ရွမ္းျပည္နယ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၏အဓိကၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ပုဂံ မင္းဆက္မ်ားလက္ထက္အတြင္း တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳး တို႔သည္ရွမ္းျပည္နယ္ဟု ေခၚဆိုျခင္းထက္ “ေမာင္တိုင္”ဟုေခၚဆိုျခင္းကို ပိုႏွစ္သက္၍ ရွမ္းဟူ ေသာစကားလုံးအစား “တိုင္”သို႔မဟုတ္ “ဒိုင္း”ဟူ၍ သူတို႔၏အမည္မ်ားတြင္ အျမတ္တနိုး သုံးစြဲၾကသည္။ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားကို “တိုင္ရိုင္”သို႔မဟုတ္ “ရွမ္းႀကီး”ဟူ၍ ေခၚၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၌ေနထိုင္ေသာ ဒုတိယအမ်ားဆုံးလူမ်ိဳးစုမွာ ဝလူမ်ိဳးတို႔ျဖစ္သည္။ ဝလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေရွးအခါကလွံ၌လူ၏ဦးေခါင္းအား ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ အေလ့အထေၾကာင့္ ရွမ္းေတာင္တန္းႏွင့္ ေဝးကြာေသာေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာသူမ်ားပင္ ၄င္းတို႔အား ေၾကာက္ရြံ့ ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၏ေတာင္တန္းမ်ား ဝန္းရံေနေသာ ျမင္ကြင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ သံလြင္ျမစ္တို႔၏အလွသည္ ျမင္သူတိုင္းအတြက္ ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္တို႔ လက္လႊက္မခံသင့္ ေသာ အလြန္တရာလွပသည့္ လိုဏ္ဂူမ်ားတည္ရွိရာ ေနရာဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားလွသည္။

အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပအို႔၊ ပေလာင္၊ လီဆူး၊ လားဟူ၊ အခါ၊ ကိုးကန႔္ႏွင့္ အင္းသားစသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ၾကသည္။ ကိုးကြယ္ေသာဘာသာမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္မႈတို႔ရွိသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာစကားအျပင္ ထိုင္းဘာသာစကားႏွင့္ ဆင္တူေသာရွမ္းစကားျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံ ၾကသည္။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ (၁၅၅၈၀၁) စတုရန္းကီလိုမီတာ အက်ယ္အဝန္းရွိၿပီး ေတာင္တန္း ေဒသျဖစ္၍ခ်မ္းေအးၿပီး အပူပိုင္းေဒသတြင္ တည္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ ၊လာအို၊ ထိုင္းစသည့္ အိမ္နီး ခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္နယ္နိမိတ္ျခင္း ထိစပ္လ်က္ရွိပါသည္။   

ထူးျခားမႈမ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္ဟူေသာ အေခၚအေဝၚသည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားမွဆင္းသက္လာၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေတြ႕ရွိနိုင္သည္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္း မ်ားအရ ရွမ္းျပည္နယ္၏လူဦးေရမွာ(၅.၈၂၄)သန္းခန႔္ရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၏ ထူးျခားေသာ သဘာဝအလွတရားမ်ားႏွင့္ သိမ္ေမြ႕ေသာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ေရာယွက္ထားျခင္း

အထင္ကရေနရာမ်ား

ထမ့္စမ္းဂူသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္(၁၈၀ဝ)မီတာ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ (၄၈)ကီ လိုမီတာအကြာတြင္တည္ရွိၿပီး ဦးပဥၥင္းတစ္ပါးေတြ႕ခဲ့ေသာ ႀကီးမားထည္ဝါလွသည့္ ထုံးေက်ာက္ ဂူတစ္ဂူျဖစ္ပါသည္။ ဂူအျမင့္မွာ ၁၀ေပရွိကာဂူထဲတြင္ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူျဖစ္ေပၚ လာရေသာ အလြန္လွပသည့္ေက်ာက္စက္ပန္းဆြဲ၊ ေက်ာက္စက္မိုးေမၽွာ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေနပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤရွားပါးထူးျခားလြန္းသည့္ ထမ့္စမ္းဂူသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ခရီးသြားမ်ား ႏွင့္ လိုဏ္ဂူပညာရွင္မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားရာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ပင္းတယဂူထဲတြင္ အရြယ္အစား၊အမ်ိဳးအစားစုံလင္ေသာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားစြာကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။ ဆင္းတုေတာ္ေပါင္း(၈၀၉၄)ဆူရွိကာ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကပင္ ရွိေနေသာ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕မွာ မၾကာေသးမီကာလတြင္မွ ပူေဇာ္ထားေသာ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤလိုဏ္ဂူမွာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားစြာ တည္ထားကိုးကြယ္ရာ သာသနာ့ေျမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထြတ္အျမတ္ထားရာေနရာျဖစ္ပါသည္။

