ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ေပါႂကြယ္ဝလွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္ခုန္လႈပ္ရွားဖြယ္ ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားကို ခံစားၾကည့္ပါ။ ပြဲေတာ္တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းသည္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္၊ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေဒသခံမ်ားက ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိၾကပါသည္။ အလႉအတန္းပြဲမ်ား၊ မီးထြန္းပြဲေတာ္မ်ား၊ မီးပုံးပ်ံပြဲမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားပါဝင္ေနေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကည့္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားပြဲေတာ္

က်င္းပရာေန႔ရက္ – သီတင္းကြၽတ္ လဆန္း (၁)ရက္ မွ လဆုတ္ (၃)ရက္ေန႔ထိ

က်င္းပရာေနရာ – အင္းေလးကန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း

က်င္းပသည့္ကာလ – (၁၈) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

မႏူဟာဘုရားပြဲေတာ္

က်င္းပရာေန႔ရက္ – ေတာ္သလင္းလျပည့္မတိုင္ခင္တစ္ရက္

က်င္းပရာေနရာ – ျမင္းကမာၻ႐ြာ၊ ပုဂံ၊ မႏၲေလးတိုင္း

က်င္းပသည့္ကာလ – (၂) ရက္

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္