ကရင္

ကရင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ဖ်ားပိုင္းရွိ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ကမ္းေျခမ်ားအၾကား ေတာင္ထူထပ္ေသာေျမမ်က္ႏွာျပင္ အေနအထားတြင္တည္ရွိသည္။ ကရင္ျပည္နယ္ကို စိမ္းလန္း ေသာ စပါးခင္းမ်ားႏွင့္ ဝိုင္းရံထားၿပီး  ထုံးေက်ာက္ေတာင္ထိပ္မ်ားသည္ စပါးခင္းမ်ားအေပၚ ပ်ံသန္းေနသကဲ့သို႔ရွိသည္။ အံ့ၾသဖြယ္ လိုဏ္ဂူမ်ားေပါမ်ားလွေသာ ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ဘားအံၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ေဘးပတ္လည္တြင္ လွပေသာ ထုံးေက်ာက္ ေတာင္ထိပ္မ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားသည္။ ကရင္ျပည္နယ္၏ ရႈခင္းမ်ားသည္ လွပေသာ ေတာင္တန္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေသာ စိမ္းလန္းသည့္ လယ္ကြင္းမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္။ ကရင္ျပည္နယ္သည္ လက္ဖက္ႏွင့္ ေကာ္ဖီ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည္။ ၄င္းေဒသတြင္ ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္လည္ပတ္ ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားမွာ  ဇြဲကပင္ေတာင္၊ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္၊ သံေတာင္ ၊ ဆဒၵန္ဂူ စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ သက္ဝင္လႈပ္ရွား ပြဲေတာ္မ်ားမွ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္မ်ားအထိ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ပါသည္။

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ မူလအစသည္ ကယန္း၊ ပေဒါင္၊ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ ပအို႔၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ထိုင္း-ဗမာအဆက္မ်ားျဖစ္သည္။ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ဗမာ၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ဘာသာ စကားမ်ားကို ေျပာဆိုၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစၥယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ တိရစာၦန္ႏွင့္ နတ္မ်ားကိုးကြယ္ၾကသည္။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္

ကရင္ျပည္နယ္၏စုစုေပါင္းေျမသည္ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္(၄၇၄၇.၇)၊ စတုရန္းကီလိုမီတာ (၁၂၂၉၆.၆)က်ယ္ဝန္းၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ပူေႏြးစိုစြတ္ေသာ ရာသီဥတုရွိပါ သည္။

ထူးျခားမႈမ်ား

ကရင္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဘားအံၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ဂူမ်ား၊ ျမက္ခင္းစိမ္းမ်ား၊ ထုံးေက်ာက္ေတာင္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၁.၅၇ သန္းခန္႔ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

လွပသည့္ရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ိဳးစုံကို လာေရာက္စူးစမ္းရွာေဖြႏိုင္ပါၿပီ။

အံ့ၾသဖြယ္လိုဏ္ဂူမ်ား

ကရင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္ဖိုလႈိက္ေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ လိုဏ္ဂူႀကီးမ်ား စုစည္းတည္ရွိရာ ေနရာျဖစ္သည္။ အထင္ရွားဆုံးလိုဏ္ဂူႏွစ္ခုမွာ ဘုရင့္ညီဂူႏွင့္ ေကာ့ကြန္းဂူတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘားအံၿမိဳ႕မွ (၁၉) ကီလိုမီတာအကြာတြင္တည္ရွိေသာ ဘုရင့္ညီဂူသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၉၀၀)သက္တမ္းရွိၿပီး ဘုရားဆင္းတုေပါင္း (၂၈)ဆူရွိပါသည္။ ေကာ့ကြန္းဂူသည္ သံလြင္ျမစ္၏ အေနာက္ဖက္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၏ေတာင္ဘက္ (၁၃)ကီလိုမီတာ အကြာတြင္တည္ရွိပါသည္။ ၄င္းသည္ သဘာဝထုံးေက်ာက္လိုဏ္ဂူျဖစ္ၿပီး (၇)ရာစုကာလမွ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စာတိုင္မ်ား ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ရေသ့ပ်ံဂူသည္ ဘားကြပ္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ တည္ရွိေသာ ထုံးေက်ာက္လိုဏ္ဂူ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအဒီ(၁၃)ရာစုမွ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားကို အ႐ြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဘားအံၿမိဳ႕မွ (၁)ကီလိုမီတာအေဝးတြင္ တည္ရွိေသာ ေကာ့ကေသာင္ဂူတြင္လည္း ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ (၂၈)ဆူတည္ရွိပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဘုရားပြဲကို ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးအတာ သၾကၤန္ပြဲေတာ္၏ ဒုတိယေန႔ႏွင့္ တတိယေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား

