စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

စစ္ကိုင္းကို ေရွးအခါက ေဇယ်ပူရေအာင္ႏိုင္ျခင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး စစ္ကိုင္းမင္းေနျပည္ေတာ္ ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ အင္းဝေခတ္တြင္ မင္းသားမ်ား၏ ျပည္နယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းသည္ သာသနာထြန္းကားရာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းေတာင္သည္ တရားအားထုတ္ရာ စခန္း မ်ားျဖင့္လည္း လူသိမ်ားလွသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္အၿပိဳင္ တည္ရွိေနေသာ စစ္ကိုင္းေတာင္ ႐ိုးေပၚရွိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုရားပုထိုးမ်ား ၏ခံညားလွေသာ႐ူခင္းသည္လည္း လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားအား အံၾသေလာက္ေစသည္။ နာဂ႐ိုးရာပြဲေတာ္ ၏ထူးျခားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ သည္။

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ဗမာ၊ ရွမ္း၊ နာဂႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳး မ်ားမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ဗမာစကားေျပာဆိုၾကၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာတို႔ကို ကိုးကြယ္ၾကသည္။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္

ပ်မ္းမွ်မိုးေရခ်ိန္မွာ ၈၀၇မီလီမီတာရွိၿပီး သမပိုင္းဇုန္ရာသီဥတုျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္း တိုင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနၿပီး ၉၃၅၃၇ စတုရန္းကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းသည္။

ထူးျခားမႈမ်ား

စစ္ကိုင္းတိုင္းသည္ သာသနာ့နယ္ေျမမ်ားေပါမ်ားၿပီး တရားအားထုတ္ရာ ေနရာ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေနထိုင္သူဦးေရမွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္(၃၀၇၁၉၄)သိန္းရွိသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္း၏ ႂကြယ္ဝလွေသာ ဘာသာေရး၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ခံစားၾကည့္ပါ။

ရင္သပ္ရွဴေမာဖြယ္ရာ ဘုရားပုထိုးမ်ား

စစ္ကိုင္းတိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရားမ်ား ကိန္းဝပ္ရာ ေဒသျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းေတာင္ေပၚတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဘုရားမ်ားကို ပုံသ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားသည္ ထိပ္သို႔ ေရာက္ရန္ ခရီးၾကမ္းေသာ္ လည္း ထိပ္သို႔ေရာက္လွ်င္ ရွဴခင္းမ်ားမွာ စိတ္အပန္းေျပလွသည္။ ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ေ႐ႊေရာင္လႊမ္းေနေသာဘုရားမ်ား၏ အံမခန္း ဖြယ္ရာျမင္ကြင္းမ်ားကို စစ္ကိုင္းတဝိုက္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ၿပီးေနာက္ နာမည္ႀကီး ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ေသာ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီးကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ မင္းကြန္းသို႔ ခရီးဆက္ႏိုင္သည္။ ဘုရားႀကီးမွာ၁၈ရာစုတြင္ ဘိုးေတာ္ ဘုရား မင္းႀကီး တည္ထားခဲ့ေသာ ဘုရားေလးဆူအနက္ တစ္ဆူျဖစ္ၿပီး ထူးျခားေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ေၾကာင့္ အၿပီးမသတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားသည္ ဘုံခုႏွစ္ဆင့္ဝန္းရံ ထားေသာ ျမသိန္းတန္ေစတီ၏ ခမ္းနားမႉမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထိုေစတီမွာ ငလ်င္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ဘုရင္တစ္ပါးက ျပန္လည္ျပဳျပင္မြန္းမံခဲ့သည္။

အထင္ကရေနရာမ်ား

သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ားျဖင့္ လွပေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းသည္ အထင္ ႀကီးေလာက္စရာေကာင္းသည့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္အတူ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အဦး မ်ားလည္းမ်ားစြာရွိသည္။ ေ႐ႊဘိုရတနာမဂၤလာ နန္းေတာ္ႀကီးတြင္လည္း အႏုစိတ္လွသည့္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား၏ စနစ္က်ေသာစီမံမႉမ်ားကို ဂုဏ္ယူ ဖြယ္ရာေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ သာသနာထြန္းကားရာ ေနရာျဖစ္သည့္ အျပင္လာေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ား၊ မယ္သီလရွင္မ်ား၏တရားအားထုတ္မႉမ်ားကိုပါ ေလ့လာႏိုင္ သည္။ ယူနက္စကို ကမာၻ႔ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ေရွးေဟာင္းပ်ဴၿမိဳ႕၃ၿမိဳ႕ထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ သမိုင္းဝင္ဟန္လင္းၿမိဳ႕ကို လည္း မလႊဲမေသြ သြားေရာက္ေလ့လာ သင့္သည္။

