Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar   Myanmar  Myanmar   Myanmar

ยินดีต้อนรับสู่พม่า

HEALTH AND TRAVEL LATEST NEWS FROM MYANMAR.

LIST OF FESTIVALS
ดินแดนแห่งธรรมชาติสุดมหัศจรรย์
ดินแดนซึ่งเปี่ยมไปด้วยป่าไม้อันเขียวขจีแต่งแต้มภูเขาอันเขียวชอุ่มและแหล่งน้ำอันงดงามซึ่งคับคั่งด้วยสายพันธุ์ประจำถิ่น ประเทศนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ
วัฒนธรรมและประเพณีนิยมอันงดงาม
รายการทางวัฒนธรรมและประเพณีนิยมที่น่าประทับใจที่ถือเป็นชีวิตของชาว Myanmar เดือนที่อัดแน่นไปด้วยเทศกาลอันน่าตื่นเต้น, อาหารเลิศรสและงานฝีมือแบบดั้งเดิมอันงดงาม
ศาสนสถานที่สำคัญ
ประเทศแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลก สัมผัสประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ที่วัด, เจดีย์และพระอารามผ่านภูมิทัศน์อันเขียวขจี
ร่ำรวยไปด้วยประวัติศาสตร์เก่าแก่
ที่มากไปกว่าอดีตทางประวัติศาตร์อันมั่งคั่งในช่วงที่ผ่านมา Myanmar คือ ที่ตั้งของเมือง Pyu โบราณรวมไปถึง โบราณวัตถุหายากซึ่งต้องย้อนกลับตั้งแต่ยุคหินใหม่
การท่องเที่ยวชุมชนตาม
ประสบการณ์แท้จริง/ในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่และสัมผัสประสบการณ์ของวิถีชีวิตในหมู่บ้านของประเทศ
มีท่านค่า
ทักษะ-การเรียนรู้เพลิดเพลินไปกับศิลปะการผลิตเครื่องเงิน, การย้อมสีผ้าด้วยวิธีธรรมชาติและการทอพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าจากหมู่บ้าน
เพลิดเพลิน/อาหารพื้นเมืองร่วมเป็นสักขีพยานไปกับทักษะการปรุงอาหารแบบดั้งเดิมของคนในพื้นที่และดื่มด่ำไปกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาหารที่พวกเขาปรุงขึ้น
ท่านทราบหรือไม่?

นักท่องเที่ยวอาจสังเกตได้ว่าชาวบ้านบางคนมีฟันแดง เนื่องจากเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในการเคี้ยว kwun-ya – ใบพลูห่อด้วยผลหมาก, ปูนขาวและบางครั้งก็ใส่ยาสูบลงไปด้วย

แนะนำและแหล่งข้อมูล

Myanmar:
เริ่มออกเดินทางกัน
หนังสือคู่มือสำ
หรับผู้มาเยือน
แผ่นพับโฆษณา
และจุลสาร
บทความ
ถ้อยคำในภาษา MYANMAR ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
NEWS