က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလျပည့္ေန႔မွတစ္ပတ္ခန္႕က်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ

ရန္ကုန္

ထူးျခားမႈမ်ား

လူမ်ားသည္ရဟန္းသံဃာမ်ားနွင့္အတူဘုရားစာရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရန္စုေဝးေလ့ရွိၾကသည္။ ေရႊတိဂံုဘုရားတြင္ ထိုအခ်ိန္၌ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား၊ အေမႊးတိုင္မ်ားစြာနွင့္ ပူေဇာ္ထားၾကသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္ဌာပနာထားေသာ ေက်ာ္ၾကားလွသည့္ေရႊတိဂံုဘုရားတြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ားနွင့္အတူဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔သည္ဘုရားစာမ်ားကိုရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရင္း ထိုပြဲေတာ္ကိုက်င္းပၾကသည္။ ေရွးေဟာင္းအယူအဆတစ္ခုအရ ကုသိုလ္မ်ားစြာရသည္ဆိုသည့္အတိုင္း ဘုရားဖူးမ်ားသည္ ဘုရားကိုလက္ယာရစ္ပတ္၍ ပူေဇာ္ၾကသည္။ ထိုပြဲေတာ္ကိုမတ္လတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌က်င္းပၾကသည္။ နယ္ခံမ်ားနွင့္ဘုရားဝတ္ျပဳၾကသူမ်ားသည္ ရိုးရာရက္ကန္းစင္မ်ားျဖင့္သန္႔စင္မြန္ျမတ္ေသာသကၤန္းကိုရက္လုပ္ကာဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားအားကပ္လွဴ ပူေဇာ္ၾကသည္။ ပြဲေတာ္အားေလးစားသမႈျဖင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္ ရြတ္ဖတ္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္၍ရြတ္ဖတ္ၾကသည္။ ဘုရားဖူးမ်ားသည္ ဖေယာင္းတိုင္နွင့္အေမႊးတိုင္မ်ားကို မီးထြန္းညိွကာ ပြဲေတာ္ကိုစည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပပူေဇာ္ၾကသည္။ 

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – တစ္နိုင္လုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္