(၂၀၁၉) ခုႏွစ္ အင္းေလးရေပၚသၾကၤန္

အင္းေလးေဒသသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ အမ်ားအျပား လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္ခရီးသြားရပ္၀န္းေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ ျပည္ပခရီးသြားဉီးေရ သုံးသန္းခန႔္လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၿပီး ျပည္တြင္းခရီးသြားသန္းေပါင္းမ်ားစြာလည္း လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္အခါသမယျဖစ္သည့္ အတာသၾကၤန္ကာလသည္ ခရီးသြားဉီးေရအထူးမ်ားျပားေလ့ရွိၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားဉီးေရ ႏွစ္သိန္းခန႔္ လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အင္းေလးေဒသသည္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္မတူ ေရေပၚတြင္ေက်း႐ြာမ်ားတည္ေဆညက္ ေနထိုင္ၾကသည့္ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္အေလ်ာက္  ႐ိုးရာအတာသၾကၤန္တြင္လည္း အျခားေဒသမ်ားႏွင့္မတူ ေရျပင္ေပၚတြင္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း၊ အင္းသား႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ဆြမ္းဉီးေလာင္းလႉျခင္း အစရွိသည့္ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ယခု (၂၀၁၉) ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔၏ လမ္းၫႊန္မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလာမႈ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ တိုးပြားၿပီး ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဉီးဆုံး၊ အထူးျခားဆုံးႏွင့္ အစည္ကားဆုံးက်င္းပမည့္...
Continue Reading