ရခိုင္ျပည္နယ္

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ကမ္း႐ိုးတမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိပါသည္။ အေနာက္ဘက္ရွိ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတမ္းရွည္တစ္ခုရွိသည္။ ၁၀၀၄၉ ေပအျမင့္ရွိေသာ ဗစ္တိုးရီးယားေတာင္ထိပ္သို႔ ျမင့္တက္သြားေသာ ရခိုင္႐ိုးမသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ပိုင္းျခားထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္  မာန္ေအာင္ ႏွင့္ ေျမင ူ ကဲ့သို႔ေသာ ကမ္း႐ိုးတန္းမလွမ္းမကမ္းရွိ အသင့္အတင့္ႀကီးမားေသာ ကြၽန္းစုမ်ားတည္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရန္ကုန္မွေလေၾကာင္းလိုင္းအားျဖင့္ ၄၅ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္တည္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီးေသာကမ္းေျခတစ္ခုျဖစ္သည့္ ငပလီကမ္းေျခတည္ရွိသည္။ ငပလီကမ္းေျခသည္ အေတာ္အသင့္ထင္ရွားေသာ္လည္း လူမ်ားထူထပ္ျပည့္က်ပ္မေနျခင္းႏွင့္ သူ၏ စိမ္းျပာေရာင္ေတာက္ပေသာေရ၊ အျဖဴေရာင္သဲပြင့္မ်ား၊ ထန္းပင္မ်ား ႏွင့္ တံငါ႐ြာမ်ားေၾကာင့္ ပိုထင္ရွားေလသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္မင္းဆက္၏ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဦး၊ ရွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး၊ ဓုကန္သိမ္းဘုရား၊ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး၊ ေလးမ်က္ႏွာဘုရား၊ အံ့ေတာ္ဘုရားမ်ား စသည့္ ခရီးသြားလာသူမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္သည့္ ေနရာေကာင္းမ်ား တည္ရွိပါသည္။

သဘာ၀၏အလွအပကိုခံစားရင္းနွင့္ဘ၀ရဲ့အေတြ့အၾကံဳသစ္ကိုစတင္လိုက္ပါ

အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ကမ္းေျခမ်ားႏွင့္ကြၽန္းမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တစ္ေလွ်ာက္ ကမ္း႐ိုးတန္းရွည္ တည္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေကာင္းဆုံးကမ္းေျခမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ အထင္ရွားဆုံးသည္ အာရွရွိ အလွဆုံးကမ္းေျခမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ငပလီကမ္းေျချဖစ္သည္။  ငပလီကမ္းေျခသည္ သူ၏စိမ္းျပာေရာင္ေ တာက္ပေသာေရႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာ အျဖဴေရာင္သဲပြင့္မ်ားေၾကာင့္ အပန္းေျဖအနားယူရန္ အေကာင္းဆုံးေနရာတစ္ခုျ ဖစ္ေပသည္။ ကမ္း႐ိုးတမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္တည္ရွိေသာ ထန္းပင္မ်ားတည္ရွိသည့္ ငပလီသည္ ယခုခ်ိန္ထိတိုင္ လူဦးေရသိပ္မထူထပ္ျခင္း သဘာဝအလွတရားမ်ား မပ်က္မစီးေသးဘဲ တည္ရွိေနျခင္းက ခရီးသြားလာသူမ်ား၏ အႀကိဳက္ဆုံးအေၾကာင္းအရာတစ္ခ်က္ ျဖစ္ေစသည္။ ငပလီ ကမ္းေျခႏွင့္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀အကြာတြင္တည္ရွိေသာ ကန္သာယာကမ္းေျခသည္လည္း တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ပီး ေအးခ်မ္းေသာ ကမ္းေျခတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ ထိုေနရာတြင္ ခရီးသြား လာသူမ်ားသည္ သဘာဝ၏ အလွတရားကို ေကာင္းစြာခံစားႏိုင္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ ေနသူမ်ားသည္ ေရွးေဟာင္းရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအေျခခ်ေ နထိုင္ခဲ့ေသာမာန္ေအာင္ကြၽန္းကိုလည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုေနရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေစာဆုံးရွာေဖြေတြရွိခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေလသည္။ အျခားသြားေရာက္လည္ပတ္သင့္သည္ ကြၽန္းမွာ စစ္ေတြ၏ ေတာင္ဘက္ ၅ကီလိုမီတာ အကြာတြင္တည္ရွိေသာ ေျမငု ကြၽန္းျဖစ္သည္။ ထိုကြၽန္းကို ကုန္းေျမထုကမ္းေျခ မွ ၂မီတာအကြာရွိေသာ ေရလက္ၾကားတစ္ခုက ပိုင္းျခားထားသည္။

