ကခ်င္

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ေျမာက္ဘက္စြန္းပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီးေတာင္တန္းမ်ား၏ အရွင္သခင္ျဖစ္ေသာဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားသည့္လွပေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ မ်က္စိပသာဒျဖစ္ေစေသာေတာင္တန္းမ်ား ၊ ေတာင္ကုန္းမ်ားႏွင့္ ေရကန္မ်ားတည္ရွိရာေနရာျဖစ္သည့္အတြက္ေတာင္တန္းမ်ားကိုႏွစ္သက္ျမတ္နိုးသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းကင္ဘုံအလားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအျမင့္ဆုံးအပိုင္းျဖစ္ေသာခါကာဘိုရာဇီေတာင္ထိပ္သည္လည္းကခ်င္ျပည္နယ္တြင္တည္ရွိပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွရွိကုန္းတြင္းေရကန္မ်ားထဲတြင္အႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာအင္ေတာ္ႀကီးကန္တည္ရသည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။  ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီးအျခားအေရးပါေသာၿမိဳ႕မ်ားမွာဗန္းေမာ္ ၊ မိုးညႇင္းႏွင့္ ပူတာအိုၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ပါသည္။ထို႔ျပင္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရးအပါဆုံးျမစ္ျဖစ္ေသာဧရာဝတီျမစ္ စတင္စီးဆင္းရာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းတစ္ေလၽွာက္ရွိစိမ္းစိုလန္းဆန္းေနေသာလယ္ယာစိုက္ခင္းရႈခင္းမ်ားသည္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာေရခဲေတာင္ရႈခင္းမ်ားႏွင့္ ေရာယွက္ေနၿပီးခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကိုစြဲေဆာင္ေနေသာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားေပါမ်ားျခင္းေၾကာင့္လည္းထင္ရွားေသာျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္၏တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ေရႊတူးေနၾကသူအမ်ားအျပားကိုလည္းေတြ႕ျမင္ နိုင္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေၾကာင္းကိုေလ့လာရင္းေက်းလက္သဘာဝအလွအပရႈခင္းမ်ားကိုခံစားလိုက္ပါ

အံ့ၾသဖြယ္ရာသဘာဝရႈခင္းမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ဘက္စြန္းပိုင္းတြင္တည္ရွိေနေသာကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားအတြက္  ေပ်ာ္ရႊင္ေစနိုင္ေသာအံ့ၾသဖြယ္ရာသဘာဝရႈခင္းမ်ားရွိပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရးအပါဆုံးျမစ္ျဖစ္ေသာဧရာဝတီျမစ္ စတင္စီးဆင္းရာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ အနည္းငယ္ခရီးဆက္သြားလၽွင္ ေမချမစ္ ႏွင့္မလိချမစ္တို႔ ေပါင္းဆုံ၍ ဧရာဝတီျမစ္အျဖစ္စီးဆင္းရာ “ျမစ္ဆုံ”သို႔လည္းသြားေရာက္ လည္ပတ္အပန္းေျဖနိုင္ပါသည္။ ၾကည္လင္ေသာေရႏွင့္ ေအးျမေသာရာသီဥတုတို႔မွာအလြန္ပင္ ႏွစ္သက္ျမတ္နိုးစရာေကာင္းလွပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔လွေသာဧရာဝတီျမစ္ကမ္းတစ္ေလၽွာက္ သည္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိမ္းစိုလန္းဆန္းေသာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအမ်ားဆုံးေတြ႕ျမင္ရေသာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္သည္ သဘာဝကိုျမတ္နိုးတန္ဖိုးထားသူမ်ားသြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၿပီးရင္သပ္ ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာျမန္မာနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးသဘာဝကန္ျဖစ္သည့္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ တည္ရွိရာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာအေပ်ာ္တမ္းငါးဖမ္းျခင္း ၊ ကယပ္ေလွေလွာ္ျခင္း ၊ ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ကယ္စီးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ္လည္းယခုအခ်ိန္ထိပ်က္စီးမႈနည္းပါးေနေသးေသာခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

