ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ေပါႂကြယ္ဝလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္ခုန္လႈပ္ရွားဖြယ္ ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားကို ခံစားၾကည့္ပါ။ ပြဲေတာ္တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းသည္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္၊ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေဒသခံမ်ားက ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိၾကပါသည္။ အလႉအတန္းပြဲမ်ား၊ မီးထြန္းပြဲေတာ္မ်ား၊ မီးပုံးပ်ံပြဲမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားပါဝင္ေနေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကည့္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

နာဂပြဲေတာ္

က်င္းပသည့္ရက္ – ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ မွ (၁၆) ရက္

က်င္းပသည့္ေနရာ – လဟယ္ (သို႔မဟုတ္) ေလရွီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ – (၃) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႕ရန္

ကခ်င္မေနာပြဲေတာ္(ကခ်င္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္)

က်င္းပသည့္ရက္ – ႏွစ္စဥ္ဇန္နဝါရီလပထမပတ္ဝန္းက်င္

က်င္းပသည့္ေနရာ – ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ကခ်င္ျပည္နယ္။

က်င္းပသည့္ကာလ – (၁) ရက္

 

 

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

အာနႏၵာဘုရားပြဲေတာ္

က်င္းပသည့္ရက္ – ျပာသိုလျပည့္မွ ျပာသိုလဆုတ္ (၁၅) ရက္

က်င္းပသည့္ေနရာ – ပုဂံ

က်င္းပသည့္ကာလ – (၁၅) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္