အႏုစိတ္ ရက္လုပ္ထားသည့္ ထြက္ကုန္မ်ား

စစ္ကိုင္းသည္ ၎ႀကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ထြက္ကုန္မ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားပါသည္။ ႀကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ကုလားထိုင္မ်ား၊ စားပြဲမ်ား၊ ဆက္တီမ်ား၊ ပန္းလင္ပန္းမ်ား၊ ေခါင္းအုံးမ်ားႏွင့္ျခင္းမ်ားကို စစ္ကိုင္းတစ္လႊားတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ႀကိမ္ထြက္ပစၥည္း မ်ားကို စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တင္းတိမ္၊ မန္က်ည္းစင္ႏွင့္ မန္က်ည္းကုန္း႐ြာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ ၾကပါသည္။ ေဒသခံကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ႀကိမ္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ႀကိမ္ထည္လက္မႈပစၥည္းမ်ားကို ဖန္တီးၾကပါသည္။ စစ္ကိုင္းတြင္ေတြ႕ရွိရေသာ ႀကိမ္ပင္မ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား တြင္လည္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ႀကိမ္ပင္မ်ားကို တင္သြင္း ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳပါသည္။ ႀကိမ္ထည္ရက္လုပ္ ေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ၂၀၀ေက်ာ္သည္၄င္းတို႔၏အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ဗဟုသုတမ်ားကို လာေရာက္လည္ ပတ္ေသာဧည့္သည္မ်ားသို႔ ေျပာျပၾကၿပီး ဧည့္သည္မ်ားသည္လည္း ထြက္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ႀကိမ္ထည္လက္မႈပစၥည္း အေရာင္း စင္တာ မ်ားႏွင့္ ျပခန္းမ်ားစြာရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ထင္ရွားေသာ ေနရာမ်ား

စစ္ကိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ ေနရာ ၁၄ ခုရွိပါသည္။ ၄င္းေနရာမ်ားမွာ – ေ႐ႊဘုံရတနာမဂၤလာ နန္းေတာ္၊ ဟန္လင္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္၊ အညာသီဟေတာ္၊ မိုးညႇင္းသမၺဳေဒၶဘုရား၊ ေဗာဓိတစ္ေထာင္၊ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး၊ ေညာင္ကန္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီး၊ ႀတိေလာကဆရာေတာ္ႀကီး လႈိဏ္ဂူ၊ ဖိုဝင္ေတာင္၊ အေလာင္း ေတာ္ကႆပ၊ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရား၊ အရိယာဝံသဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ျမသိန္းတန္ ဘုရားတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ASTONISHING LANDMARKS

Known as a place of beautiful landmarks and historical sites, Sagaing is abundant with old buildings and places rich with impressive history and heritage of the region and its people. The Shweboyadanar Mingla Palace boasts detailed architecture, civilisation, and systematic management of the Myanmar Kings. As the region is also well-known as a religious centre, tourists get to visit many monasteries that dot the area to learn more about the architecture as well as witness the monks’ or nuns’ ways of conducting prayers, rituals, and meditation. Visitors should not miss the chance to visit the historical Hanlin Ancient City which is one of the three Pyu cities on UNESCO’s World Heritage Site list. Discover more pagodas, springs and antique remains and inscriptions found in the timeworn city.

INTRICATE WOVEN PRODUCTS

Sagaing is also known for its cane ware. Cane chairs, tables, settees, flower trays, pillows, and baskets could be found all over the region. These cane wares are made in Tintein, Mankyisin and Makyikone village in Sagaing township. Handcrafted by the locals, the cane products in Sagaing are made with high-quality cane along with great skills from the cane-weavers. Rattan canes in this region are often sought after by neighbouring countries. The export of rattan canes contributes largely to the country’s economy. With more than 200 available cane-weavers who are eager to pass down their knowledge and expertise in the art of hand-crafted cane ware, visitors have the chance to witness the complex process of cane-weaving and also buy some of the products. There are several showrooms and sales-centres in the downtown area available for tourists to visit.

