထူးျခားေသာ အေတြ႕အႀကဳံရရွိခံစားႏိုင္ပါသည္။ခရီးသည္မ်ားသည္ ရွားပါးငွက္မ်ားႏွင့္ ေမ်ာက္မ်ားအျပင္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား၊စႏၵကူးအပင္မ်ားကိုလည္း ဤေဒသတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ ပါသည္။ပုပၸါးေတာင္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ တည္ရွိခဲ့ေသာ မီးၿငိမ္းေတာင္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ေညာင္ဦးခ႐ိုင္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၆၇.၉၇ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ေက်ာက္ပန္းေတာင္း(၄၁၀ မိုင္-ကားျဖင့္)
ရန္ကုန္-ေညာင္ဦး (တစ္နာရီၾကာ-ေလယာဥ္ျဖင့္)
ေညာင္ဦး-ပုပၸါး(၃၀ မိုင္-ကားျဖင့္)

ေတာင္ပိုင္းေဒသ

မိန္းမလွကြၽန္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

မ်ားျပားလွေသာ လမုေတာမ်ား တည္ရွိရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။မိေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေရေနသတၱဝါမ်ား၏အေလ့အထမ်ားအျပင္ ရာသီအလိုက္ ေျပာင္းေ႐ြ႕သြားလာေနေသာ ငွက္မ်ား၏ နားခိုရာေနရာအျဖစ္လည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၅၂.၇၈ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ဘိုကေလး – မိန္းမလွကြၽန္း (၈၇ မိုင္-ေရေၾကာင္း)
ရန္ကုန္-ဘိုကေလး (၈၄ မိုင္-ကားျဖင့္)
ဘိုကေလး – မိန္းမလွကြၽန္း (၁၂ မိုင္-ေရေၾကာင္း)

သမီးလွကြၽန္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

လမုေတာမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး လမုပင္မ်ား၊ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊တြားသြားသတၱဝါမ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားစြာပါရွိေသာ ေဂဟစနစ္တစ္ခုရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ လိပ္မ်ား၏ ဥဥပုံႏွင့္ ၎တို႔၏သဘာဝအေလ့အထမ်ားကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၈၈ ဟက္တာ(၀.၉ စတုရန္းကီလိုမီတာ)
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ပုသိမ္(၁၂၀ မိုင္- ကားျဖင့္)
ပုသိမ္- ငပုေတာ(၂၁ မိုင္- ကားျဖင့္)
ငပုေတာ- ဟိုင္းႀကီးကြၽန္း(၄၀ မိုင္- ေရလမ္း)

ဖိုးက်ားဆင္စခန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ဆင္မ်ား၏အေလ့အထမ်ားႏွင့္ တစ္ေန႔တာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ အပန္းေျပမႈကို ရရွိေစပါသည္။ထို႔အျပင္ ယဥ္ေက်းေသာ ဆင္မ်ားအား အစာေကြၽး ျခင္း၊စီးနင္းျခင္းတို႔ကိုလည္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါေသးသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၂၀ ဧက
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ဖိုးက်ား (၁၇၀ မိုင္-ကားျဖင့္)

မိုးယြန္းႀကီးေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

၎ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းငွက္မ်ား၏ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္ မ်ားသည္ ငွက္မ်ား၏ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေဒသကို စိမ္းလန္းေသာ သစ္ပင္မ်ား လႊမ္းၿခဳံထားၿပီး ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားလည္း ေပါမ်ား ေသာေၾကာင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝအလွတရားမ်ားကို သဘာဝ အတိုင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
ေဝါၿမိဳ႕နယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၄၀ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-မိုးယြန္းႀကီး (၆၉ မိုင္-ကားျဖင့္)
ရန္ကုန္-ေလွာ္ကား (၃၀ ကီလိုမီတာ-ကားျဖင့္)

ၿမိဳင္ေဟဝန္ဆင္စခန္း၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆင္စခန္းတြင္ ဆင္မ်ားႏွင့္အတူ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ကို နီးကပ္စြာ ထိေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ဆင္တဲအနီးရွိ ပ်ဥ္းကတိုးစိုက္ပ်ိဳးခင္းမ်ားအျပင္ ရွားပါးေသာ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို လည္း ေတာင္တက္ျခင္းျဖင့္ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။၎တြင္ ေရႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ငါးမ်ားျခင္းႏွင့္ ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ား  ေလ့လာျခင္း စသည္ တို႔ကိုလည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၁၀ ဧက
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-တိုက္ႀကီး(၆၀ မိုင္-ကားျဖင့္)
တိုက္ႀကီး-ၿမိဳင္ေဟဝန္(၁၅ မိုင္-ကားျဖင့္)

