က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလဆန္း ၈ရက္ေန႕မွ လျပည့္ေန႕အထိ ရွစ္ရက္တိုင္က်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ

လက္ပြတ္တာျမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံအေနာင္ေတာင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသ။

ထူးျခားမႈမ်ား

ဘုရားသည္ေရေပၚသို႕တက္လာျခင္းျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ထိုပြဲေတာ္ခ်ိန္တြင္သာျဖစ္သည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကုိရွာေဖြၾကည့္ရႈနိုင္သည္သာမက ဘုရားၾကီးသို႕လည္းဝင္ေရာက္ဖူးေျမာ္နိုင္သည္။

ဧရာဝတီတိုင္း လက္ပြတ္တာျမိဳ႕၏ပင္လယ္ကမ္းေျခဘက္တြင္တည္ရွိျပီး မတ္လတိုင္းတြင္ထိုပြဲေတာ္ကိုက်င္းပၾကသည္။ ထိုဘုရားသည္အမ်ားအားျဖင့္ေရေအာက္တြင္ရွိ၍ပြဲေတာ္ခ်ိန္မွသာေပၚထြက္လာျပီးထိုအခ်ိန္တြင္နယ္ခံမ်ားမွပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏တစ္ခုထဲေသာပင္လယ္ကမ္းေျခရွိဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ျပီး  နွစ္တိုင္းခရီးသြားမ်ားစြာပိုဆြဲေဆာင္ေနေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ပြဲေတာ္သာမက ကမ္းေျခ၏သဘာဝအလွတရားကိုလည္းျမင္ေတြ႕နိုင္ပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ ငါးဖမ္းသူတို႕၏ေန႕စဥ္လႈပ္ရွားမႈ နွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာမက ထိုေနရာရွိဘုရားကိုလည္း ဖူးေျမာ္နိုင္သည္။

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ဟိႏၵဴတမီးလ္လူမ်ိဳးတို႔၏ PanguniUthiramပြဲေတာ္

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလျပည့္ေန႔(သို႔မဟုတ္) တန္ခူးလျပည့္ေန႔

က်င္းပသည့္ေနရာ – Sri AngataEswariMunieswarSwamy  ဘုရားေက်ာင္း၊ Pelikha ရြာ ၊ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရ န္ကုန္ၿမိဳ႕။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၁၀)ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀န္းလုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္