ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ေပါႂကြယ္ဝလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္ခုန္လႈပ္ရွားဖြယ္ ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားကို ခံစားၾကည့္ပါ။ ပြဲေတာ္တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းသည္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္၊ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေဒသခံမ်ားက ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိၾကပါသည္။ အလႉအတန္းပြဲမ်ား၊ မီးထြန္းပြဲေတာ္မ်ား၊ မီးပုံးပ်ံပြဲမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားပါဝင္ေနေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကည့္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ေရႊက်င္မီးေမၽွာပြဲ

က်င္းပရာေန႔ရက္ – သီတင္းၾကႇတ္လျပည္႕ေန႔ေနာက္ပိုင္း

က်င္းပရာေနရာ – ေရြြက်င္ျမစ္၊ေရြြက်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည္႕ကာလ – (၁) ရက္

 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္

က်င္းပရာေန႔ရက္ – သီတင္းကၽြတ္လျပည့္အနီးတဝိုက္

က်င္းပရာေနရာ  –  စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး။

က်င္းပသည့္ကာလ – (၅) ရက္

 
 
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေက်ာက္ဆည္ဆင္ပြဲေတာ္

က်င္းပရာေန႔ရက္ – သီတင္းကၽြတ္လျပည့္မတိုင္ခင္တစ္ရက္ႏွင့္ လျပည့္ေန႔

က်င္းပရာေနရာ  –  မႏၲေလးမွေတာင္ဘက္ ၄၀ ကီလိုမီတာခန္႔ရွိ ေက်ာက္ဆည္

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲေတာ္

က်င္းပရာေန႔ရက္ – သီတင္းကြၽတ္ လျပည့္မတိုင္ခင္ ၁ ရက္မွစ၍က်င္းပသည္

က်င္းပရာေနရာ – မႏၲေလးၿမိဳ႕။

က်င္းပသည့္ကာလ – (၄) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

မီးထြန္းပြဲေတာ္

က်င္းပရာေန႔ရက္ – သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔မတိုင္ခင္တစ္ရက္၊ လျပည့္ေန႔၊ လျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔

က်င္းပရာေနရာ – တစ္နိုင္ငံလုံး

က်င္းပသည့္ကာလ  – (၃) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္