အထင္ကရေနရာမ်ား

ေ႐ႊဘိုရတနာမဂၤလာနန္းေတာ္ကို ၁၁၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္ စီတြင္ ၂၀၀မီတာျမင့္မားသည့္ နံရံမ်ားႏွင့္ ဂိတ္ႀကီး၁၀ခု ရွိပါသည္။ နန္းေတာ္ထဲ တြင္ ခန္းမေပါင္း မ်ားစြာရွိၿပီး ခန္းမတိုင္းကို လွပေသသပ္ေသာ၊ အႏုစိတ္က်ေသာ အႏုပညာလက္ရာမ်ားႏွင့္ တန္ဆာဆင္ထားပါသည္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေျမေအာက္နန္းေတာ္တြင္ ေရွးက် ေသာမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္မ်ားစြာကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ နန္းေတာ္ကို၁၉၉၉ခုႏွစ္ တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါ သည္။

ဟန္လင္းသည္ ၄င္း၏ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ ပ်ဴၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႀကီးမားေသာ႐ြာႀကီးတစ္႐ြာလည္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယူနက္စကို၏ ကမာၻ႔ေရွး ေဟာင္းအေမြ အႏွစ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္အျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရၿပီး ေရွးေဟာင္းျမန္မာ ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ား၏ အံ့ၾသ ေလာက္စရာ ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စုံေသာေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏ ေႏြဦးရာသီေၾကာင့္လည္း လူသိမ်ားပါသည္။

အညာသီဟေတာသည္ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ဧရာဝတီျမစ္အလယ္တြင္ တည္ရွိ ပါသည္။ ဗုဒၶ၏အေမြအႏွစ္မ်ားကို ဌာပနာထားၿပီး ျမစ္အနီးတြင္တည္ ေဆာက္ထားပါသည္။ အလင္း ေရာင္သည္ အညာသီဟေတာ္၏ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ တြင္ရွိေသာ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ သည့္ ဒီဇိုင္းမ်ားကိုထိေတြ႕သည့္အခါတြင္ ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာေရာင္စဥ္တန္းမ်ားသည္ ျမင္ရသည့္ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည့္မ်ားအတြက္ အသက္ရွဴမွားေလာက္ေသာ ျမင္ကြင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မိုးညႇင္းသမၺဳေဒၶဘုရားကို ၁၉၃၉ခုႏွစ္တြင္မိုးညႇင္းဆရာေတာ္ဦးသုမန တည္ထားခဲ့ ေသာဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ဗိသုကာလက္ရာမ်ားသည္ အလြန္အံ့ၾသစရာေကာင္း သျဖင့္ ကမာၻတစ္လႊား ေက်ာ္ၾကားလွပါသည္။ ဘုရား၏အဆန္းၾကယ္ဆုံး အပိုင္းသည္ ေစတီျဖစ္ၿပီး အဆင့္တိုင္း၏ အတြင္းႏွင့္ အျပင္နံရံတြင္ရွိေသာ ပစၥရံတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ေပါင္း ၅၈၂၃၆၃ခုရွိပါသည္။ တန္ေဆာင္းမုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ပြဲေတာ္ ကိုစည္ကားစြာက်င္းပ ၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား ပါသည္။

ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ၁၀၀၀ ရွိေသာေၾကာင့္ ေဗာဓိတစ္ေထာင္ဟုေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဆရာေတာ္ဦးနာရဒသည္ ၄င္းသက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္အခါက ေဗာဓိပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ဘုရား မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶ႐ုပ္တုမ်ားကို တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္း ဧရိယာအနီးတြင္ ရပ္ေတာ္မူ ဘုရားမ်ားတြင္ ကမာၻ႔ဒုတိယအျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္ ဘုရားတစ္ဆူရွိပါသည္။ ႐ုပ္တု ကိုယ္ပိုင္းအ တြင္းရွိ ေလွကားထစ္မ်ားတြင္ လွပစြာျခယ္သထားေသာ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားကို လာ ေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ဧည့္သည့္မ်ား လြန္စြာ ျမတ္ႏိုးၾကသည္။ ေအာက္ပိုင္းရွိ ေလွကား ထစ္မ်ား၏ နံရံမ်ားတြင္ငရဲဘုံမ်ား ေဖာ္ၾကဴးေရးဆြဲထားသည္မွာၾကည့္ရႈသူအခ်ိဳ႕အဖို႔ ထိတ္ လန္႔ဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အႀကီးမားဆုံးပုထိုးေတာ္ႀကီးျဖစ္ရန္ရည္႐ြယ္ခဲ့ေသာ မင္းကြန္းပုထိုး ေတာ္ႀကီးသည္ ထုထည္အႀကီးမားဆုံးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားႀကီးၿပီးလ်င္ ႏိုင္ငံပ်က္သုဥ္း လိမ့္မည္ဟု အနာဂတ္ေဟာေျပာမႈတစ္ခုေၾကာင့္ ၄င္းကိုၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။၂၉မီတာျမင့္ေသာ ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္သည္ ဘုရား၏ အေစာင့္အၾကပ္အျဖစ္ က်န္ရွိေနပါသည္။ ႀကီးမားေသာ ဝင္ေပါက္ႀကီးသည္ ျမစ္ကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ရွိၿပီးလွပစြာ တန္ဆာ ဆင္ထားပါသည္။ ၁၈၃၈ခုႏွစ္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ ေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ ထုထည္တြင္ႀကီးမား ေသာ အက္ေၾကာင္းႀကီးမ်ား ရွိေနပါသည္။