ေလွာ္ကားအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္တြင္ သဘာဝအတိုင္းလႊတ္ထားေသာ သမင္မ်ား၊ေမ်ာက္မ်ားႏွင့္ ဆင္မ်ား တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝအတိုင္း ထိန္းသိမ္းထား ေသာ ဥယ်ာဥ္တြင္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ ဖြယ္အားလပ္ရက္မ်ားကို ကုန္ဆုံးႏိုင္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၅၄၀ ဧက
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ေလွာ္ကား(၂၂ မိုင္-ကားျဖင့္)

အင္းေတာ္ႀကီး၊ကခ်င္ျပည္နယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးသဘာဝအေျခခံခရီးသြားေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္မ်ား အေနျဖင့္ ေလွစီးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္စီးျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္းတို႔အျပင္ သဘာဝႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ခံစားရရွိႏိုင္ပါသည္။သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ိဳးစုံပါဝင္ေသာ သဘာဝေဂဟစနစ္ရွိသည့္ ေနရာတြင္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ေတာင္တက္ၿပီး ငွက္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္တို႔ကို ေလ့လာျခင္းတို႔ျဖင့္ လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ဤကဲ့သို႔ အလွအပမ်ားကို ခံစားၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ အေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ားကို ရရွိခံစားႏိုင္ပါသည္။

Learn More

Location
Moenyin Township, Kachin State
Area
299.32 square miles
Accessibility
Yangon-Myintkyina (2 hours by flight)
Myintkyina-Hopin (45 miles by car)
Hopin-Myintkyina (43 km by car)

က်ိဳက္ထီး႐ိုးေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာ၊မြန္ျပည္နယ္

ေ႐ႊဆံေတာ္က်ိဳက္ထီး႐ိုးဘုရားပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တုံးႀကီးေပၚတြင္ ဘုရားတည္ထားပုံ သည္ အျခားေဒသႏွင့္မတူညီေသာ ထူးျခားလွပမႈမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ က်ိဳက္ထီး႐ိုးေတာင္တက္ျခင္းျဖင့္ ငွက္ၾကည့္ျခင္း၊ သစ္ခြပန္းမ်ား ေလ့လာျခင္း၊ ေတာင္တန္း ရႈခင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္းတို႔ကို ခံစားႏိုင္သည္။ရေသ့ေတာင္စခန္းမွ ေတာင္ေပၚသို႔ ေျခလ်င္ တက္လာေသာလမ္းခရီးတြင္ ေတာင္က်ေရတံခြန္တို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္၊မြန္ျပည္နယ္
အက်ယ္အဝန္း
၆၀ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-က်ိဳက္ထီး႐ိုး(၁၀၂ မိုင္-ကားျဖင့္)

လန္ပိကြၽန္းအဏၰဝါအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ေနပူစာလႈံျခင္း၊ေရကူးျခင္း၊ေရငုပ္ျခင္း ကဲ့သို႔ ေရႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏွစ္သက္ ၾကည္ႏူးစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။၎ေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံလူမ်ိဳးစု ျဖစ္သည့္ ဆလုံ လူမ်ိဳးမ်ား၏ လူေနမႈပုံစံႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈမ်ားသည္လည္း ဧည့္သည္ မ်ားအတြက္ ထူးျခား ေသာ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ထို႔အျပင္ သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ား၊ ငွက္မ်ားႏွင့္ အျခား ရွားပါးတိရစာၦန္မ်ိဳးစိတ္မ်ားအျပင္ လမုေတာမ်ား၏ အလွအပကို လည္း ရင္သတ္ရႈေမာဖြယ္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။

Learn More

တည္ေနရာ
ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
အက်ယ္အဝန္း
၉ စတုရန္းမိုင္
လမ္းေၾကာင္း
ရန္ကုန္-ေကာ့ေသာင္း(ႏွစ္နာရီၾကာ-ေလယာဥ္ျဖင့္)
ေကာ့ေသာင္း-လန္ပိ (ငါးနာရီ-သေဘၤာျဖင့္)