သပၸာယ္ဖြယ္ ဘုရားမ်ား

လွပေသာ ေတာင္တန္းရႈခင္းမ်ားရွိသည့္ ရခိုင္သည္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဘုရားမ်ား ေစတီပုထိုး မ်ားတည္ရွိရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရွးေဟာင္း သုေတသနနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေျမာက္ဦးသည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည္။ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕သည္ ရာစုႏွစ္မ်ားမေရတြက္ႏိုင္ေသာ အထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အဦးေဟာင္းမ်ားရွိသည့္ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးျ ဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာနယ္ေျမသည္ ၁၅ရာစုမွ ၁၈ ရာစုႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အိမ္ရာမ်ား၊ ဘုရားမ်ား၊ ပုထိုးေတာ္မ်ား၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနေသာ ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ေအဒီ ၁၅၅၄ ႏွင့္ ၁၅၅၆ ၾကားတြင္ ဘုရင္ဒုကၡ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးတြင္ အႀကီးဆုံး ပုထိုးေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေပသည္။ အထင္ရွား အေပၚလြင္ဆုံးျဖစ္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္ အဦးမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ရွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ရွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး ကို ဘုရားဆူေပါင္း ၈၀၀၀၀ ရွိသည့္ ဘုရားေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းဘုရားဟုလည္း သိၾကသည္။ ေျမာက္ဦးရွိ အျခားထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာဘုရားမွာ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ထိုဘုရားသည္ ရွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ထိုဘုရားတြင္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ရွစ္ဆူႏွင့္ ဝင္ေပါက္ေလးခုရွိပါသည္။

ႂကြယ္ဝေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္႐ုံျဖင့္ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာ ႂကြယ္ဝေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕သည္ ကုလားတန္၊ ေမယု ႏွင့္ ေလမိုျဖစ္မ်ားေပါင္းဆုံရာ ျမစ္ဝ ကႊၽန္းေပၚတြင္ တည္ရွိပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕သည္ ကုလားတန္ျမစ္ဝႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔၏ သာယာလွပေသာရႈခင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ သည္ အေရးႀကီးေသာ ဘုရားမ်ား ပုထိုးေတာ္ႀကီးမ်ား ေျမာက္ျမားစြာရွိေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေ႐ြေစတီဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္သည္ ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္သက္တမ္းရွိေသာ ဗိသုကာ လက္ရာေျမာက္သည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတိုက္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေတြဘုရားႀကီးသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဘုရားသာသနာနယ္ေျမ၏ အခ်က္အခ်ာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ထင္ရွားေ က်ာ္ၾကားေသာ ေက်ာင္းတိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေလာကနႏၵဘုရားသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္အႀကီးဆုံး ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကက်ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဇာတိျဖစ္သည္ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိလူဦးေရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၅%ရွိသည္ ။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကိုကိုးကြယ္ ၾကပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆင္တူသည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကို က်င့္သုံးသည္။

ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေနရာမ်ား

စိမ္းျပာေရာင္ေရႏွင့္နူးညံ့ေသာအျဖဴေရာင္သဲပြင့္မ်ားရွိသည့္ ၇ကီလိုမီတာအရွည္ရွိေသာ ငပလီ ကမ္းေျခသည္ ကမာၻ အႏွံ႔အျပားတြင္ရွိေသာ ေထာင္ခ်ီသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၏ ႏွလုံးသားကိုဖမ္းစားထားႏိုင္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ငပလီကမ္းေျခသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အေကာင္းဆုံး ကမ္းေျခမ်ားထဲမွတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရပါသည္။ ငပလီကမ္းေျခ၏ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထန္းပင္ မ်ား အစဥ္လိုက္ရွိေနၿပီး တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္း ေသာ အားလပ္ရက္အပန္းေျဖျခင္းကို ကုန္ဆုံးရန္ေ ကာင္းေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ငပလီ ကမ္းေျခသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွစ္သက္ေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ္ လည္း လူမ်ားက်ပ္သပ္ထူထပ္ျခင္း မရွိေသာ္ေၾကာင့္ အပန္းေျဖအနားယူရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးေ နရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ရွိေသာ ၇ စတုရန္းကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းသည့္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုေရွးေဟာင္း သုေတသန နယ္ေျမသည္ ေအဒီ ၁၄၃၀ ႏွင့္ ၁၇၈၅ ခုႏွစ္ အတြင္း ေျမာက္ဦးဘုရင္မင္းဆက္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား ေဒသခံမ်ား ၏ ေန႔စဥ္ဘဝ မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည့္ေနရာတစ္ခုျ ဖစ္သည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕သည္ ေက်ာက္တုံးမ်ား အုတ္ခဲမ်ား ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အ႐ြယ္အစားေပါင္းစုံရွိေသာ ဘုရားမ်ား ပုထိုးေတာ္မ်ား တည္ရွိသည့္ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကုလားတန္၊ ေမယု ႏွင့္ ေလမိုျဖစ္မ်ား ေပါင္းဆုံရာ ျမစ္ဝကႊၽန္းေပၚတြင္ တည္ ရွိပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕သည္ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ရႈခင္းမ်ား၊ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုရားပုထိုးမ်ား ႏွင့္ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပတိုက္ရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္နိုင္ေသာ ေနရာေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ေျမာက္ဉီးၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိသည့္ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားသည္ သွ်စ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဤေလးမ်က္ႏွာဘုရားသို႔ဝင္ရန္ အရပ္ေလး မ်က္ႏွာတြင္ တံခါးမုဒ္ဝေလးခုရွိၿပီး လႈိဏ္ဂူအတြင္း အလယ္တြင္ ပလႅင္ေတာ္မ်ားအေပၚ၌ႀကီးမားေသာထိုင္ေတာ္မူက်ာက္ဆင္းတု ေတာ္ရွစ္ဆူမွာအရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာသို႔မ်က္ႏွာမူကာတည္ရွိေနပါသည္။ ဤဘုရားကိုဘုရင္ေစာမြန္ကမွအဒီ၁၄၃၀ခုႏွစ္တြင္ သဲေက်ာက္ မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ တည္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ေျမာက္ဉီးၿမိဳ႕တြင္ အႀကီးဆုံးပုထိုးေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္(၉၀၀၀၀)ကိန္းဝပ္စံပယ္ေနသျဖင့္ ကိုးေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီးဟု အမည္တြင္သည္။ ဤပုထိုးေတာ္ႀကီးကို ေအဒီ၁၅၅၄ခုႏွစ္ႏွင့္၁၅၅၆ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ရခိုင္ဘုရင္မင္းတိကၡာကတည္ထားခဲ့ပါသည္။ ဤပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ ေက်ာက္နံရံမ်ား၊ ေက်ာက္မုဒ္ဉီးမ်ားႏွင့္အတူ ထုထည္ႀကီးမားသည့္ အထိမ္းအမွတ္တစ္ခုအျဖစ္ရွိေနၿပီး ထူထဲေသာေက်ာက္တံတိုင္းခံတပ္ႀကီးႏွင့္ဆင္တူပါသည္။

 

ထုကၠံသိမ္ဘုရားကိုေအဒီ၁၅၇၁ခုႏွစ္တြင္ဘုရင္မင္းဖေလာင္း ကတည္ထားခဲ့ပါသည္။ေပ၃၀ခန႔္ျမင့္ေသာေတာင္ကုန္းေပၚ၌ တည္ရွိၿပီးေျပျပန႔္ေသာမ်က္ႏွာျပင္ကဲ့သို႔ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေသာေၾကာင့္ ”ဗုံ”ႏွင့္အလားသဏၭာန္တူေနပါသည္။ ဤဘုရား၏နံရံမ်ားေပၚ၌ ပုံေဖာ္ထားေသာ ပန္းပု႐ုပ္ႂကြမ်ား၊ ႐ုပ္တုမ်ားရွိပါသည္။ ထုကၠံသိမ္ဘုရားသည္လည္ပတ္ရန္အတြက္လွပေသာ သမိုင္းဝင္ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ပါသည္။