ေညာင္ကန္တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ဗုဒၶအေမြအႏွစ္မ်ားသည္ ဟန္လင္းထက္ ပို၍ေရွးက်၍ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ အလ်ား၊ အနံ ၅ မီတာ စီရွိေသာ အကြက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ အကြက္ ၁၂ ကြက္ တြင္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ရွိခဲ့ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ အ႐ိုးမ်ား၊ လက္နက္မ်ား ႏွင့္ေက်ာက္ ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေလ့လာ ေတြ႕ရွိေသာအုတ္နံရံ တစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံ၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။

၄မီတာအျမင့္ရွိေသာ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီးသည္ ကမာၻေပၚတြင္ တီးလို႔ ရေသာအႀကီးမားဆုံး ေခါင္းေလာင္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း၏အျပင္ဘက္ကို သစ္သား လုံးႏွင့္ ထုႏွက္႐ိုက္ခတ္ရပါသည္။ ေခါင္းေလာင္း၏မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ထြင္းထုထား ေသာ ၅၅၅၅၅ ၏အဓိပၸါယ္သည္ ၄င္း၏ ပိႆာခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး တန္ ၉၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ ေခါင္းေလာင္း သည္ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီးအနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။

ႀတိေလာကဂု႐ုလႈိဏ္ဂူအတြင္းရွိနံရံမ်ားေပၚတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ နံရံ ေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားသည္ ျမန္မာတို႔၏ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္လွေသာ အႏုပညာလက္ရာ မ်ားႏွင့္ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကိုေဖာ္ျပေနပါသည္။ ျမန္မာတို႔၏ပန္းခ်ီအႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ ၁၁ရာစုႏွင့္ ၁၃ ရာစုၾကားတြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ပင္းယ၊ စစ္ကိုင္း၊ အင္းဝႏွင့္ အမရပူရေခတ္မ်ားတြင္ ထြန္ကားလာခဲ့ပါသည္။ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီမ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္ျပေနၿပီး အႏုစိတ္လက္ရာ မ်ားေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားခ်ီးက်ဴးျမတ္ႏိုးဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖိုဝင္ေတာင္ကိုေက်ာက္သားမ်ားျဖင့္ထုဆစ္ထားသည့္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ျဖင့္အဓိကတန္ဆာဆင္ထားပါသည္။ ဖိုဝင္ေတာင္သည္ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္အေမြ အႏွစ္မ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားထင္ရွားပါသည္။ ပ်ဴလဝဘုရင္ႏွင့္ေတာင္ၿပဳံးမွ ဘုရင္ တို႔သည္ဗုဒၶပုံေတာ္မ်ားကို တူညီေသာပန္းပုဆရာကို ထုလုပ္ပုံေဖာ္ခိုင္းေစခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဖိုဝင္ေတာင္ေပၚတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ေပါင္း ၄၄၆,၄၄၄ ခုရွိျခင္း သည္လည္း ဖိုဝင္ေတာင္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ခရီးသြားမ်ားကို အံ့ၾသ မွင္သက္ေစပါသည္။

အေလာင္းေတာ္ကႆပသည္ ကနီၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာၿမိဳင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္၏ အခ်က္အခ်ာၾကသည့္ေတာတြင္းတစ္ေနရာ၌တည္ရွိပါသည္။ လာေရာက္လည္ပတ္သူ မ်ားသည္ ကနီ သို႔မဟုတ္ မုံ႐ြာမွ လာေရာက္ႏိုင္ၿပီး ေက်း႐ြာအေျမာက္အမ်ားႏွင့္ သစ္လုံးယာယီစခန္းမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ အေလာင္းေတာ္ကႆပသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ ပါသည္။ ရွည္ၾကာလွေသာခရီးစဥ္၏ပင္ပန္းမႈမ်ားကိုလည္း လႈိဏ္ဂူအနီးရွိ သစၥာေရတြင္း၌ အပန္း ေျဖအနားယူႏိုင္ပါသည္။

