က်င္းပသည့္ကာလ

တေပါင္းလဆန္း ၈ရက္ေန႕မွ လျပည့္ေန႕အထိ ရွစ္ရက္တိုင္က်င္းပၾကသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ

ဇလြန္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး။

ထူးျခားမႈမ်ား

ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္သည္ အဂၤလန္မွ ျပန္လည္ၾကြေရာက္လာသည္ကိုအမွီျပဳ၍ က်င္းပၾကသည္။ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္သည္ ဖ်က္ဆီး၍မရနိုင္ျခင္းဟူေသာ သတင္းျဖင့္လဲေက်ာ္ၾကားသည္။

ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားပြဲေတာ္ကို ဧရာဝတီျမစ္ေဘးရွိဇလြန္ျမိဳ႕ေလးတြင္ တစ္ပါးေသာနိုင္ငံမွျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္ကိုအမွတ္တရအျဖစ္ရည္ရြယ္ကာ က်င္းပၾကသည္။ ထိုပြဲေတာ္ကို ယခင္အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က်ေရာက္စဥ္အခါကအဂၤလိပ္တို႕သည္္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၏ေၾကးကိုအရည္ၾကိဳ၍ အျခားေနရာတြင္အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဂၤလန္သို႔သယ္ေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဂၤလန္ဘုရင္မၾကီးသည္ဖ်ားနာမႈေၾကာင့္ဆင္းတုေတာ္ကိုျမန္မာနိုင္ငံသို႔ျပန္ပို႔႐န္အမိန္႕ခ်ခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခိ္်န္မွစတင္၍ ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားပြဲကိုစတင္က်င္းပခဲ႔ၾကပါသည္။ ခရီးသြားမ်ားသည္ အဂၤလန္မွျပန္လည္ၾကြေရာက္လာေသာဘုရားၾကီးနွင့္ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ နယ္ခံမ်ားမွပြဲေတာ္ကိုေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္က်င္းပေနၾကသည္ကိုလဲျမင္ေတြ႕နိုင္ပါသည္။ ဘုရားၾကီးသည္အဂၤလိပ္စစ္သားမ်ားသည္အရည္ေဖ်ာ္၍ေၾကးရရန္ၾကိဳးစားခဲ႔ေသာလည္းမေအာင္ျမင္ေသာေၾကာင့္မဖ်က္စီးနိုင္ေသာဘုရားဟုလဲေက်ာ္ၾကားပါသည္။ ဘုရားၾကီးသည္ယေန႕တိုင္ အေကာင္းပကတိက်န္ရွိေနပါေသးသည္။ 

မတ္လတြင္က်င္းပသောအျခားပြဲတော္မ်ား

ေမာ္တင္စြန္းဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တေပါင္းလဆန္း(၈)ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိက်င္းပ

က်င္းပသည့္ေနရာ – လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ၾကာခ်ိန္ – (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေရႊနတ္ေတာင္ဘုရားပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္ – တေပါင္းလဆန္း (၈) ရက္ေန႔မွ လျပည့္ေန႔အထိ

က်င္းပသည့္ေနရာ – ေရႊေတာင္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ –  (၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ရွင္ျပဳပြဲ

က်င္းပသည့္ရက္  – တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလမ်ားအတြင္း က်င္းပေလ့ရွိၿပီ းေႏြေက်ာင္း ပိတ္ရက္ မတ္လႏွင့္သၾကၤန္မတိုင္မီ ဧၿပီလမ်ားတြင္က်င္းပေလ့ ရွိသည္။

က်င္းပသည့္ေနရာ – ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀န္းလုံး

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္