ႏွင္းမ်ားဖုံးလႊမ္းလ်က္ရွိသည့္ေတာင္တန္းမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္မ်ားျပားလွေသာျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္မ်ားအစျပဳရာႏွင္းေတာင္တန္းမ်ားတည္ရွိေသာျမန္မာနိုင္ငံ၏တစ္ခုတည္းေသာျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။အျမင့္ေပ ၅၈၈၂မီတာရွိျမန္မာနိုင္ငံ၏အျမင့္ဆုံးေတာင္ျဖစ္ေသာခါကာဘိုရာဇီေတာင္ကိုျမန္မာနိုင္ငံ၏ေျမာက္ဖက္အစြန္ဆုံးျဖစ္ေသာေတာေတာင္မ်ားထူထပ္ရာကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။၎ကိုအေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္အျမင့္ဆုံးေတာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ခါကာဘိုရာဇီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သည္အျမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ား၊ ရြက္ျပတ္ေတာမ်ား၊ ဆီးႏွင္းေတာမ်ားဝန္းရံထားေသာဥယ်ာဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေတာေတာင္ထူထပ္မႈကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနာၿမိဳ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီးစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ေဒသ ၏ သဘာဝအလွ တရားကိုခံစားလိုသူမ်ားအတြက္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳတြင္ေအးျမေသာရာသီဥတုႏွင့္သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈမ်ားကို ခံစားနိုင္ပါသည္။

ေျမာက္ဘက္ရွိထင္ရွားေသာၿမိဳ႕မွာပူတာအိုၿမိဳ႕ျဖစ္၍ ငွက္မ်ိဳးစုံႏွင့္ ရွားပါသစ္ခြ မ်ားျဖင့္ထင္ရွားသည္။ ပူတာအိုၿမိဳ႕၏အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ရွိေတာမ်ားတြင္အနက္ေရာင္သစ္ခြမ်ား ကိုေတြ႕ရွိနိုင္သည္။ေတာေတာင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းတို႔၏ အလွကိုပူတာအိုၿမိဳ႕ တြင္ေတြ႕ရွိနိုင္သည္။

 

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာၿမိဳ႕မ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အျခာက်ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ေအးျမၿပီးသန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး လွပေသာသဘာဝရႈခင္းမ်ားကို ခံစားနိုင္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ ပူတာအိုၿမိဳ႕သည္ ငွက္မ်ားႏွင့္ရွားပါးသစ္ခြမ်ိဳးစိပ္မ်ားေလ့လာနိုင္ေသာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ပူတာအိုၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္အေနာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ သစ္ေတာမ်ားသည္ ထူးဆန္းေသာ အနက္ေရာင္သစ္ခြမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္း၏အလွအပမ်ား ေရေျမေတာေတာင္သဘာဝရႈခင္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္မ်ား၏အလွအပမ်ားကို ေလ့လာနိုင္ပါသည္။

 

အံ့ၾသဖြယ္ရာသဘာဝရႈခင္းမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ဘက္စြန္းပိုင္းတြင္တည္ရွိေနေသာကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္ မ်ားအတြက္  ေပ်ာ္ရႊင္ေစနိုင္ေသာအံ့ၾသဖြယ္ရာသဘာဝရႈခင္းမ်ားရွိပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရးအပါဆုံးျမစ္ျဖစ္ေသာဧရာဝတီျမစ္ စတင္စီးဆင္းရာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ အနည္းငယ္ခရီးဆက္သြားလၽွင္ ေမချမစ္ ႏွင့္မလိချမစ္တို႔ ေပါင္းဆုံ၍ ဧရာဝတီျမစ္အျဖစ္စီးဆင္းရာ “ျမစ္ဆုံ”သို႔လည္းသြားေရာက္ လည္ပတ္အပန္းေျဖနိုင္ပါသည္။ ၾကည္လင္ေသာေရႏွင့္ ေအးျမေသာရာသီဥတုတို႔မွာအလြန္ပင္ ႏွစ္သက္ျမတ္နိုးစရာေကာင္းလွပါသည္။ က်ယ္ျပန္႔လွေသာဧရာဝတီျမစ္ကမ္းတစ္ေလၽွာက္ သည္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိမ္းစိုလန္းဆန္းေသာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအမ်ားဆုံးေတြ႕ျမင္ရေသာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ ျပည္နယ္သည္ သဘာဝကိုျမတ္နိုးတန္ဖိုးထားသူမ်ားသြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၿပီးရင္သပ္ ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာျမန္မာနိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးသဘာဝကန္ျဖစ္သည့္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ တည္ရွိရာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာအေပ်ာ္တမ္းငါးဖမ္းျခင္း ၊ ကယပ္ေလွေလွာ္ျခင္း ၊ ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ကယ္စီးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္နိုင္ေသာ္လည္းယခုအခ်ိန္ထိပ်က္စီးမႈနည္းပါးေနေသးေသာခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