ေတာင္တန္းမ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ား စုစည္းတည္ရွိေသာ ကရင္ျပည္နယ္သည္ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားျဖင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ လ်က္ ရွိပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ သဘာဝအလွအပမ်ားကို အျပည့္အဝၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္ ၾကပါသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ေပ (၇၂၂)မီတာရွိေသာ ဇြဲကပင္ေတာင္သည္ ေျခလ်င္ ေတာင္တက္ခရီးျပဳလုပ္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာျဖစ္သည္။ ဇြဲကပင္ေတာင္၏ အေနာက္ဖက္တြင္ ရွိေသာ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္သည္ ေတာင္တက္ခရီးစဥ္အစျပဳရန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘုရားဆင္းတုေတာ္(၁၁၀၀)ရွိပါသည္။ ေတာင္ထိပ္ေပၚမွ ျမင္ရေသာ ရႈခင္းသည္အလြန္လွပပါသည္။ သဘာဝအလွအပမ်ားခံစားရန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာတစ္ခုမွာ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕အနီးရွိ က်ဳံးေထာ္ ေရတံခြန္ျဖစ္ၿပီး ေရွးက်ေသာ သစ္ေတာမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက အဆိုပါ ေနရာသို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လာေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္း ေရတံခြန္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ စိမ္းလဲ့ေသာ ေရမ်က္ႏွာျပင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

အံ့မခန္းၿမိဳ႕မ်ား

ကရင္ျပည္နယ္သည္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ၿမိဳ႕၏လူေနမႈပုံစံႏွင့္ ျမန္မာ့လူမ်ိဳး မ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ေလးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဘားအံ ၿမိဳ႕သည္ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ား ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားကို ေႏြးေထြးေဖာ္ေ႐ြေသာလက္မ်ား ျဖင့္ ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသေစ်းမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ ေဒသထြက္အစားအစာမ်ားႏွင့္  အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။ ျမဝတီသည္ ထိုင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖင့္လည္း ကားလမ္းသစ္မ်ားေဖာက္လုပ္ ဆက္သြယ္ထားပါသည္။ လွပေသာ ေဒါနေတာင္တန္းႀကီးမ်ားကို ျဖတ္သန္း၍ သြားရေသာ ကားလမ္းခရီးစဥ္သည္ လွပေသာရႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းရေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ပူေႏြးစိုစြတ္ေသာ ရာသီဥတုမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက တည္ထားသည့္ ေတာင္ေပၚ စခန္းျဖစ္ေသာ သံေတာင္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ သံေတာင္ၿမိဳ႕သည္ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ႏွင့္ သစ္သီးထြက္ေသာ နာမည္ ႀကီးသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

WONDERFUL CAVES

Kayin is home to some of the most thrilling caves of Myanmar. The two most famous caves are Bayint Nyi cave and Kawgun Cave. Located around 19 km from Hpa An, Bayin Nyi Cave is 900 years old and has around 28 images of Buddha. Kawgun Cave is located around 13 km south of Hpa An on the western side of the Thanlwin river. It is a natural limestone cave which is decorated with various kinds of Buddha images and tablets which date back to the 7th century. Yathae Pyan Cave is another natural limestone cave located near the Hpa Kut village which is also stunning. It contains Buddha images of different sizes, some of which date back to 13th century AD. A cave located about 1 km from Hpa An is Kawkathaung which contains 28 images of Buddha in a row. Every year, a pagoda festival is held in this cave on the 2nd and 3rd days of the Myanmar New Year Festival Thingyan.