ျပဒါးလင္းဂူသည္ ေက်ာက္ေခတ္ေႏွာင္းကာလ၏ ယဥ္ေက်းမႈလက္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္ဂူျဖစ္ပါသည္။ ဂူႏွစ္လုံးပါဝင္ၿပီး တစ္လုံးႏွင့္တစ္လုံး မီတာ(၃၀)ကြာေဝးပါသည္။ ဂူထဲ တြင္ ေက်ာက္ထြင္းနံရံမ်ား၊ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီကားမ်ားႏွင့္ အရိုးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္နက္မ်ား၊ ေက်ာက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္နက္ကိရိယာမ်ားကို ေတြ႕နိုင္ပါသည္။

မြန္တဝဂူသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေတာင္နံရံေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ ေသာဂူျဖစ္ပါသည္။ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ (၃)ကီလိုမီတာအကြာတြင္တည္ရွိၿပီး ကားျဖင့္ အလြယ္ တကူသြားေရာက္နိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ေပါင္း(၁၀ဝ၀)ေက်ာ္ရွိ၍ ဂူအဝင္ဝသည္ က်ဥ္း ေျမာင္းကာ အထဲတြင္နက္ေစာက္က်ယ္ျပန္႔သြားသည္။ ဂူအနက္မွာလည္း တိုင္းတာနိုင္ျခင္းမရွိ ေသးေသာေၾကာင့္ လည္ပတ္ရန္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာဂူျဖစ္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ရာသီဥတုေကာင္း ေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ညအိပ္အပန္းေျဖရာၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ပြဲေတာ္ ကာလမ်ားတြင္ လူစည္ကားေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ထဲရွိ ဘုရားမ်ားသို႔လည္ပတ္နိုင္သလို ပြဲေတာ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲနိုင္ပါသည္။ ေတာင္ႀကီးေဈးတြင္ ရွမ္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကိုထင္ဟပ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားစြာလည္း ရရွိနိုင္ပါ သည္။

လားရွိုးၿမိဳ႕သည္ ဒုတိယကမၻာ့စစ္ပြဲတြင္ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ လားရွိုး လမ္းမႀကီးေၾကာင့္ ထင္ရွားေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္၏လွပစိမ္းစိုေသာရႈခင္းမ်ား၊ လတ္ဆတ္သန္႔ရွင္းေအးျမေသာေလတို႔ကို ကားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ေပၚလမ္းမွရထားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားနိုင္ပါသည္။ လားရွိုးၿမိဳ႕ အနီးနားရွိေရပူစမ္းမ်ားတြင္လည္း အပန္းေျဖအနားယူနိုင္ပါသည္။

ပြဲေတာ္မ်ား

ကကၠဴဘုရားပြဲ

ဟိုပုံးေတာင္ၾကားကို ရႈျမင္နိင္သည့္ ေတာင္ကုန္းငယ္ေလးေပၚတြင္ ပုဂံေခတ္ကာလက ယြမ္ရွမ္း ပုံစံလက္ရာ ဘုရားေပါင္း ၃၀၀၀ေက်ာ္ အစုအေဝး အုပ္စုလိုက္တည္ရွိေနပါသည္။ တေပါင္းလျပည့္ ေန႔တြင္ ပအို႔ဝ္လူမ်ိဳးမ်ားအေကာင္းဆုံးဝတ္စားဆင္ယင္၍ ဘုရားဖူးရန္ အဖြဲ႕လိုက္သြားၾကပါသည္။ လျပည့္ေန႔နံနက္ အာ႐ုံတက္ခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ကို လႉဒါန္းဖြယ္ရာမ်ား လႉဒါန္းပူေဇာ္ရန္ အတြက္ လာေရာက္ၾကေသာအခ်ိန္မွာ ၾကည့္ရႈရန္အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားဖူးမ်ားမွ သံဃာ အပါး (၁၀၀၀) ေက်ာ္ကို ဆြမ္းဆန္ႏွင့္ အျခားလႉဒါန္းဖြယ္ရာမ်ားကိုလႉဒါန္း၍ ပြဲေတာ္ကို အဆုံးသတ္ပါသည္။

သၾကၤန္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဧၿပီလဒုတိယအပတ္တြင္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို က်င္းပ ၾကပါ သည္။ ႏွစ္ေဟာင္းမွမေကာင္းမႈမ်ားကိုဖယ္ရွားကာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္သည့္ အယူျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေရေလာင္းၾကေသာပြဲေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ပြဲေတာ္တြင္ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ မည္သည့္လူမ်ိဳးမဆို ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲနိုင္ၾကၿပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

 

မီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္

မီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပကာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားေထာင္ခ်ီ၍ လာေရာက္ဆင္ႏႊဲၾကေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ မီးပုံးပ်ံအရြယ္အစား မ်ိဳးစုံ၊ ပုံစံမ်ိဳးစုံကို ေန႔ေရာညပါျပသထားေသာေၾကာင့္ ေန႔ေရာညပါ ၾကည့္ရႈပါဝင္ဆင္ႏႊဲနိုင္ပါ သည္။ ေန႔ခင္းဘက္တြင္ ဘုရားပုံႏွင့္ တိရိစၧာန္ပုံမီးပုံပ်ံမ်ားကို ျမင္ေတြ႕နိုင္ၿပီး ညဘက္တြင္ မီးထြန္းထားေသာ မီးပုံးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။