ႏွင္းမ်ားဖုံးလႊမ္းလ်က္ရွိသည့္ေတာင္တန္းမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္မ်ားျပားလွေသာျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္မ်ားအစျပဳရာႏွင္းေတာင္တန္းမ်ားတည္ရွိေသာျမန္မာနိုင္ငံ၏တစ္ခုတည္းေသာျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။အျမင့္ေပ ၅၈၈၂မီတာရွိျမန္မာနိုင္ငံ၏အျမင့္ဆုံးေတာင္ျဖစ္ေသာခါကာဘိုရာဇီေတာင္ကိုျမန္မာနိုင္ငံ၏ေျမာက္ဖက္အစြန္ဆုံးျဖစ္ေသာေတာေတာင္မ်ားထူထပ္ရာကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။၎ကိုအေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္အျမင့္ဆုံးေတာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ခါကာဘိုရာဇီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သည္အျမဲစိမ္းသစ္ေတာမ်ား၊ ရြက္ျပတ္ေတာမ်ား၊ ဆီးႏွင္းေတာမ်ားဝန္းရံထားေသာဥယ်ာဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေတာေတာင္ထူထပ္မႈကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနာၿမိဳ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီးစီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ေဒသ ၏ သဘာဝအလွ တရားကိုခံစားလိုသူမ်ားအတြက္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳတြင္ေအးျမေသာရာသီဥတုႏွင့္သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈမ်ားကို ခံစားနိုင္ပါသည္။

ေျမာက္ဘက္ရွိထင္ရွားေသာၿမိဳ႕မွာပူတာအိုၿမိဳ႕ျဖစ္၍ ငွက္မ်ိဳးစုံႏွင့္ ရွားပါသစ္ခြ မ်ားျဖင့္ထင္ရွားသည္။ ပူတာအိုၿမိဳ႕၏အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ရွိေတာမ်ားတြင္အနက္ေရာင္သစ္ခြမ်ား ကိုေတြ႕ရွိနိုင္သည္။ေတာေတာင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းတို႔၏ အလွကိုပူတာအိုၿမိဳ႕ တြင္ေတြ႕ရွိနိုင္သည္။

 

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာၿမိဳ႕မ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အျခာက်ေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ေအးျမၿပီးသန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး လွပေသာသဘာဝရႈခင္းမ်ားကို ခံစားနိုင္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ ပူတာအိုၿမိဳ႕သည္ ငွက္မ်ားႏွင့္ရွားပါးသစ္ခြမ်ိဳးစိပ္မ်ားေလ့လာနိုင္ေသာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ပူတာအိုၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္အေနာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ သစ္ေတာမ်ားသည္ ထူးဆန္းေသာ အနက္ေရာင္သစ္ခြမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္း၏အလွအပမ်ား ေရေျမေတာေတာင္သဘာဝရႈခင္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္မ်ား၏အလွအပမ်ားကို ေလ့လာနိုင္ပါသည္။

 

အထင္ကရေနရာမ်ား

ျမစ္ႀကီးနားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေဒသမ်ား၊ ရႈခ်င္စဖြယ္ ျမစ္ကမ္းေျခႏွင့္ မတူညီေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားေသာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ျမစ္ႀကီးနားမွ ကားျဖင့္ တစ္ခဏမၽွ ေမာင္းသြားလၽွင္ အလြန္သာယာလွပေသာ ျမစ္ဆုံက ဆီးႀကိဳေနေပမည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္လိုဖြယ္ျမစ္ကမ္းပါးတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္အတူအျမဲတမ္းပုံမွန္လႈပ္ရွားသက္ဝင္ေနေသာ ခ်စ္စဖြယ္ေဒသခံမ်ား၏ ေန႔စဥ္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနသည့္ “ေစ်း”ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မွာလည္း ျမစ္ကမ္းပါး၏ အလွကို ထပ္မံတန္ဆာဆင္ေပးထားပါသည္။

ျမစ္ဆုံသည္ ျမစ္ႀကီးနား၏ ေျမာက္ဘက္ ၄၅ကီလိုမီတာခန္႔အကြာခရီးတြင္ ဧရာဝတီျမစ္မွ စီးဆင္းလာေသာ ေမချမစ္ႏွင့္ မလိချမစ္တို႔ေပါင္းဆုံရာေနရာျဖစ္သည္။ ျမစ္ႀကီးနားမွ တစ္နာရီႏွင့္ မိနစ္သုံးဆယ္ခရီးတစ္ေလၽွာက္လုံးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ သဘာဝရႈျမင္ကြင္းမ်ားကို ေတြ႕ျမင့္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

အင္းေတာ္ႀကီးသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ အႀကီးဆုံးကုန္းတြင္း ေရအိုင္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎အိုင္ႀကီးသည္ အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ ၁၃ ကီလိုမီတာ၊ ေျမာက္မွေတာင္သို႔ ၂၄ကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး မ်ားျပားေသာ္မ်ိဳးစိတ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာရွားပါးနို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ငွက္မ်ားခိုလႈံရာ ေဘးမဲ့ေတာတစ္ခုလည္းျဖစ္ေပသည္။