ရာဇမုနိစူဠဟူ၍လည္းအမည္တြင္ေသာ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားသည္ အင္းဝ ၿမိဳ႕မွ၁၀ ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး ေအဒီ၁၆၃၆တြင္ သာလြန္မင္းႀကီးႏွင့္ သူ၏ သားေတာ္တို႔ တည္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘဲဥပုံသ႑ာန္ တည္ထားေသာေၾကာင့္လည္း အျခားေသာ ျမန္မာဘုရားမ်ားႏွင့္မတူ ကြဲျပားေနပါသည္။ ထုထည္ႀကီးမား လွေသာအခုံးႀကီး သည္၄၆မီတာအထိျမင့္ၿပီးဘုရား၏အေျခတြင္လည္း ေက်ာက္တိုင္ ေပါင္း၈၁၂တိုင္ရွိ ပါသည္။ တိုင္တစ္တိုင္ခ်င္းစီတြင္ အေခါင္းေပါက္ တစ္ခုစီႏွင့္ ထိုအေခါင္း ေပါက္မ်ား အတြင္း၌လည္း နတ္႐ုတ္တစ္႐ုပ္စီ ရွိပါသည္။

အရိယဝံသဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသည္ စစ္ကိုင္းေတာင္ေပၚတြင္ တည္ရွိ ေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ထိုေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါး၏အမည္ကိုအစြဲျပဳ၍ အရိယာဝံသေက်ာင္းဟု ေခၚတြင္ခဲ့ ပါသည္။ သစ္သားျဖင့္ အေသးစိတ္မြမ္းမံထားေသာ လက္မႈပညာမ်ားႏွင့္ ေသသပ္လွ ေသာဗိသုကာလက္ရာတို႔သည္ ခရီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဆူညံမႈအေပါင္းကင္းေဝးကာ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ကို ခံစားရေစပါသည္။

အလြန္အမင္းသပၸါယ္လွေသာ ျမသိန္းတန္ဘုရားအား ဘႀကီးေတာ္ဘုရားသည္ ၄င္း၏ေနာက္ဆုံးမိဖုရားကို ေအာက္ေမ့သတိရျခင္းအားျဖင့္ တည္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားအတြင္းႏွင့္တန္ေဆာင္းခုႏွစ္ခုတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ဒ႑ာရီလာမာ႐ုေတာင္ တန္းမ်ားႏွင့္ စူဠာမဏိဘုရာပုံတို႔ကို ပုံေဖာ္ေရးဆြဲထားျခင္းသည္ အျခားေသာျမန္မာ ဘုရားမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ကြဲျပားေနပါသည္။ ျမသိန္းတန္ဘုရားသည္ ၁၈၃၈ခုႏွစ္တြင္ ငလ်င္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ္လည္း ၁၈၇၄ခုႏွစ္တြင္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးသည္ နဂိုမူလအတိုင္း ျပန္လည္မြမ္းမံခဲ့ပါသည္။

FESTIVALS

Naga New Year Festival

နာဂလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ႐ိုးရာဝတ္စုံမ်ားကိုဝတ္ဆင္ကာ နာဂ႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ကိုက်င္းပၾကပါသည္။ ပြဲေတာ္တြင္အျပန္အလွန္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးျခင္း၊ ႐ိုးရာသီခ်င္းမ်ားသီဆိုျခင္း၊ ႐ိုးရာအကအလွမ်ားကခုန္ျခင္းစသည္မ်ားသည္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နာဂ႐ိုးရာႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ကိုဇန္နဝါရီလ (၁၄)ရက္ေန႔မွ (၁၆)ရက္ေန႔အထိ(၂) ရက္ၾကာ က်င္းပေလ့ရွိပါ သည္။

Alaungdaw Kathapha Pagoda Festival

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕ အေလာင္းေတာ္ကႆဖ အမ်ိဳးသားဉယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ အေလာင္းေတာ္ကႆဖဘုရားပြဲေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ပြဲေတာ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ ပြဲေတာ္ က်င္းျပျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ေတာ္၏သဘာဝ အလွ အပမ်ားကို ခံစားရင္းပြဲေတာ္ကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ဆြဲေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရားပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေလ့ရွိ ပါသည္။

Kaung Mu Daw Pagoda Festival

ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ က်င္းပေလ့ ရွိရာ ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား ထူးျခားဆန္းျပား ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ အျခား႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသူ႐ြာသား မ်ားသည္ လက္ျဖင့္ရက္လုပ္ထားေသာ အဝတ္အစားမ်ား၊ ႏွီးျဖာမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာ၍ ေရာင္းခ်ေလ့ရွိပါသည္။ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔မွ (၁၂) ရက္ေန႔ အထိ (၉)ရက္တိုင္ ၾကာျမင့္ေလ့ရွိပါသည္။