MAGNIFICENT VIEWS

With a combination of hills, farmlands, rivers and forests, Kachin State presents stunning scenic views to a visitor. The state is characterised with scenic spots where visitors can spend some quality time exploring nature. Mt. Zwegabin rising up to 722 metres above sea level is an excellent place to enjoy a nature hike. Lumbini Garden on the western side of Mt, Zwegabin is the most popular place to start the ascent. It is home to 1100 Buddha statues. The view from the top of the hill is stunning. Another place to visit and enjoy the closeness to nature is Kyone Htaw waterfall near the town of Hlaing Bwe. It is encircled with pristine forest and has fascinated thousands of tourists over the years. The best part of this waterfall is the green coloured water which leaves tourists awestruck.

IMPRESSIVE TOWNS

Kayin also have large and small cities where tourist can enjoy city life and also get a glimpse of the local people life. Hpa An is a town with stunning views of the mountain. The locals are warm and welcome tourists with open arms. Tourists can visit the local morning market to get some of the freshest and best products of the region. They can also buy souvenirs here. Myawaddy is a town in the Thai border which deserves a visit. A newly constructed road connects Myawaddy with the rest of Myanmar. The road passes through the beautiful Dawna mountain making a road trip worthwhile. Tourists looking forward to escaping the hot and humid weather can head to Thandaung, a hill station built during colonial times. Exhibiting colonial architecture, Thandaung is famous for tea, coffee and fruit production.

အထင္ကရေနရာမ်ား

သံလြင္ျမစ္၏အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိေသာ ဘုရင့္ညီဂူသည္ ဘုရားဆင္းတု(၂၈) ဆူတည္ရွိပါသည္။ ဂူအတြင္း၌ ေရာင္စုံစီျခယ္ထားသည့္ မ်ားျပားလွေသာ ေရွးေဟာင္းဘုရား ဆင္းတုေတာ္မ်ားရွိပါသည္။ ေတာင္ေျခတြင္ သဘာဝေရပူစမ္းႏွင့္ ေရကူးရန္အတြက္ ေရေအးစမ္း မ်ားလည္းရွိပါသည္။

ရေသ့ပ်ံဂူသည္ သဘာထုံးေက်ာက္လိုဏ္ဂူမ်ားတြင္ ဂူတစ္ဂူအျဖစ္ပါဝင္ၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕မွ (၁၄) ကီလိုမီတာအကြာ၊ ေတာင္ေျခမွ (၅၀)မီတာအျမင့္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၄င္းတြင္ ေအဒီ(၁၃)ရာစုမွ အ႐ြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ အုတ္ခ်ပ္မ်ားေတြ႕ႏိုင္ၿပီး ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဘုရား ႐ုပ္ပြားေတာ္၏အေနာက္ဘက္တြင္ အထြတ္အျမတ္ထားရာ သဘာဝေရကန္ရွိပါသည္။

ဘားအံၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္(၁၃)ကီလိုမီတာအကြာတြင္တည္ရွိၿပီး (၆၁)မီတာျမင့္မား၍ (၉၁) မီတာ ရွည္လ်ားေသာ သဘာဝထုံးေက်ာက္လိုဏ္ဂူတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လိုဏ္ဂူမ်က္ႏွာျပင္အား (၇)ရာစုမွ အႏုပညာလက္ရာမ်ားျဖင့္ အ႐ြယ္အစားမ်ိဳးစုံ ျပဳလုပ္ထားေသာ ႐ႊံ႕ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ား ႏွင့္အုတ္ခ်ပ္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားပါသည္။ လိုဏ္ဂူတြင္းရွိ႐ုပ္တုမ်ား၊ နံရံပန္းပု လက္ရာမ်ားသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေနအထားတြင္ရွိေနပါေသးသည္။