ပူတာအိုၿမိဳ႕သည္ ႏွင္းမ်ားဖုံးလႊမ္းေနေသာေတာင္တန္းမ်ားရွိသည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ႏွင္းေတာင္မ်ား၏ အလွတရားကိုခံစားခ်င္ေသာလည္ပတ္ သြားေရာက္လိုေသာခရီးသည္မ်ားသည္ ပူတာအိုၿမိဳ႕ကိုလည္ ပတ္သင့္သည္။ ထိုၿမိဳ႕သည္ သဘာ၀အလွတရားမ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ဟိမ၀ႏၲာ ေတာင္တန္းႀကီး၏ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္တည္ရွိသည္။ပူတာအိုၿမိဳ႕၏ ရာသီဥတုမွာတစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေအးခ်မ္းေနၿပီးထိုၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမ်ားအျပားေနထိုင္ၾကသည္။ ပူတာအိုၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအားဧည့္၀တ္ ပ်ဴငွာစြာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးဆက္ဆံၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ရွားပါးသစ္ပင္ပန္းမန္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုၾကည့္ရႈလိုေသာခရီးသည္မ်ားသည္ ပူတာအိုၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္လည္ပတ္သင့္သည္။

ေရႊျမဥၨဴဘုရားသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းေသာဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ၿပီးအင္းေတာ္ႀကီးကန္၏အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္တည္ရွိသည္။ ေရႊျမဥၨဴဘုရားတြင္ ေလွကားထစ္မ်ားရွိရာထိုေလွကားထစ္ မ်ားသည္ ေက်ာက္တုံးမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားျဖင့္ဆင္ျမန္းထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ဂ်ိန္းေဖာလူမ်ိဳးႏွင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာစည္းစည္းလုံးလုံးေနထိုင္ၾကသည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယနိုင္ငံမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ဂ်ိန္းေဖာဘာသာစကားကိုအဓိကေျပာဆိုၾကၿပီးေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္သူမ်ားျဖစ္ၾက ပါသည္။

ပြဲေတာ္မ်ား

မေနာပြဲေတာ္

ကခ်င္မေနာပြဲေတာ္ကိုႏွစ္စဥ္ဇန္နဝါရီလ၏ပထမအပတ္တြင္က်င္းပ၍ကမၻာအႏွံ့အျပားမွလာေရာက္ ၾကေသာခရီးသြားမ်ားအားဆြဲေဆာင္လၽွက္ရွိသည္။ မေနာအကအားမေနာပြဲေတာ္တြင္ကၿပ ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။ မေနာအကသည္ေရွးရိုးရာနတ္ပူေဇာ္ပသမႈကိုအေျခခံ၍ ဆင္းသက္လာေသာအကျဖစ္သည္။

အင္းေတာ္ႀကီးေရႊျမဥၨဴဘုရားပြဲေတာ္

ေရႊျမဥၨဴဘုရားပြဲေတာ္မွာႏွစ္စဥ္မတ္လတြင္ ရွစ္ရက္တိုင္တိုင္ အင္းေတာ္ႀကီးကန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ေလ့ရွိသည္။ပြဲေတာ္မတိုင္မီတြင္ကန္၏ေဘးတစ္ေလၽွာက္တြင္သဲေသာင္ျပင္အခြဲမ်ားေပၚထြန္းလာၿပီး လမ္းမ်ားသဖြယ္ဘုရားဖူးမ်ားအားဘုရားသို႔အလြယ္တကူေရာက္ရွိဖူးေမၽွာ္ေစနိုင္သည္။ သဲလမ္းမ်ားအနက္တစ္လမ္းမွာလူမ်ားသြားေရာက္ဖူးေျမႇာ္ရန္ျဖစ္ၿပီးက်န္တစ္လမ္းမွာနတ္မ်ားဖူးေျမႇာ္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္ဟုေဒသခံမ်ားကယုံၾကည္ၾကသည္။

သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္

မီးထြန္းပြဲေတာ္အားသီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔မွစ၍ သုံးရက္တိုင္ေအာင္ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ့အျပားတြင္ က်င္းပၾကသည္။ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မယ္ေတာ္အမိနတ္သားအားဝါတြင္းကာလသုံးလပတ္လုံးတရားေဟာေျပာကာသီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔တြင္ လူ႔ျပည္သို႔ျပန္လည္ဆင္းသက္လာျခင္းကိုေအာက္ေမ့၍ ဆီမီးဆပ္ကပ္လႉဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုပြဲေတာ္တြင္ လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္မ်ား၌ ဆီမီးမ်ား၊ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား၊ ေရာင္စုံမီးပုံးမ်ားခ်ိတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္အလွဆင္ၾကသည္။ သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္က်င္းပသည့္အခ်ိန္ကာလကိုဝါကၽြတ္ကာလဟုလည္းသတ္မွတ္ၾကသည္။