ကမ္းသာယာကမ္းေျခသည္ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ သာယာလွပေသာ ကမ္းေျခမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ”ကမ္းသာယာ”ဆိုသည္မွာ ”ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသာယာေသာကမ္းေျခ”ဟုဆိုလိုၿပီး ၂ကီလိုမီတာ ခန႔္ ရွည္လ်ားပါသည္။ ကမ္းသာယာကမ္းေျခ၏ ထူးျခားခ်က္ မ်ားမွာ အျပာေရာင္ပင္လယ္ေရ၊ေငြေရာင္သဲမ်ားျပန႔္က်ဲေနေသာ ကမ္းေျခ၊(၈၀၀၀)ကိုက္ခန႔္ရွည္လ်ားသည့္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ညီညာစြာေပါက္ေရာက္ေနေသာ စိမ္းစိုညိဳ႕မႈိင္းသည့္ အုန္းပင္ အစုေလးမ်ား၊ မ်ားျပားေသာေက်ာက္ျပားမ်ားေ က်ာက္တုံးမ်ားျ ဖစ္ပါသည္။ ပင္လယ္ေရေအာက္ေက်ာက္တုံးမ်ား၊ ပင္လယ္ေ က်ာက္ေဆာင္မ်ားသည္ ကမ္းေျခအတြက္သဘာဝကေပးေသာ ၿခံစည္း႐ိုးသဖြယ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ငါးမွ်ားျခင္းကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာငါးမွ်ားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း လာေရာက္လည္ပတ္သူ မ်ားအား ကူညီရန္အေစာင့္မ်ားခ်ထားပါသည္။

ေျမာက္ဉီးၿမိဳ႕ရွိအံေတာ္သိမ္ပုထိုးသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အံေတာ္ဓာတ္ကို ဌာပနာထားေသာ ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ သွ်စ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး၏ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ ၈၆ေပ (၂၆မီတာ)ခန႔္အကြာ အေဝးတြင္တည္ရွိပါသည္။ ဤပုထိုးကို မူရင္းတည္ထားခဲ့သူဘုရင္မင္းလွရာဇာသည္ေ အဒီ၁၅၂၁ခုႏွစ္ တြင္တည္ထားခဲ့ပါသည္။

သွ်စ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီးသည္ေျမာက္ဉီးၿမိဳ႕တြင္ သတိျပဳ မိေလာက္ေအာင္ ထင္ရွားေသာ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ပါသည္။ ရွစ္ေသာင္းေသာဆင္းတုေတာ္တို႔ကိုအစြဲျပဳ၍ ရွစ္ေသာင္းဘုရား ဟုေခၚၾကသည္။ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားကို ဘုရင္မင္းပင္ႀကီးကေ အဒီ၁၅၃၅ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၅၃၆ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို စစ္ေအာင္ႏိုင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တည္ထားခဲ့ျခ င္းျဖစ္ပါသည္။

Festivals

တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္

တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ကိုႏိုဝင္ဘာလတြင္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ က်င္းပၾကၿပီးသကၤန္းပရိကၡရာမ်ားႏွင့္အျခားလႉဖြယ္ရာမ်ားကို ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအားဆပ္ကပ္လႉဒါန္းၾကပါသည္။ ကထိန္ခင္းျခင္းဟုလည္းေခၚၾကပါသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားအတြက္လႉဒါန္းမည့္ဝတၳဳေငြမ်ားကို ပေဒသာပင္သီး၍ထိုပေဒသာပင္ကိုကထိန္အရံအျဖစ္လည္း လႉဒါန္းၾကပါသည္။

သီတင္းကြၽတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္နတ္ျပည္၌တရားေဟာၾကားၿပီးေနာက္ လူ႔ျပည္သို႔ျပန္ႂကြလာသည္ကိုအမွတ္တရျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ သီးတင္းကြၽတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ကိုသီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံး၌ ၃ရက္ၾကာ က်င္းပၾကပါသည္။ လူမ်ားသည္သူ႔တို႔၏အိမ္မ်ားကို ဆီမီးမ်ား၊ေရာင္စုံမီးပုံးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ၿပီးထိုပြဲေတာ္ ကိုေဖာ္က်ဴးၾကပါသည္။သီတင္းကြၽတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္သည္ ဝါတြင္း၃လၿပီးဆုံးျခင္းအျဖစ္လည္းသတ္မွတ္ၾကပါသည္။

သႀကၤန္ေရကစားပြဲေတာ

သႀကၤန္ပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အေကာင္းဆံုးနွင့္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ထူးျခားခ်က္မွာ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား နွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေလာင္းေလွ၏တစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ ထိုင္ကာ ေရကစားျကျခင္းျဖစ္ပါသည္။  ထိုမဂၤလာရွိေသာေ န႕ရက္တြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ ေကာင္းမႈတို႕ကို နွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုသည့္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိျကသည္။