ေကာ့ကေသာင္ဂူသည္ ဘားအံၿမိဳ႕၏ေတာင္ဘက္ တစ္ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တည္ရွိပါ သည္။ ဂူ၏အက်ယ္အဝန္းမွာ (၃၀)မီတာခန္႔ရွိၿပီး စက္ဝိုင္းျခမ္းပုံသ႑ာန္ရွိပါသည္။ ဂူအတြင္း ေဘးဝဲယာတစ္ဘက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ (၂၈) ဆူကို စီတန္း၍ ပူေဇာ္ထားပါသည္။ ဂူအတြင္းတြင္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား အသက္ရွဴမွားေလာက္ေအာင္ လွပေသာ ေက်ာက္စက္ ပန္းဆြဲ မ်ားေက်ာက္စက္မိုးေမွ်ာ္မ်ား ရႈမၿငီးဖြယ္ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆႏၵန္ဂူသည္ ဇြဲကပင္ေတာင္တန္း၏ေတာင္ဘက္ဆုံးအပိုင္း၊သံလြင္ျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္း ၊ ဘားအံၿမိဳ႕မွ (၃၂) ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဂူဝင္ေပါက္ႏွစ္ခုရွိကာ (၁၀၇) မီတာရွည္၍ (၁၀)မီတာအျမင့္ရွိၿပီး ေထာင့္မွန္စတုဂံပုံသ႑ာန္ရွိပါသည္။ ဂူအတြင္းသို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားလာႏိုင္ ပါသည္။ ဂူအတြင္းတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္(၁၂)ဆူခန္႔ႏွင့္ ဘုရားႏွစ္ဆူရွိၿပီး ဂူနံရံတြင္ ယေန႔ေခတ္ ပန္းပုလက္ရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္ၾကသည္။

ေ႐ႊရင္ေမွ်ာ္ဘုရားသည္ ဘားအံၿမိဳ႕ သံလြင္ျမစ္၏အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ တည္ရွိ၍ ေနဝင္ခ်ိန္ ရႈခင္းကိုၾကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဘားအံၿမိဳ႕ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဒ႑ာရီတြင္ အေရးပါသည့္ဖားဘုရင္ႀကီးႏွင့္ နဂါးမင္းတို႔၏႐ုပ္ထုကိုလည္း ေ႐ႊရင္ေမွ်ာ္ဘုရား ပရဝုဏ္အတြင္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေ႐ႊရင္ေမွ်ာ္ဘုရားေဘးျမစ္ကမ္းပါးတြင္ ျမစ္ျပင္၏ အလွကို ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္သည့္ ေမွ်ာ္စင္တစ္ခုလည္းရွိပါသည္။

ဇြဲကပင္ေတာင္သည္ အျမင့္ေပ (၇၂၂) မီတာရွိၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အထြတ္အျမတ္ ေတာင္မ်ားထဲတြင္ ထင္ရွားေသာေတာင္တစ္လုံးျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ထိပ္သို႔ေရာက္ရန္ ႏွစ္နာရီခန္႔ ပင္ပင္ပန္းပန္းတက္ေရာက္ရေသာ္လည္း ေတာင္ထိပ္သို႔ေရာက္ရွိလွ်င္ ကရင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံး၏ ရႈခင္းကိုအေပၚစီးမွရႈျမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပင္ပန္းရက်ိဳးနပ္ေစေသာခရီးပင္ျဖစ္ပါသည္။ေတာင္ေပၚမွ ေနဝင္ဆည္းဆာရႈခင္းၾကည့္ရႈခံစားလိုေသာ ခရီးသြားမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္ေပၚရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တြင္ တစ္ညတာတည္းခိုႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္ေျခတြင္ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကိုလည္း ဖူးေျမာ္ႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာက္ကလပ္ဘုရားသည္ ေရကန္၏ အလယ္တြင္ရွိေသာ ကလပ္ပုံသ႑ာန္ ေက်ာက္တုံး ေပၚတြင္တည္ထားၿပီးကရင္ျပည္နယ္၏ထင္ရွားေသာအမွတ္အသားတစ္ခုသဖြယ္တည္ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဘုရားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ သဘာဝအတိုင္း လွပစြာရွိေနေသာ ေနရာမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ အပန္းေျဖႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကန္ထဲရွိ ေရၿငိမ္ေနေသာအခါ ဘုရားကို ကန္ေရထဲတြင္ မွန္တြင္ အလင္းျပန္ သကဲ့သို႔ ျမင္ရေသာ ပုံရိပ္သည္ ေမ့ေပ်ာက္ရန္ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။

က်ဳံေထာ္ေရတံခြန္သည္ သဘာဝအတိုင္း ၾကည္စိမ္းေနေသာေရတံခြန္ျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား လက္လႊတ္မခံသင့္ေသာလွပသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ က်ဳံေထာ္ေရတံခြန္သည္ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕အနီး ထိပ္ေလာသိုႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေႏြရာသီႏွင့္ေဆာင္းရာသီတို႔သည္ ေရတံခြန္သို႔ လည္ပတ္ရန္ အေကာင္းဆုံးရာသီမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ျမဝတီၿမိဳ႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနေသာနယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ေဒါနေတာင္တန္း ကိုျဖတ္၍ အသစ္ေဖာက္လုပ္ထားေသာလမ္းမႀကီးျဖင့္ တျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ဆက္သြယ္ထား ပါသည္။ ျမဝတီၿမိဳ႕သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ဝင္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္၍ အေရးပါေသာၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ထိုင္း-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားသည္ထိုင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ၾကားခ်စ္ၾကည္ေရးအထိမ္းအမွတ္ ျပယုဂ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ အဂၤလိပ္တို႔က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ေတာင္ေပၚစခန္း ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္ဖီ ၊ လက္ဖက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ား ထြက္ရွိၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာ လွပ ေသာေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေလးျဖစ္၍ ၿမိဳ႕ျပ၏မြန္းၾကပ္မႈတို႔မွ လြတ္ေျမာက္လိုသူတို႔အတြက္ စိမ္းလန္းေသာ အပန္းေျဖစရာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ေပၚစခန္းၿမိဳ႕၏ ေနထြက္ခ်ိန္ရႈခင္းသည္ အမွတ္ရ ဖြယ္ရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ပြဲေတာ္မ်ား

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ျပာသိုလဆန္း (၁) ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပပါသည္။ ႏွစ္သစ္ ကူးေန႔ကို ကြၽဲခ်ိဳမ်ားတီးမႈတ္၍ ဖားစည္မ်ားတီးခတ္ကာ ကရင္ဒုံးယိမ္းအကကို စုေပါင္း၍ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာကခုန္ျခင္းျဖင့္ က်င္းပၾကပါသည္။

ဝါဆိုလျပည့္ေန႔ပြဲေတာ္

ဝါဆိုလျပည့္ေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အတြက္ အထြတ္အျမတ္ထားရာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္၍ ထိုေန႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ဥပုသ္သီလေစာင့္တည္ျခင္း အလႉအတန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ ယူၾကပါသည္။ ရဟန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဝါဆိုလျပည့္ေန႔မွစတင္၍ ဝါတြင္းသုံးလပတ္လုံး မိမိတို႔ သီတင္းသုံးရာေက်ာင္းမွ မည္သည့္ေနရာကိုမွ် ညအိပ္ညေနမသြားဘဲ ဝါဆိုၾကပါသည္။ အဆိုပါ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ သကၤန္းကပ္လႉျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔တြင္ သကၤန္း ကပ္လႉပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါ သည္။

သီတင္းကြၽတ္ပြဲေတာ

သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔တြင္ မီးထြန္းပြဲေတာ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး(၃)ရက္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ၾကပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ မယ္ေတာ္မိနတ္သားအား တရားေဟာၿပီး လူ႔ျပည္သို႔ ျပန္လည္ ဆင္းသက္လာျခင္းကို မီးထြန္းႀကိဳဆိုသည့္အေနျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သီတင္းကြၽတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ကာလတြင္ အိမ္တိုင္း၌ ဖေယာင္းတိုင္မီးမ်ား ၊ ေရာင္စုံမီးပုံးမ်ား ခ်ိတ္ ဆြဲ၍ အလွဆင္ပူေဇာ္ၾကသည္။ မီးထြန္းပြဲေတာ္သည္ ဝါတြင္းကာလအၿပီးတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။